ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
        KULOĞLU
  Şimdi Bir Sevdaya Düştüm Yenile 
  Kimse Gelip Hatır Sormak İstemez 
  Divanesin Derim, Deli Gönlüme
  Hiç Aklın Başına Dermek İstemez

Kuloğlu Dünyaya Kıldın Mı Nazar
Herkes De Halince Bir Dolap Düzer
Ecel Öncümüzden Çekinip Gezer
Fırsat Gözler, Aman Vermek İstemez 

    Kuloğlu , on yedinci Yüzyılın ünlü asker ozanlarındandır. Hayatı üzerine tek sağlam bilgi, bugüne kadar, Dördüncü Murat'ın ölümü üzerine söylediği ağıttı. Biz, yeni bulduğumuz on bir şiiriyle, bu repertuarı genişlettik.

Adı geçen ağıt dışında merhum Fuat Köprülü ile Sadettin Nüzhet merhumun verdiği bilgiler hepten yanlıştır.

Fuat Köprülü'nün ileri sürdüğü, Sadettin Nüzhet' in de kabul ettiği gibi Kuloğlu, Safranbolu'lu Süleyman Ağa değildir. Bir defa, Kuloğlu'nun adı Süleyman değildir. Kuloğlu, Yeniçeri olup bir şiirinde adının Mustafa olduğunu söylüyor. Şiirin ilgili bölümü şudur:

Ben Kuloğlu Mustafa'yım, mailim güzele ben
Hem münkire hem asiye, meyletmem ağyara ben
Yalın ayak, başı kabak öyle vardım yare ben
Bir kere geldi de dedi: budalam dağdan gelir 

Evliya Çelebi, bir olayı anlatırken, zamanın ozanlarını sıralıyor, bu arada Kuloğlu'nu da anıyor.

SANATI

KULOĞLU, on yedinci yüzyılda yetişen çağdaşları içinde kültürü ve ünü geniş bir ozandır. Halk şiirinin her bakımdan en güçlü temsilcilerindendir. Bu görüşü, Kuloğlu'ndan az sonra yetişen ve geniş ün kazanan Aşık Ömer, <<şairname>>sinde şöyle anlatır:

Kuloğlu'nun belli nam-ü nişanı

O Aşık Ömer ki, öyle kolay kolay ozan beğenmez. Karacaoğlan'ı bile küçük görür. Ona, modası geçmiş, der.

Çağdaşlarının, Kuloğlu'nun şiirlerine yaptıkları benzeklerden anlaşılıyor ki, onlar üzerinde etkili olmuştur. Bunu yakından görmek için her hangi bir antolojiye bakmak yeter .

Kuloğlu, halk şiiri tekniğini çok iyi bilen, gerçekten güzel eserler veren usta bir aşıktır. Konusu daha çok aşktır. Onda tasavvufa hemen hiç rastlanmaz. Bir asker ve aşk şairidir. Kuloğlu, gerçekten içli ve sanatçı yaratılıştadır. Bu özelliği dolayısıyladır ki, ünü on sekizinci yüz yıl sonuna dek sürmüştür. Yüzlerce cönkte yaptığımız araştırma bu geniş ünü her zaman kanıtlamıştır.


Cahit Öztelli
Üç Kahraman Şair Köroğlu Dadaloğlu Kuloğlu 
Milliyet yayınları-1974

Eserlerinden bazıları:

1
Bu Cihan İçere Bir Bir Seçilmiş
Sedef Midir İnci Dane Midir Bu 
Yanakları Al Al Olmuş Açılmış
Mücella Gül-i Handane Midir Bu 

Hüma Kuşu Gibi Pervaz Edersin 
Aduya Kendini Hem-Raz Edersin 
Bir Buse Vermeye Bin Naz Edersin
Sevdiğim, Ötüme Derman Mıdır Bu

Hünidir Gözlerin, Kaşların Hilal 
Bu Hasta Gönlüme Ieblerin Zülal 
Binde Bir Görmedim! Ben Böyle Cemal 
Acaba Yusuf-ı Ken'an Mıdır Bu

Kuloğlu , Derdinden Çün Yanıp Tüter 
Ben İnsaf Umarken Senden Hey Dilber 
Beyaz Gerdan Üzre Ben Kater Kater 
Habeş'e Çekilen Kervan Mıdır Bu 


