ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
     Avni Özbenli


  Avni Özbenli, 23 Haziran 1919’da Kastamonu’da doğdu. Babası Benlizâde Hüseyin Rüştü Bey, annesi ise Emine Hanım’dır.

Çocukluk yıllarını Kastamonu’da geçirdi. 1940 yılında Kastamonu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1941 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Felsefe Bölümü’nü burslu olarak kazandı ve 1945 yılında mezun oldu.

Kastamonu’da geçen çocukluk yıllarında Saz’a ilgi duyan Avni Özbenli, Âşık İhsan Ozanoğlu, Âşık Hakkı Yorgansız, Âşık Mümin Meydânî, Çavundurlu Hasan Çavuş ve Sarı Recep gibi saz ve söz ustalarından yararlandı.

Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’deki öğrencilik yıllarında, Sarı Recep’in önerisi, Mesud Cemil ve Muzaffer Sarısözen’in isteği ile 4 yıl boyunca Ankara Radyosu’ndaki halk müziği çalışmalarına ve yayınlarına katıldı.

Fakülte’den mezun olduktan sonra, Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü’ne “Öğretmenlik Bilgisi” öğretmeni olarak tayin oldu. Bu görevinden askerlik görevi nedeniyle ayrıldı. Terhis olduktan sonra yine aynı Enstitü’de öğretmenlik görevine devam etti. 1950 yılında Mukaddes Hanım ile hayatını birleştirdi [1950].

Gölköy Köy Enstitüsü’ndeki öğretmenlik görevinden, Müdür Başyardımcısı pozisyonundaki Eğitim Başı’lığına yükselen Avni Özbenli, öğrencilerine, resmi görevi yanında, bir taraftan da, etüt sonrası repertuvar çalışmaları yaptırmaya başladı. Öğrencilerle sürdürdüğü bu sanat çalışmalarını pek çok kez Enstitü’de ve Kastamonu’da halka sergilendi.

1949 yılında İstanbul Radyosu kurulunca, Ankara Radyosu Türk Halk Müziği yayınları prensiplerine bağlı benzeri bir grup kurarak yöneticiliğini üstlendi. “Yurttan Sesler” ve “Memleket Havaları Ses ve Tel Birliği” adlarıyla programlar gerçekleştirdi. İki yıl süren bu görevinden istifa ederek, yeniden Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki eski görevine döndü.

1952 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yıllığına Amerika’ya gönderilen Avni Özbenli, orada da Radyolarda, Üniversitelerde ve Kiliselerde sazı ve sesiyle konserler vererek Türk Halk Müziğini sevdirmeye çalıştı.

1953 yılında Amerika’dan döndükten sonra, Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü’ne Müdür olarak tayin oldu. Dört yıl süren bu görevinden, Bakanlık Müfettişliği görevine atandı. Bu arada, Konya’da Selçuk Eğitim Enstitüsü’nun kuruluş çalışmalarını yürüttü..

16 yıl süren “Milli Eğitim Müfettişliği” görevinden Bakanlık Müşâvirliği’ne getirilen Avni Özbenli, bu görevini de 2 yıl sürdürdükten sonra, 1980 yılında emekliye ayrıldı.

Bir buçuk yıl süreyle [1970-1971 Sonbaharı], Milli Eğitim Kültür Müsteşarlığı’na bağlı Milli Folklor Enstitüsü Müdürlüğü de yapan ve görevi gereği bir baştan bir başa dolaştığı ülkenin çeşitli yörelerinden türküler derleyip bir kısmını da notaya alan Avni Özbenli, Türkiye Radyo Kurumu adına katıldığı emisyonlar ve “kaynak kişi” sıfatı ile kendisinden yapılan özel derlemeler yoluyla, THM Repertuvarı’na çok sayıda Kastamonu yöresi türküsü kazandırdı.

Eğitim, folklor ve müzik konularında çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda makalesi yayınlanan Avni Özbenli’nin eşi Mukaddes Hanım’dan olma iki oğlu vardır.

Avni Özbenli, 26 Temmuz 2007, Saat 11.15’de Samsun’da vefat etti. Cenazesi, 27 Temmuz 2007 öğlen namazını müteakip Samsun’da toprağa verildi.

Süleyman ŞENEL
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Sanatçı Öğretim Görevlisi
27.07.2007

 

 


 



anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com