ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
      DERVİŞ ALİ
  
    Derviş Alim derki koyman hayını
    Herkes beğenmiştir kendi huyunu
    Dibi delik kaba hakkın suyunu
    Taşıyıp yorulma dolduramazsın


  
   19. Yüzyıl Bektaşi ozanlarındandır. İki şiirinde 1856-1860 tarihlerini veriyor. Şiirlerinden Orta Anadolulu, daha çok Sivas köylüsü olduğu seziliyor. Oldukça güçlü bir sanatçıdır. Yeniçeriliğin kaldırılışından sonra Anadolu ve Rumeli'deki tekkelerin kapatılmasından duyduğu üzüntü üzerine yazdığı nefesten, yeniden kuruluş ve kurtuluş için Şah'ın yollarını gözlediği anlaşılıyor. Bir şiirinden Hacı Bektaş Veli evlatlarından, çağdaşı Feyzullah Çelebiyi mürşit tanıdığı anlaşılıyor. Onu çok sevdiği belli.

   Gerçek kimliği, doğum-ölüm tarihleri bilinmeyen Derviş Ali'nin, on dokuzuncu yüzyılın son yarısına değin yaşamış bir Alevi ozanı olduğu biliniyor. Ancak, yine de yaşamı hakkında ayrıntılı ve toplu bir şey bilinmemektedir. 1897'de yazmış olduğu iki şiirinden zamanını çıkarabiliyoruz.

   Son dönemlerde düzenlenmiş yazma dergilerde, bir çok şiirine rastlanıyor. Sosyal ve kişisel eleştirilerle dolu, öğütsel kurallar içeren koşma tarzında yazdığı şiirler yanında, din dışı doğa güzelliklerini yansıtan şiirleri de vardır.

   Coşkulu sade bir söyleyişi var. İnançlarını ve sevgisini basite düşmeden yalın bir dille söylemiştir. Çağına göre daha duru bir dil kullanır. Şiirleri kitap halinde yayınlanmamıştır.Eserlerinden bazıları:

1
Yeri göğü arşı kürsü yaradan 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim 
Yaradub kulunun kısmetin veren 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim

Bin bir ismi vardır bir ismi Allah 
Eğer inanmazsan hem vallah billah 
Ademi görmüşüm elhamdülillah 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim

Cennet-i alanın altundur taşı
Her ne görür isen hikmettir işi 
Yüz yiğirmi dört bin nebiler başı 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim

Ali gibi er gelmedi cihane
Ana da buldular dürlü bahane
Yedi kez uğradım ulu divane 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim

Derviş Ali'm bu ikrara beli dir 
Dilim söyler ama kendim delidir 
Allah bir Muhammed Tanrı Ali'dir 
Men Ali'den başka Tann görmedim2
Ta ezelden meyil verdik bu sırra 
Mayası Hak'dandır boyandık nura 
Arşdan yüz dört kitab inince yere 
Kur'an Muhammed'e inen Ali'dir

Ali'm Zülfikar'ı ele alınca
Şeriatı tarikatta bulunca 
Kudüs-Şerif cami'ine girince 
Temcid ezanı okuyan Ali'dir

Şems ü Kamer zuhur etti cihane 
Sofu yoktur tuttuğu iş bahane
Yarın varılınca ulu divane 
Divanda suçunu soran Ali'dir

Kim getürdü muvafıkı cemine 
La'net olsun ol Yezid'in şanına 
Taliblik etmedi kerem Kanına 
Yezid'i dergahdan süren Ali'dir

Dergaha akıyor pınarın başı 
Alnında yıldızı tuğradır başı 
İmam Hasan on iki imamlar başı 
Güneş Hüseyn dersin veren Ali'dir

İmam Zeynal kalbimizde salavat
Şah imam Bakır'dan bulduk mahabbet 
Ca'fer'i görünce artıyor firkat
Serimi sevdaya salan Ali'dir

Kazım-ı Musa Rıza'ya varalım
Taki Naki Askeri'yi görelim
On iki imamlara yüzler sürelim 
İmamları candan seven Ali'dir

Hasan Askeri'nin açıldı bahtı 
Doksan bin erle kıla hucceti 
Menşurun sahibi Muhammed 
Mehdi Kıyamda yarasın saran Ali'dir

İsa peygamberim Şam'a girince
Yer ve gök titredi Ali gelince
Ali'm Zülfikar'ı ele alınca
Yezid'i bölük bölük eden Ali'dir

Gel hey Derviş Ali'm Hızır üstadım 
Muhammed Ali'den vardır küşadım 
Yedi derya gibi artar feryadım
İçüp serçeşmeden kanan Ali'dir

3
Erenler, Veliler, Kırklar, Yediler 
On iki imamlar kurbanıyız biz 
Okundu tekbiri, durduk kıbleye 
On iki imamlar kurbanıyız biz

Şahım sen kimseye bulma bahane 
Bir zaman söylensin iki cihane 
Rıza lokmasını ulu divane
On iki imamlar kurbanıyız biz

Anamız Meryem'dir, atamız 
Cibril Nefesten zahirdir hükmüne kail 
Bizi şaha kurban etti Azrail
On iki imamlar kurbanıyız biz

Yedi kerre yünceğizim kırptılar
İbrahim'in sürüsüne kattılar
Etimi de pare pare ettiler
On iki imamlar kurbanıyız biz

Kurbanlık koç ile bile yıkandım 
Feriştehler çaldı, ben de sayıldım 
Kırklar makamında ben de doyuldum 
On iki imamlar kurbanıyız biz

Derviş Ali' im, kanın na-haka dökme 
El ne derse desin, sen ana bakma 
Şah yürümedikçe postundan çıkma 
On iki imamlar kurbanıyız biz


Mahlası Derviş Ali'ye ait türküler :

Ala Gözlü Nazlı Pirim

Ala Gözlü Nazlı Pirim
Gönül Senin Pervendedir
Ben Severim Sen Kaçarsın
İman Senin Nerendedir

Sultanım Ali Lokmanım Ali
Rehberim Ali Yetiş Ya Ali

Derviş Alim Der Övdüğüm
Aşkın Hayalin Kurduğum
Suç Benim Değil Sevdiğim
Sana Meyil Verendedir


Gönül Gel Seninle

Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim, 
Araya Kimseyi Alma Sevgilim.  
Ya Benim Kimim Var Kime Yalvarayım, 
Kaldır Kalbindeki Karayı Gönül.

Solmazsa Dünyada Güzeller Solmaz,
Bu Dünya Fanidir Kimseye Kalmaz.
Yalan Dolan İle Sofuluk Olmaz,
Mümin Olan Bekler Sırayı Gönül. 

Derviş Ali’m Öğüt Verir Özüne,
Gönül Lütfeyledi Geldi Sözüne.
Azrail Konarsa Göğsün Düzüne,
O Zaman Görürsün Karayı Gönül.


Nefes Harceyleme 

Nefes harceyleme salma araya
Bir özün bilmeze bildiremezsin
Müşteri olmadan gelip geçene
Gel al demeyinen aldıramazsın

Ne güzel kapıdır görünen kapı
Ordan gelir geçer kulların hepi
Yüzbin emek çeksen yapılmaz yapı
Kumdan duvar örme kaldıramazsın

Derviş Alim derki koyman hayını
Herkes beğenmiştir kendi huyunu
Dibi delik kaba hakkın suyunu
Taşıyıp yorulma dolduramazsın
 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com