ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
       AŞIK ERBABİ

   Zibadır sevdiğim kadd-ü kametin 
   Nice vasfedeyin civanım seni
   Beni Mecnun etti çeşm-i afetin 
   Leyla'ya benzettim a canım seni


   Asıl adı Hüseyin Farki olan bu saz şairimiz Erzurum'un Karaz köyünden olup 1220-1300 (1805-1884) yılları arasında yaşamıştır. Konyalı Veli Efen­di'nin oğlu olan Hüseyin Farki kendisine şeyhi tarafından Erbab denildiği için Erbabi takma adını kullanmıştır, Abdülmecit zamanında bir ara İstanbul'da bulunan, hatta Huzur'a da kabul edilen Erbabi, askerlik hizmetini bitirince memleketi Erzurum'a dönerek, çardaklı kahvehanelerde curasıyla şiirler terennüm etmiştir.

   Çağdaşlarından Erzurumlu Emrah, Tokatlı Nuri, Aşık Dertli gibi Erbabi'nin de şiirlerinden, yaşadığı devrin temayüllerine uygun olarak Divan edebiyatına yabancı olmadığı yabancı kelimeye terkipler, Divan teşbihleri, kullanarak hem aruz hem hece vezniyle yazdığı anlaşılmaktadır:


Şiirlerinden örnekler

Zibadır sevdiğim kadd-ü kametin 
Nice vasfedeyin civanım seni
Beni Mecnun etti çeşm-i afetin 
Leyla'ya benzettim a canım seni
 
Kaşların kemandır, müjganın oktur 
Arz-ı halin çeker müşterin çoktur 
Dünyayı verseler gönlümde yoktur 
Vermezen ey hüsn-i fettanım seni  

Erbabı aşıkım ey dil güvendim 
Hasretinle yandım canım efendim 
Hakikat eyle gel sen de levendim 
Gönlümün tahtında sultatım seni

 

Hatadan saklasın İslam'ı Allah 
Münacat'ım budur Ulu Subhan'a 
Gelip geçer ömrümüzün kervanı 
Bir gün de Azrail sunar bu cana 

Dinleyin kelamı ahbab-ü yaran 
Bakındi kalmadı Mühr-i Süleyman 
Azrail bu canı aldığı zaman 
Götürürler anı mezaristana 

Ne ettiyse bulur anın içinde 
Fayda yoktur asla anın içinde 
İmam talkın verir başı ucunda  
Ol vakitte mevta kalkıp uyana  

 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com