ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
      Ferruh ARSUNAR

  
    Ferruh Arsunar, Türk folkloruna, halk müziğine ve oyunlarına en çok emeği geçenlerden biridir. Cumhuriyet döneminden başlamak üzere yurdumuzun birçok yörelerinde yapılan derleme çalışmalarının öncüsü, aranılan kişisi olmuştur.

    Türkülerin, oyun havalarının notaya alınmasında, bütün yurda yayılmasında Ferruh Arsunar'ın payı büyüktür. ''Muzaffer Sarısözen'' ile birlikte gece gündüz, kar kış demeden şimdi radyolarımızdan dinlediğimiz o güzelim türkülerimizi derlemişler , göz nuru dökerek notaya almışlardır.

    Ferruh Arsunar, 1908 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası veteriner Albay Akif Beydir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Adana'da yapmış, babasının Bağdat'ta görevli olması dolayısıyla geri kalan öğrenimini orada tamamlamıştır.

    İstanbul'da Darü'l-Elhan'ın müzik çalışmalarına katılmış, 1923 yılında şark musikisi 1941 yılında da garp musikisi bölümlerini bitirerek müzik öğrenimini de burada tamamlamıştır.
İstanbul Konservatuarınca 1926 yılında başlamak üzere folklor derleme çalışmalarının hemen hemen çoğun katılmış, derlenen türkülerin hepsini Ferruh Arsunar notaya almıştır. Bu türkü ve oyun havalarını "Darü'l-Elhan'' (Sonraki adıyla ''İstanbul Konservatuarı") Anadolu Halk Şarkıları ve Halk Türküleri altında 14 defter olarak yayınlamıştır. Daha sonraki derleme çalışmalarını tamamen kendi çabasıyla sürdürmüştür.

    Ferruh Arsunar'ın pratik notaya alma konusunda oldukça başarılı olduğu söylenir. Türküleri ve halk oyunu ezgilerin derlerken anında notaya almada gösterdiği ustalık, kendi çağındaki müzik otoritelerince her zaman övgüyle karşılanmıştır. Ölümünden sonra hazır durumda bulunan dört eserini Ankara Devlet Konservatuarı, 3 eserini de Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü satın almış, ayrıca çeşitli dergilerde notalı halk türküleri yayınlamıştır.
Ferruh Arsunar 21 Aralık 1965 yılında Ankara'da vefat etmiştir.

Eserleri:
1. Gaziantep Folkloru, İstanbul, 1962, Milli Eğitim Basımevi, 318 s., Notalı.
2. Türk Çocuk Oyunlarından Derlemeler, İstanbul, 1955, Maarif Basımevi, 106 s., Notalı.
3. Anadolu'nun Pentatonik Melodileri Hakkında Birkaç Not, İstanbul, Numune Matbaası, 
     
      1937, 30 s., Notalı.
4. Tunceli-Dersim Halk Türküleri ve Pentatonik, İstanbul, 1937, Resimli Ay Matbaası, 44 
    s., Notalı.
5. Elazığ Bakırmadeni Kazası Halk Türküleri, İstanbul, 1937 Resimli Ay Matbaası, 32 s., 
    Notalı ve Resimli, Elazığ Halkevi Neşriyatı: 10.
6. Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler, Ankara, 1947, Ulu5 Basımevi, 40s., Notalı, CHP 
    Halkevleri Yayınları, Milli Kültür Araştırmaları: IV.
7. Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler II, Ankara, 1948, Ulus Basımevi, 32 s., Notalı, 
    CHP Halkevleri Yayınları, Milli Kültür Araştırmaları: V.
8. Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler III, Ankara, 1948, Ulus Basımevi, 24 s., Notalı, 
    CHP Halkevleri Yayınları, Milli Kültür Araştırmaları: VI.
9. Türk Anadolu Halk Türküleri, Ankara 1965, Başnur Matbaası 48s., Notalı, Halkevleri 
    Genel Merkez Yayınları: 2.
10. Köroğlu, Ankara, 1963, Güzel Sanatlar Matbaası, Türkiye İş Bankası Kültür 
    Yayınlarından.

                                    Ferruh Arsunar'ın Hayatı ve THM'ne Katkıları-Öznur BİRCAN 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com