2
Şimdi Bir Sevdaya Düştüm Yenile 
Kimse Gelip Hatır Sormak İstemez 
Divanesin Derim, Deli Gönlüme
Hiç Aklın Başına Dermek İstemez

Vermedim Ben Bana Bu Yolda Elik 
Her Zaman Görünüp Eyle Eyilik
Hava-Yi Heveste Geçip De Gönül 
Dosta Layık Amel Görmek İstemez

Nefs-İ Emmare İle Olmaz Dirlik 
Meğer Bun, Zebun,Etmek İmiş Erlik
Ömrüm Tamam Oldu, Yetişti Pirlik
Yiğitlik Gidiyor, Durmak İstemez

Gönül Var Abdal Ol, Hırka Biçin De
Sına Taliin Bir İki Biçimde
Felek Görüp Beni Halkın İçinde
Gözün Gözümden Ayırmak İstemez

Kuloğlu Dünyaya Kıldın Mı Nazar
Herkes De Halince Bir Dolap Düzer
Ecel Öncümüzden Çekinip Gezer
Fırsat Gözler, Aman Vermek İstemez 


3
Dağlar Başı Oldu Yurdum
Ağlayıp Gezer Yürürüm 
Günden Güne Arttı Derdim
İnleyip Gezer Yürürüm

Güzelliğin Tarzı Budur 
Mah Cemalin Olmuş Bedir 
Aşıklığa Çare Nedir 
Soyunup Gezer Yürürüm

Yine Firkatinle Yandım 
Kendimi Engine Saldım 
Muhabbet Bahrine Daldım
Boylayıp Gezer Yürürüm

Boyu Uzun, İnce Bellim
Mah Yüzünde Çifte Benlim
Senin İle Deli Gönlüm
Eğleyip Gezer Yürürüm

Kuloğlu Der, Geydim Postu 
Kaçırdım Gözleri Mesti
Halden Bilen Nazlı Dostu 
Arayıp Gezer Yürürüm


4
Gönül Yare Çatayım, Der
Çare Bilmem, Neylesem Ben 
Sarılıp Da Yatayım, Der
Sarabilmem. Neylesem Ben

Kaşların Benzetmiş Yaya
Ya Doğ Ya Doğarım Der, Aya 
Yüz Sürüp De Hakipaye 
Sürebilmem, Neylesem Ben

Dinleyin Şirin Sözüyün
Yetirir Kendiyi Özün
Rü-Be-Rü Ol Mah Yüzün 
Görebilmem, Neylesem Ben

Benim Arzum Dinarında
Can Satılmaz Pazarında
Eı Kavşurup Karşısında
Durabilmem, Neylesem Ben

Kuloğlu Burda Dost Orada
Nedir Çektiğim Arada
Na-Murat Kaldım, Murada
Erebilmem, Neylesem Ben


5
Olalı Yavruya Vurgun
Kimseler Bilmez Halimden
Alem Harap Olur Bir Gün
Korkarım, Gözüm Selinden

Güzel Aşıktan Kaçar Mı
Yalan Yere Ant İçer Mi
Efendisi Vazgeçer Mi
Boynu Bağlı Bir Kulundan

Ey Yüzü Gül. Benim Mahım
Nevrestesin, Alma Ahım 
Beni Azleyleme Şahım
Affeyle Geç Günahımdan

Hercayi Sevse Bir Adem
Ağlar Gezer Mest-İ Müdam 
Meğer Terk-i Diyar Edem
Bi-Vefa Dilber Ucundan

Halimi Sormadı Bir Dem
Arada Namusu Yerdim
Dili Vasfın Eyler Her Dem
Dertli Kuloğlu Dilinden
  6
Uyan Hey Ceylan Bakışlım, Aç Gözün
Çün Sabah Oldu, Ağardı Tan Yeri 
Siyah Zülfün Perde, Kabe'dir Yüzün 
Hacer-Ül Esvet'tir Siyah Ben Yeri

Gece Gündüz Çağırırım Ya Rahim. 
Sen Kılarsın Aşıkına Terahhüm
Bir Gün Kanım Döker Benim Cerrahım 
Sızlar Vücudumun Bir Bir Can Yeri

Tali'-i Sitarem Yoktur Gülmeden 
Sağ Yerim Kalmadı Bağrım Delmeden 
Ağlayı Ağlayı Yaşım Silmeden 
Çürüdü Kolumda Cümle Yen-Yeri

