ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
     Bekir KARADENİZ

Bekir Karadeniz
Fotğraf: Bircan Özdem

   1957'de Artvin'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Artvin'de, yükseköğrenimini Ankara'da tamamladı. Aşıklık geleneğinin yaygın olduğu bir gelenek içinde büyüdü ve 14 yaşında bağlama çalmaya başladı.

Yıllardır içinde olduğu müzik ve halk edebiyatı üzerine yaptığı araştırma ve çalışmalarını değişik boyutlarda toparladı. Bunlardan bazıları kitap, bazıları çeşitli seminer, konferans notları biçiminde arşivinde bulunmakta.


    Cahit Öztelli'nin türkülere ilişkin hazırladığı kitapların dışında benzer nitelikte ve geniş çaplı kitap/araştırma konusunda önemli bir boşluk bulunmakta son yıllarda. 1980 sonrası bir sıçrama dönemi yaşayan halk müziğindeki gelişme ve güncellik, yazılı olarak sunulmadı. Belki birçok insanın bir biçimde bildiği, mırıldandığı özellikle son 20-25 yılın türküleri toparlanıp, bugüne ve sonraki kuşaklara aktarılmak üzere biraraya getirilmiş değil. Yalnızca araştırmacı olmanın ötesinde ve haberleşme, bilgi edinme konusunda bunca ilerlemişliğe karşın şu ya da bu biçimde türkülerle içiçe olanların bile son yıllarda derlenen, bestelenen türkülerin sözlerini tam olarak bilememeleri belirgin bir boşluk aslında.

İşte bu bağlamda uzun süredir toparlayıp değişik biçimlerde arşivlediği kaynakları birkaç kitap haline getirdi.

Bunlardan ilki olan "Ela Gözlüm-Türküler" adlı araştırması 1997 yılında İzmit Büyükşehir Be-lediyesi Kültür Yayınları arasında çıktı. Dalında, son yıllardaki en geniş araştırma niteliğinde olan bu kitabın genişletilmiş 2. baskısı Ekim 2000'de Özgür Yayın tarafından yapıldı.

Dizinin ikinci kitabı "Kömür Gözlüm-Türküler" adlı araştırması yine bu yayınevi tarafından Aralık 1999'a yayımlandı. Dizinin üçüncü kitabı "Gül Yüzlüm-Türküler" adlı araştırması Mayıs 2000'de yine İzmit Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından yayımladı. Bu dizinin dördüncüsü olan "Deli Gönül-Türküler" adlı araştırmasını da tamamladı. Ancak son kitapların biraz kısa aralıklarla çıkması nedeniyle, hem okuyucuya hem de kitaplara soluk aldırmakta yarar gördüğü gerekçesiyle bir süre daha beklemek istiyor.

Ayrıca "1900'den 2000'e Halk Şiiri" adlı, anonim olmayan şiir/türkülere ayırdığı ve yeni bir yüzyıla girmişken anlamlı olacağını düşündüğü bir çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmada özel-likle, bugüne dek adları fazlaca duyulmamış insanlara ağırlık verdi. Yine bir örnekleme gerekir-se, yaklaşık 780 şiir/türkünün 160 tanesi ilk kez bu araştırmada yer almaktadır.

Son dönemde hazırladığı "Artvinli Halk Şairleri" adlı kitap ise 2002'de Ankara Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları arasında çıktı. Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneği içinde önemli bir merkez olan Artvin'i bu açıdan ve bu boyutuyla aktaran kitapta yeralan şiirlerin yak-laşık üçte biri ilk kez yayımlanmaktadır.

Tümü, Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle çok yönlü dizinlerle desteklenen kitaplar, okullar dahil çeşitli birimlere ve kişilere ilişkin kaynak niteliğindedir. Kültür Bakanlığından Berkeley Üniversitesine dek birçok kurumun arşivinde yeralan bu kitaplar dipnot ve son notlarla kişi ve türküler hakkında güncel bilgileri de içermektedir.

