ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
       Umut Yurdusar
 
Umut Yurdusar 
  Bile, bile bataklığa
    Yürüyende suç yokmudur
    Elin açıp başına şal
    Bürüyende suç yokmudur

             Yurdusar’ım olma sefil
             Herkes kendisine kefil
             Karıncayı ezende fil
             Koruyanda suç yokmudur            

 

     (1971 Sivas Yıldızeli Kale Köyü - Hüseyin Sarıateş)
Merhaba, Umut Yurdusar Anadolu halk ozanları arasında, özelliklede yaşayanlara bakıldığında, dünyada ve ülkemizde değişen değerler ve bozulan ilişkiler bağlamında ozanlık geleneğini hurafeden ve gelenekçilikten kurtaran ve emeğin yüce değer olduğunu yaşayışlarıyla bizlere özümseten halk kahramanlarının izinde olan birkaç yürekli ozanımızdan biridir.

Günümüzün tüm yozlaşmalarına ve insanı onursuzlaştıran ve emperyalist ülkelerin sömürü politikalarına alet eden yöneticilerin ve kuvvetlerinin karşısında, yoksul ve bilinçsiz halkın işitme, bilgilendirme ve sorgulama mekanizması ozanlar olmuştur. Tabi tüm ozanım diyenlerin aynı nitelikte olup bu görevlerini yerine getirdiği söylenemez. Çok ozanım diyenler görülmüştür toplumu gericiliğe sürüklemeye ve varlığının devamı için bırakın ozanlık mertebesini insan onuruna yakışmayan tüm davranışları sergilemişlerdir.

Ozanım diyen nefsini
Yıktığında ozan olur
Her kirli işe bir çomak
Soktuğunda ozan olur.

Ozanlık su götürmez bir gerçeklikle taraflı olmaktır. O bir sanatçıdır. Sanatçı kaynağını halktan alır ve ona borcunu onun kişiliğine ve değerlerine sahip çıkarak öder. Dinsel, siyasal, cinsel ve tüm sömürü sistemlerini halka açıklamak ve halkın önünde önce kendisi tavır almak zorundadır. İletişim çağındaki dünyamızda, çağının değerlerine sahip çıkabilmelidir. Umut Yurdusar'ın şiirleri incelendiğinde her türden sömürüye ve gericiliğe açıkça karşı çıktığı görülür.

Yurdusar'ım bu dert bana kar eder
Hangi ağa yamağını yar eder
Emekçidir yeryüzünü var eder
Tapılırsa ona tapılmalıdır.

Umut Yurdusar usta çırak ilişkisinden yetişmemiştir ama onun eserlerinde özümseyerek dinlediği ozanların yüreklerini görebilirsiniz. Umudunuz sizinle olsun

Anadolu Halk Ozanları Yolunda Bir Yolcu. Umut Yurdusar.

Nevzat Dinçal


Eserlerinden bazıları:

Güzel

Bu beni bende koymayan
Esen sevda yeli güzel
Sen bir selvi uzun boylu
Ben gölgende çalı güzel

Felekten bir hal olmaya
Vakit olursa kalmaya
Şu seni benden almaya
Yetmez dünya malı güzel

Herkes bir sevdayı güder
Sevdasız baş canı nider
Telinden cayacak kadar
Değil aklım deli güzel

Düşme Yurdusar hışıma
Yarsız yarayı taşıma
Azrail ol geç karşıma
Saram ince beli güzel

02/07/2003


Var

Can bedende kazma yere değmeden
Dünyamız cehennem vebalimiz var
Kurulmuş mahkeme bizi yargılar
Bizim ol hakime sualimiz var

Dünyanın malının soyhalığından
Çaresiz binlerin marbalığından
Suçlu ve güzlünün zorbalığndan
Göğsümüz hiddetli celalimiz var

Ellerimiz çatlak göğsümüz diken
Beden yorgun düşer erken mi erken
Şu güzelim dünya bir cennet iken
Çekilmez bir yaşam ne halimiz var

Yurdusar’ım yok öyle bir Arasat
Hangi bir rezili kesmiş ol Sırat
Divanı alemde sorguyu başlat
Hakkı da yakacak zevalimiz var

03.06.2003


Kadın

Gelip de dünyaya gözüm açınca
Gördüm yüce varlık anamdır kadın
Yaşamın anlamı hemi de tadı
Cennetten bir bahçe sunamdır kadın

Yüreğim bedenim inancım başım
Sevinçte yoldaşım dertte sırdaşım
Alın terim helalim ekmeğim aşım
Kızım bacım yarim ninemdir kadın

Evde emekçidir pek de bilinmez
Onsuz şu dünyaya asla gelinmez
Her cefayı çeker bağrı delinmez
Bendeki kanayan sinemdir kadın

İnsan ki bilmeli doğuranını
Ayırmadan yüceltmeli sanını
Doğumdan ölüme ağlayanını
İşte bu değişmez önemdir kadın

İnsan derim hepsine ben tek kalem
Maria Sonya’ya Vanda’ya selam
Yurdusar kadınsız yerde dert bulam
Leyla Aslı Şirin Senem’dir kadın

09/03/2004


Reziller

İşte bizim yıllar yılı çağımız
Çalışmaz yan gelip yatar reziller.
Dürzülere dayanmadı dağımız
Çayırı çimeni yutar reziller.