Kuloğlu Der, Sana Aşıkım Aşık
El Bağlı Kulunum, Yıldızı Düşük 
Mahal-Gencineden Yer Bulan Aşık 
Cihan Gülzarında Neyler Kan Yeri 


7
İşit Avazımı Ben De Varayım
Uçup Gitme, Bunda Konadur, Bülbül 
Senin Hüp Nefesin Kalbim Evinde 
Vücudum Şehrini Donadur, Bülbül

Konarsan Güle Kon, Dikene Konma 
Eski Düşmanların Dost Olur Sanma 
Açıp O Göğsünü Hara Dayanma 
Rakiplerin Kasdı Canadır, Bülbül

Sultan Oldur, Rahmeyleye Kuluna 
Talip Oldur, Derde Derman Buluna 
Benlik Edip Konma Gülün Dalına 
Harı Var, Pençeni Kanadır, Bülbül

Kuloğlu, Dem-Be-Dem Dolular İçer 
Kişi Sevdiğine Dibalar Biçer
Bu Dünya Fanidir, Tez Gelir Geçer 
Bu Bahçenin Sonu Fenadır, Bülbül


8
Gönül Bir Dildara Kul Olmak Diler 
Hal Mükedder Ola Deyü Korkarım 
Yanıp Yakıldığım Görüp Adülar
Şen Olup Da Güle Deyü Korkarım

Meyledem De İşlemeye Sırrımız 
Bülbül Gibi Arşa Çıkar Zarımız
Aşk Kavline De Sığmaya Da Serimiz
Cümle Alem Duyar Deyü Korkarım

Sermayemiz Ziyan Eder Gücünden 
Alamazsam Ol Güzelin Bacından
Mecnun Gibi Leyli'nin Ucundan
Adım Dilde Kala Deyü Korkarım

Mestane Bakışın Benzer Ceyrana
Kimse Bilmez, Ciğer Döndü Büryana
Gidi Ayrılık, Her Birmiz Bir Yana
Bölük Bölük Böle Deyü Korkarım

Kuloğlu Der, Değer Oldu Telime 
Komaz Felek Gidem Kendi Bileme 
Girmiş İken Dost Eteği Elime
Gine Çekip Ala Deyü Korkarım


9
Reftara Başlasa Ol Kaşı Keman
Güneş Damanın Öper Sanırım 
Yavru Dertlerimi Bilirse Heman 
Merhamet Babın Açar Sanırım

Kime Feryat Edip Eyledim Ah-Zar
Kalmışım Hayrette Aldı Beni Zar 
Üsküfün Aldırmış§ Şahine Benzer 
Şikar Edip Gönlüm Kapar Sanırım

Lütfü Katı Az Görünür, Cevri Çok
Kaşların Yay Etmiş, Kirpiklerin Ok 
Canıma Kar Etmiş, Haberimiz Yok 
Sinem Karşısına Siper Sanırım 

Korkarım Halimi Etmeye İlam 
Ahvalime Vakıf Olmasın Alem
Lütüf Edüben Söylerse Bir Kelam 
Bu Viran Kalbimi Yapar Sanırım

Kuloğlu Eydür, Kulak Tut Sözüme 
Yeni'le Bir Sevda Düştü Özüme 
Her Kaçan Sataşsa Gözü Gözüme 
Yüreğim Yerinden Kopar Sanırım


10
Karşımda Salınan Dilber
Bakma, Beni Ağlatırsın 
Beni Koyup Yad Ellere 
Gitme Beni Ağlatırsın

Şekerden Şerbet Ezerler 
İnci Tülbentten Süzerler 
İncili Mercan Dizerler 
Dizme, Beni Ağlatırsın

Boyun Uzundur Dal Gibi 
Ensem Leblerin Bal Gibi 
Bahçelerde Bülbül Gibi
Ötme Beni Ağlatırsın

Hoş Çekeyim Nazlarını 
Gel Öpeyim Gözlerini
Kelp Rakıbin Sözlerini 
Tutma, Beni Ağlatırsın

Bu Kuloğlu, Sana Kuldur 
Ta Ezelden Böyle Yoldur 
Ya Azat Eyle Ya Öldür 
Satma Beni Ağlatırsın 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com