ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
        Aşık Nimri Dede (İsmail Dehmenoğlu)

  
    İkilik Kinini İçimden Atıp
    Özde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
    Taht Kuralı Ariflerin Gönlüne
    Sözde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
    Serimi Meydana Koymaya GeldimGör Ki Nimri Dede Şimdi Neyleyi
Gerçek Aşkı Her Gönüle Söyleyi
Her Türlü Sefaya Veda Eyleyi
Sazda Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Serimi Meydana Koymaya Geldim


     1909 yılında Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri (şimdiki adıyla Pınarlar) köyünde doğdu. Mahlasını köyünün eski adından almıştır. 12 yaşındayken baba ve annesini yitirdi. Kardeşleriyle birlikte yetim ve öksüz kaldı.

1925 yılında İstanbul'da yaşamakta olan uzak bir akrabası Nimri Dedenin yetimliğine acır ve kendisini İstanbul'a aldırır. Nimri Dede'yi İstanbul'daki Numune-i İrfan adlı bir okulda üç yıl okutur. Ne var ki okula geç yaşta başlayan Nimri Dede, yaşının büyüdüğü gerekçesiyle üç yıl sonra öğrenimden uzaklaştırılır. Aşık Nimri Dede'nin Hz. Mevlana'ya da bağlılığı bilinmektedir.

Nimri Dede, çoşku ve cebze ozanıdır. Tasavvufta hal ehli sayılıp da şiirlerindeki kafa tutucu deyimleri hoş görülen aşıklarımızdan birisidir. Tüm deyimlerini, çıkış noktası ne olursa olsun kutsal inancın sağlam temellerinde oturmakta gecikmez. Düşünce ve felsefesi Pir Sultan'ların, Kaygusuz Abdal'ların etkisini taşır.

Nimri Dede 1966 yılında Konya'da düzenlenen Türkiye Aşıklar Bayramlarına aralıklı olarak katıldı. (F. Halıcı)

 


Eserlerinden bazıları:

İnsan Olmaya Geldim

İkilik Kinini İçimden Atıp
Özde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Taht Kuralı Ariflerin Gönlüne
Sözde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Serimi Meydana Koymaya Geldim

Meğerse Aşk İmiş Canın Mayası
Ona Mihrab Olmuş Kaşın Arası
Hakkın İşlediği Kudret Boyası
Yüzde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Serimi Meydana Koymaya Geldim

Bütün Mürşidlerin Tarif Ettiği
Sadıkların Menziline Yettiği
Embiyanın Evliyanın Gittiği
İzde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Serimi Meydana Koymaya Geldim

Ben De Bir Zamanlar Baktım Bakıldım
Nice Yıllar Bir Kemende Takıldım
O Aşkı Mecazla Yandım Yakıldım
Közde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Serimi Meydana Koymaya Geldim

Süregeldim Aşk Meyini İçerek
Her Bir Akı Karasından Seçerek
Varlık Dağlarını Delip Geçerek
Düzde Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Serimi Meydana Koymaya Geldim

Gör Ki Nimri Dede Şimdi Neyleyi
Gerçek Aşkı Her Gönüle Söyleyi
Her Türlü Sefaya Veda Eyleyi
Sazda Ben Bir İnsan Olmaya Geldim
Serimi Meydana Koymaya Geldim


Elveda

Ben kendi kendimi bulduğum dem dem,
Küllü men aleyha fena elveda.
Onda hak ile hak olduğum dem dem,
Çar anasır keti nuna elveda.

Çok raksettim bu elvanın faslına. 
Şimdi bütün yüzler döndü aslına, 
Can canan bir oldu misli misline, 
Artık inan, ikrar, dine elveda.

Ayan oldu vahde-hu'nun esran, 
Habbelerde bile yoktur inkarı.
Bu vech-i Hüda'nm yoksa kenan, 
Zaman, mekan, emr-i küne elveda.

Mahlukat gafletle olunur ayan, 
Hak, halk ile oldu; halk kaldı nihan, 
Daim var göründü Hazret-i İnsan, 
Cehlimle gördüğüm ane elveda.

Ey Dede maksud'un sensin hakikat,
Bir yürümüş hakikatla şeriat.
Var kendi kendine eyle muhabbet,
Artık olsun namı şane elveda.
Öğren

Eğer tabiatın özün ararsan, 
Evvela var, hissi insanı öğren! 
İdrak içinde ruh denen ceryanın, 
Kalbinde yaptığı devranı öğren!

Hem tahlil et, mevcut olan kanını, 
Neresinde bulursan gör canını. 
Orada sarfeyle her imkanını, 
Canın eğlendiği mekanı öğren!

Gör ne incelik var organlarında, 
Beyne bağlanmışlar aklın yanında, 
Havadis verirler tam zamanında, 
Ordaki nizamı, erkanı öğren!

Öğren O dizilmiş kemiklerini, 
Gör nasıl giymişler etle derini! 
Sen bir yana koy da bildiklerini, 
Nimri'den bu ilmi irfanı öğren!


Eylemiş

Bizi her nebatın her nüvesinde, 
Terkibimiz Tanrı ferman eylemiş. 
Her birinden bir yol açıp babaya, 
Anada şeklimi insan eylemiş.

Sönmez bir ocaktır ana sevgisi, 
Bilmem ki, bu nasıl Tanrı vergisi? 
Ne zaman ki ana olsa birisi, 
Canını yavruya kurban eylemiş.

Ana kainatın anahtarıdır,
Ana her varlığın iftiharıdır.
Ana bu Nimri'nin sadık yarıdır, 
Çünkü her derdine derman eylemiş.. Geldim

Atamın beline inmezden evvel,
Şol kudretten terkip oldum da geldim. 
Ana rahminde bir tezgaha düşüp, 
Sureti insanı buldum da geldim.

Bütün azan o tezgahta dokundu, 
Terkip olan kudret ol kaba kondu. 
Tekamül müddetin dokuz ay on'du, 
Orda nizamatla doldum da geldim.

İşte bu libasla geldim cihane,
Buna konup, bundan çıktım ayana. 
Hoş gelsem sığmazdım hiç bu mekana, 
Aşık Nimri'yim kul oldum da geldim.


 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com