Kimi iş bitirdi görev başında
Kadeh vurdu çaresizin yaşında
Var mı alın teri bir tek taşında
Alıp geri vermez batar reziller.

Bu mu sizin bayrak millet kavramı
Gavur sardı gavur balkonu damı
Neden bitmez bu milletin dramı
Bir gün tepenizde biter reziller.

Binini bir aldı coştu doymadı
Benim dedi gayrısını saymadı
Bizim millet uyur gezer aymadı
Fırsatı fırsata katar reziller.

Hemi Atatürkçü hemi de soycu
Hemi tarikatçı hemi futbolcu
Hemi ehl-i namus hemi o yolcu
Anasını bile satar reziller.

Eli hırsız bir elinden çalıyor
Gözü açık kaz olanı yoluyor
Yurdusar’ım hepisini suluyor
Beni zindanlara atar reziller.

28.07.2002
  Utanmaz mı

Böyle açacına varsam
Tok kendinden utanmaz mı
Beni kula muhtaç eden
Hak kendinden utanmaz mı

Ömür bir anlık bin telaş
Hayat bize tam bir savaş
Hal bilmezi yavaş yavaş
Yak kendinden utanmaz mı

Bir de kırılmazı kırsa
Onu da ben gibi yorsa
Azın bir sebebi varsa
Çok kendinden utanmaz mı

Yurdusar ne hep bu yana
Acırım bunu kurana
Zincir vur zincir vurana
Bak kendinden utanmaz mi

10.02.2003


Bilenlere

Her bir insan bir alemdir
Gezmesini bilenlere
Dost dili bitmez kalemdir
Yazmasını bilenlere

Dostta çirkin dil kesilir
Öter bülbül gül kesilir
Çiğdem çiçek bal kesilir
Süzmesini bilenlere

Yurdusar erlere erdir
Kendini kendine yerdir
Sevgi büyük mücevherdir
Düzmesini bilenlere

19/08/2003


Öğretmenim

Bütün kötülüğün özü anası
Cehalet ki sevgi yer öğretmenim
Karıncayı görse pireyi vursa
Sensiz gören gözler kör öğretmenim

Bizimle silinsin nefret kin hile
Bir dünya kuralım verip el ele
Bilim ile donat sevgiye bele
Bizi yarınlara sür öğretmenim

Fikirde babasın vicdan da ana
Yürek nasıl ılır sana kıyana
Öz vatanın Edirne’den Tatvan’a
Karış karış gezip dur öğretmenim

Şartlar ki yıldırsa dünyanı eğse
Fikirler çatlasa sabrına değse
Kanuna uymayan her kimse neyse
Bizler seninleyiz kır öğretmenim

Yurdusar’ım sana muhtaç bu eller
Öğretmensiz millet adı sefiller
Bilmese de emeğini cahiller
Var insan olandan sor öğretmenim

24/11/2003


Cennet herkesin kendi yurdudur

Cennet aramayın, sormayın boşa
Herkesin sevdiği yeridir cennet.
Şöyle güzellikte, gül bahçesinde,
Nefretten, kibirden beridir cennet...

Dokuz ay kış olsa, gelmese de yaz,
Elimiz, yüzümüz kesilse ayaz
Âşık dokununca inleyince saz
Kolay kolay ölmez diridir cennet

Gurbette, sıla der velilerimiz
Çokçadır bu yüzden delilerimiz
Mutlak sana döner ölülerimiz
Kucak açar sarar yâridir cennet

Yurdusar uzanmaz kolumuz kısa
Çare olmaz onca çektiğin tasa
Geçti gitti ömür dert basa basa
İçimin ateşi, korudur cennet

04.06.2011


Âşıkların her pazarı kar değil

Dost dediğim neden duymaz sesimi
Sağır değil, dilsiz değil, kör değil
Zulümü ne, nefreti ne kahrı ne
Feryadımı duymayışı bir değil

Haftalar dolandı yılları geçti
Ovalara inen belleri geçti
N’oldu vefasıza elleri geçti
Hava açık, yollarımız kar değil

Bu yar yarasıdır dermanı yardan
Bıkılmaz çileden kaçılmaz zordan
Yürek soğumazsa, ayrılmaz serden
Âşıkların her pazarı kar değil

Yârin yarasızdır bire Yurdusar
Sen de bu yarayla nere Yurdusar
Düşmeye gör gönlü köre Yurdusar
Hiçbir dert ki ondan daha zor değil

14.07.2007

 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com