Bağlamada Perde Ayarları
 

Kısa Sap
Bağlama
 

Uzun Sap
Bağlama
 

 İki eşik arasındaki tel
 uzunluğu:

 
cm
 

Perde
no:
    Perde
no:
1 mi b si b 1
2 mi b2 si b2 2
3 mi si 3
4 fa do 4
5 fa#3 do#3 5
6 fa# do# 6
7 sol  re 7
8 sol# mi b 8
9 la b2 mib2 9
10 la mi 10
11 si b fa 11
12 si b2 fa#3 12
13 si fa# 13
14 do sol 14
15 do#3 sol# 15
16 do# lab2 16
17 re la 17
18 mi b si b 18
19 mi si b2 19
si 20
do 21
do# 22
re 23
Tablonun Kullanımı :
Bu hesap tablosu, perde ayarları bozulmuş olan bağlamalar için hazırlanmıştır. O nedenle perde ayarlarınız doğru ise bu tabloyu kullanmayınız ve perdelerin yerlerini değiştirmeyiniz.
Hesap için:
-Önce bağlamanızın üst ve alt eşik arasındaki mesafeyi ölçerek yukarıdaki bölüme yazınız.
-Ondalıklı ölçüler için virgül değil nokta işaretini kullanınız.
-Ortaya çıkan sonuçlar perdelerin alt eşiğe olan uzaklığıdır(cm).
-Bağlamanız kısa sap ise sol taraftaki bölümü, uzun sap bağlama ise sağ taraftaki bölümü dikkate alarak perdeleri yerleştiriniz.                                                                                      

türkü sitesi -
turkuler.com