ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
        AŞIK DURSUN CEVLANİ
   
    Dursun Cevlan aşktan ağlar, 
    Al üstünde kara bağlar, 
    Melhemsiz de yara bağlar, 
    Derman vardır bezmimizde.


   1900 yılında Kars'ın Oluklu köyünde doğdu. Bir süre Ankara Radyosu'nun (Yurttan Sesler) programında çalıştı. Ankara Belediyesi'nde memur olarak görev yaptı. Konya'da 1966 yılında başlatılan Türkiye Aşıklar Bayramına başlangıç yılında katılan aşıklarımızdandır. Bu bayramın ilk gününde Folklorcu yazar Fahreddin Kırzıoğlu, aşıklık geleneğinin özelliklerini dinleyicilere açıklamış ve (Divan-Merhaba) açılışını yapmak üzere Ardanuçlu Aşık Efkari'yi, Aşık Müdami'yi ve Aşık Dursun Cevlani'yi mikrofona davet etmişti.
1966'dan bu güne kadar Aşıklar Bayramlarımızın böylece ilk merhabasını doğmaca olarak dile getiren üç aşığımızdan birisi olmuştur. 1975 yılında öldü.

   Şiir, atışma dallarında çok başarılı olan Aşık Cevlani, 1966 yılındaki yarışmalarda Türkü dalında Çobanoğlu, Aşık Müdami ile birlikte birincilik ödülünü paylaşdı. Şiirlerinde Cevlani, Dursun Cevlan, Dursun Cevlani adlarını kullandı. 

   Dursun Cevlani Karslı halk şairlerimizin arasında eski halk edebiyatı ile çağdaş halk şiiri arasında köprü görevi yapmış bir ozanımızdı; yöresinin hikayeli türkü, efsane zenginliklerini iyi biliyordu. Aşıklık geleneğinin tüm inceliklerini iyi biliyordu. Aşıklık geleneğinin tüm özelliklerine vakıf, önder ve öğretici bir aşıktı.
Aşık Dursun Cevlani Türk halk edebiyatına şiir dalında çok sayıda kalıcı güzellikte şiirler bıraktı.


Eserlerinden bazıları:

1
Adıma ağaç dediler. 
Şimdi dinle nelerim var. 
Biten meyvemi yediler. 
Daha daha nelerim var.

Muhammedin beşiğiyim. 
Kabenizin eşiğiyim. 
Çorbanızın kaşıyığım, 
Daha daha nelerim var.

Ademe saf damı oldum, 
Nuh Nebiye gemi oldum. 
Müslümana cami oldum, 
Daha daha nelerim var.

Ben ağacım gülüm vardır, 
Dalımda bülbülüm vardır, 
Kovanımda balım vardır,
Daha daha nelerim var.

Önümdeki masa benim, 
Elimdeki asa benim,
Çanak, çömlek, kasa benim. 
Daha daha nelerim var.

Sağ iken günümü saydın, 
Hem de kestin, biçtin soydun. 
Yağ peynir kaymak ta koydun, 
Daha daha nelerim var.

Niçin beni mahvedersin? 
Tüfek yapar harb edersin. 
Kabrine bile örtersin,
Daha daha nelerim var.

Saz da yaptın tel uzattın
Göğsüne sedef bezettin 
Ben ile semah oynattın, 
Daha daha nelerim var.

Kablarına telek benim, 
Fırınlarda kürek benim,
AI bayrağa direk benim,
Daha daha nelerim var.

Dursun Cevlan çekmem keder, 
Ağacın methini eder.
Şehirden köylere kadar,
Daha daha nelerim var.

2
Biz aşıkız hu çekeriz, 
Neler vardır sazımızda? 
Pir sunar dolu içeriz,
Yalan olmaz sözümüzde.

Biz enginlere akarız, 
Gönül sözünden çakarız, 
Güzellere berk bakarız, 
Hile olmaz gözümüzde.

Fani dünyayı eleriz,
Kah ağlarız, kah güleriz. 
Kah koyun gibi meleriz, 
Figan vardır kuzumuzda.

Borumuz var bohçamız var, 
Dosta geçer akçamız var, 
Gönüllerde bahçemiz var,
Neler geçer yazımızda

Dursun Cevlan aşktan ağlar, 
Al üstünde kara bağlar, 
Melhemsiz de yara bağlar, 
Derman vardır bezmimizde.
  3
Allah diye yanan yiten, 
Selam sana Yunus Emre, 
Cananı canı terk eden, 
Selam sana Yunus Emre

Aşkın deha şanın beka. 
Ünün şalmışsın afaka. 
Sözün gözün özün Hakka. 
Selam sana Yunus Emre

Arayı arayı buldun, 
Taştın gönüllere doldun, 
Sen ölmedin mektep oldun, 
Selam sana Yunus Emre.

Rahat etsen Hak katında. 
Güçlü iman var katında, 
Erenlerin sıfatında, 
Selam sana Yunus Emre.

Cismin gitti, ismin kaldı, 
Devir döndü zaman geldi, 
Adını "Çifteler" aldı, 
Selam sana Yunus Emre.

Göreyim nur yüzün hani, 
Ey Piri Sultan'i fani, 
Geliyor Dursun Cevlani, 
Selam sana Yunus Emre.


4
Gine bahar oldu bezendi bağlar
Hasretlik kar etti gel Leylam Leylam
Yar senin ateşin sinemi dağlar
Gönülde mihmanım ol Leylam Leylam

Aşkın beni vurdu derbeder etti
Eyüp'ten çok çektim cana kar etti
Yıktı bu gönlümü virane etti
Yana yana oldum kül Leylam Leylam

Ta ezelden tecellim kurmuş temeli
Leyla'yı severim Mecnun misali
Koy bana desinler Yusuf sevdalı
Olaydım kapında kul Leylam Leylam

Leyla Leyla dedim dağlar başında
Ot yayıldım çimen bitti döşümde
Bütün kuşlar yuva yaptı başımda
Gel buna bir çare bul Leylam Leylam

Cevlani bu halde kamandım kaldım
Yar senin derdinden sarardım soldum
Ben de Mecnun gibi mevlamı buldum
Kendine bir çare bul Leylam Leylam
 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com