Kitapların her birini 688 sayfa olarak hazırladı.

Bunların dışında 6 şiir kitabı yayımlandı.

Almanca edebiyatın en önemli şairlerinden sayılan Hans Magnus Enzensberger'in tüm şiirlerinden Türkçeye aktarılan ilk seçme ve Avusturyalı şair Erich Fried'in 3 ayrı kitabını eşi Ulla Karadeniz ile birlikte çevirdi. Bunların ilki, Fried'in Türkçeye aktarılan, aynı zamanda tüm şiirlerinden yapılan ilk seçmedir. İkincisi, 1977-78 Uluslararası Yayıncılar Birliği Ödülünü alan ve aynı anda 7 dilde birden yayımlanan "Vatansız 100 Şiir" adlı kitabı. Üçüncüsü ise, yayımlandığı 1979 yılından bugüne dek Almanya'nın en çok satan şiir kitabı olma özelliğini taşıyan "Sevgi Şiirleri" adlı kitabı.

Ayrıca edebiyatın yanında müzik ve fotoğrafla uğraşıyor. Can Yücel'den Arif Sağ'a dek birçok yazar ve sanatçının fotoğraflarından oluşan bir sergi hazırlamaktadır.

Önümüzdeki dönemde ise, genellikle yayımlanmamış türkülerden oluşan notalı ve CD (belki görüntülü) bir ortak çalışması olacak. Bu çalışma da önümüzdeki yıl sonuna dek tamamlanmış olacak. Bir de Kubilay Dökmetaş'la birlikte yine (orijinal kayıtların temel alındığı) CD'li bir kitap hazırlamayı düşünüyor.

Birçok şairin ve yazarın kitaplarını yayına hazırlamaktadır. Bunlardan bazıları şöyle:

Cemal Safi · Sende Kalmış, (Kum Yayınları, 2000)
Devran Baba · Tarif Etme, (Kum Yayınları, 2001)
Osman Kaya · Bir Ömrün Şiirleri (Kum Yayınları, 2002)

Bu sıralar ise Sadık Miskini'nin "Sevenlere Gönül Verdim" adlı kitabını hazırlamaktadır.

Ayrıca Davut Sulari ve Aşık Zevraki'ye ilişkin yayına hazır araştırmaları bulunmaktadır.

Şiir, öykü, çeviri ve yazıları değişik ülkelerde yayımlandı. Bunların dışında öykülerin ve denemelerin toplandığı yayına hazır 2 kitabı bulunmaktadır.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Kültür Bakanlığı desteğinde çeşitli kültür kurumlarınca yapılan şiir yarışmasında 1996 yılı birincilik ödülü aldı.

Yedi Yılın Şiirleri (Kum, 1996)
Gecikmiş Şiirler (Kum, 1999)
Uzayda Bir Işık (Kum, 1999)
Gitmeli Şiirler (Kum, 2000)
Kervan Oldum (Kum, 2000)
Gün Döndü (Kum, 2001)

adlı şiir kitapları,

Ela Gözlüm-Türküler (İBB Kültür, 1997, 2. Baskı Özgür, 2000)
Kömür Gözlüm-Türküler (Özgür, 1999)
Gül Yüzlüm-Türküler (İBB Kültür, 2000)
Hodlu Noksani-Yaşamı ve Şiirleri (Kum, 2000)
Artvinli Halk Şairleri (AAKYD, 2002)

adlı araştırmaları ve

Ulla Karadeniz'le birlikte çevirdiği,

Erich Fried-Seçmeler (Papirüs, 1994)
H. M. Enzensberger-Seçme Şiirler (Kavram, 1998)
Erich Fried-Vatansız 100 Şiir (Kavram, 1998)
Erich Fried-Sevgi Şiirleri (Kum, 2000)

adlı kitapları yayımlandı.


Web:
http://www.bekirkaradeniz.com
E-mail:
[email protected]
Posta: Bekir Karadeniz   P. K. 321 41100 - İzmit

 


 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: [email protected]