ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
      Ali Osman Öztürk


Ali Osman Öztürk1960'da Ordu'da doğdu; ilkokul, ortaokul ve liseyi aynı şehirde bitirdi. 1977'de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Birimi'ni kazandı. 10.01.1980 - 03.03.1980 arasında Federal Almanya'da gerçekleşen, "Jugend baut an Europa" (Gençlik Avrupa'yı inşa ediyor) konulu 6. uluslararası kursa katıldı. 1981'de Yüksek öğrenimini "İYİ" dereceyle bitirdi ve Konya'da, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi'nin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü için açılan bölüm okutmanlığı sınavını kazanarak, göreve başladı.

1985'te Prof Dr. Wilfried Buch'un yönetiminde hazırladığı, "Meistersang und seine Darstellung im Schimpfspiel von Andreas Gryphius" konulu doktora ön hazırlık çalışmasını verdi. 1985'te yine Prof. Dr. Wilfried Buch yönetiminde "Das deutsche und türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk" [Dil Sanat Eseri olarak Alman ve Türk Halk Türküsü] konulu doktora tezine başladı. 1989'da DAAD'nin on aylık araştırma bursunu kazandı ve Alman Halk Türküsü Arşivi'[DVA]nde doktora tezini bitirip, 24.10.1990 Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde savunmasını verdi. 11.1990 tekrar DVA'ya dönerek, arşiv sistematiğinin Türk halk türkülerine uygulanması projesine başladı.

1991'de S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'na Yardımcı Doçent atandı. 1993'te başlamış olduğu, "Türk Halk Türküsü Arşivi Projesi"ni Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu'na sundu. 1994 doktora tezinin Türk halk türküleri ile ilgili bölümü, DVA'nın çıkardığı "Studien zur Volksliedforschung" dizisinde 15. cilt olarak "Das türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk" (Peter Lang Verlag; Bern) başlığıyla yayımlandı. 15.07.1994 - 15.09.1994 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmetini yerine getirdi. 11.10.1994 Doçentlik ünvanını aldı.

7.12.1995-7.12.1998 arası Fen-Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm başkanlığını ve Eylül 2002'ye kadar Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Alman Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü.

19.09.2002 tarihinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı'na profesör olarak atandı.

30. 09. 2002 tarihinden beri Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütüyor.

1992-1998 arası S.Ü. Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 05.02.l999'dan beri başkan yardımcılığı görevini yürüttü. l993 Prof. Dr. Saim Sakaoğlu ile birlikte Demos. Internatinale ethnographische und folkloristische Informationen dergisinin Türkiye temsilciliği teklifini aldı. Derginin işbirliği 
yaptığı kurumlar arasına Alman Dili ve Edebiyat Bölümü'nü dahil ettirdi ve o tarihten beri Türkiye'de yayımlanan halkbilim-etnografya çalışmalarının tanıtımını yapmaktadır. 26.11. 1997 S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler Yayın Kurulu Başkanı olarak Edebiyat Dergisi'nin yayımını üstlendi. 1998'de S.Ü. Yaşatma ve Geliştirme Vakfı Yayınları'nın yayın komisyonunda görevlendirildi.

1996 DVA'da iki aylık bursla, arşiv sistematiğinin Türk halk türkülerine uygulanması projesinin geliştirilmesi çalışmasına devam etti. 20-23.11. 1997'de Bratislava'da düzenlenen Demos Genel Kurul Konferansı'na bildiriyle katıldı. Ali Osman Öztürk, İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Birliği), IVG (Internationale Vereinigung für Germanische Sprach- und Literaturwissenschaft) [Uluslar Arası Germanistler Birliği], Konya Fikir, Sanat ve Kültür Adamları Birliği yönetim kurulu, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu (Deutsch-Türkisches Kultur Beirat) asli üyesi olup, evli ve iki çocuk babasıdır. Ali Osman Öztürk'ün, edebiyat, halkbilim, imgebilim ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayınlanmış çok sayıda, makale, eleştiri ve çevirileri vardır. Doktora Tezi üzerine ne dediler

* [Türkü metinlerinin] yorumundan yola çıkıldığında, Ali Osman Öztürk'ün, kendi öz halk edebiyatı ile ne derece özdeşleştiğini görmek mümkün. Olağanüstü bir çalışmanın neticesi olan bu kitap [Das türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk, Bern 1994] bu konuyla uğraşan Alman ve özellikle de Türk çevreler için çok büyük bir kazanç (Ursula Reinhard, Berlin/F. Almanya).

* Öztürk'ün makalesi bizim Avrupa balad kavramımızı genel olarak değiştirmiştir (Prof. Dr. Otto Holzapfel, Freiburg i. Br./ F. Almanya)

* Öztürk, Türk halk türkülerinin, Türk kültürünü ve kültür tarihinin yansıtmakta olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.
(Prof. Dr. Philip V. Bohlman, Chicago/ ABD)


Doçentlik tezi üzerine ne dediler

* Öztürk'ün Alman Oryantalizmi,imge araştırmalarını, Oryantalizm bağlamında değerlendiren ilk kitaptır (Dr. Tom Cheesman, Swansea/ İngiltere)

Prof. Takdim tezi üzerine ne dediler
* Alamanya Türküleri, alanında tek kitaptır (Prof. Dr. Şeyda Ozil, İstanbul/ Türkiye)


KİTAPLARI

1. Das türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk, Studien zur 
Volksliedforschung Bd. 15, Peter Lang Verlag, Bern-Berlin-Frankfurt-New York-Paris-Wien. 1994.
2. Türkü Yazıları. Millî Folklor Yayınları: 4, Türk Halk Edebiyatı: 1, Ankara 1995.
3. Luise Rinser: Öyküler (Almanca/Türkçe). Konya 1996. (Çeviri)
4. İmaj Yazıları. Konya 1997. 
5. Batı Edebiyatında Sevgi ve Hoşgörü Üstüne, Gündoğan Edebiyat Dizisi 
12-37, Ankara 1997.
6. Bay B.'nin Başına Gelenler. Derlenmiş Brecht Anekdotları. Çizgi Kitabevi, Konya 1998. (Çeviri)
7. Ignacz Kúnos: Türk Halk Türküleri. İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1998.
8. Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları. Sel-Ün Vakfı Yayınları: 6, Konya 1998.
9. A. Sefa Odabaşı: Dünden Bugüne Konya Türküleri, Konya İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Konya 1999.
10. Alman Oryantalizmi. 19. Yüzyıl Alman Halk Kültüründe Türk Motifi. Vadi Yayınları, Ankara 2000.
11. Alamanya Türküleri. Türk Göçmen Edebiyatının Sözlü/Öncü Kolu, Kültür Bakanlığı Yayınları: 2717, Yayımlar Dairesi Başkanlığı Kültür Eserleri Dizisi: 322, Ankara 2001. 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com