ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

Trabzon Yöresi Türküleri-Doğan Kaya
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde karşımıza çıkan ve yörelere göre kesme türkü, karşı-beri, karşılama ve kovalama gibi adlarla da bilinen atma türküler özellikle düğün, yedi (düğün ertesi), ternek / vartivor (yayla eğlenceleri), bayramlar, şenlikler, imeceler...  >>

Halk Türkülerinin Gerçek Sahipleri-Altan Demirel
Bir türkünün anonim olup olmadığı; önceki yıllarda bu ezgilerin kayıtlara geçip geçmediği konusunda en kapsamlı ve doğru bilgilere sahip bulunan TRT’nin görüşlerinin alınması sanırım bir takım yanlışlıkların ve haksızlıkların önüne geçilmesi bakımından...  >>

Yemen ve Kore Ağıtları-Ömer Faruk Yaldızkaya
Genellikle ana, bacı, yavuklu, gelinlerin ya da ağıtçı kadınların, Anadolu coğrafyası dışına gönderilerek şehit olanlar için söyledikleri ağıtlar, halk kültürümüzde önemli bir yer tutar. Yemen cephesine gönderilen Mehmetçiğin şehit olması üzerine...  >>

Halk Şiirimizin Çorum’daki Kadın Sesi: Ezgili Kevser-Sait Küçük
Kadınlar olmasaydı insanoğlu neslini sürdüre bilirmiydi? Her insan hayata gözünü açtığı zaman öğrenmeye anasından başlıyor. Anadilini ondan öğreniyor ve devam ediyor. Anadilimizin kültür vücudunda bir damar olan halk şiirimiz...  >>

Şanlıurfa Kahramanlık Türküleri-Abuzer Akbıyık
Halkımız tarih boyunca yaşadığı savaşları, savaşta çektiği acıları ve kahramanlıkları türkülere dökmüştür. Plevne savaşındaki Osman Paşa’nın kahramanlıkları “Tuna Nehri akmam diyor” türküsüne, Yemen’e gidip de dönmeyen askere...  >>

Eleştirmen Gözüyle Kars Aşıklar Bayramı-Sait Küçük
Kars ili Âşıklar Bayramı’na ev sahipliği yapmaktadır. İl dışından katılan âşıkların okudukları kendi yöre makamları da pek kayda değer makamlardır. Her nedense bu makamların çok güzel okunanları derece dışında kalmıştır. Kars Terekeme makamları...  >>

Toplumun İçinde Etkili Müzik Üretmek-Uğur Alpagut
Toplumumuzdaki müzikal renklerin birbirine karışması, çoğu kez olumsuz biçimde nitelenmesine rağmen, bu karışım bazen de kendini ummadığınız şekillerde gösterebilmektedir. Bu durum aslında sağlıklı bir toplumun birikimsel...  >>

"Anonim Türküler" ve "Beste Türküler"-Abuzer Akbıyık
Türkü’nün söz ve müziği -genellikle- bir kişi tarafından üretilir. Fakat sözü başkasına, müziği başkasına ait türküler de vardır. Bir grup insanın bir araya gelip de birlikte bir türkü yaptıkları pek vaki değildir. İşte bu nedenle “Anonim” kavramı, türkünün bir kişi...  >>

Halk Kültüründe Hiciv ve "Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına" Gerçeği-İrfan Kurt
Çoğu kez güldürmek, güldürürken düşündürmek, yermek, övmek, eğlenmek, dalga geçmek, gönderme yapmak v.b için yapılan Hiciv Sanatı; Halk Kültüründe: Halk Şiiri Halk Türküleri, Fıkralar, Bilmeceler, Tekerlemeler, Destanlar, Hikayeler...  >>

Havada Kar Sesi Var Ya Da Türkülere Eleştirel Bir Bakış-Ali Yakıcı
Türk halk müziği denilince akla ilk gelen şüphesiz türküler olmaktadır. Türk kültüründe önemli bir yeri olan türkülerin derleme ve tespit çalışmalarına ancak 19. yüzyılın sonlarında başlanabilmiştir. Bilimsel anlamda ilk türkü derleyenlerin başında...  >>

Kına Ağıtları-Ömer Faruk Yaldızkaya
Kına yakma geleneğinin tarihi gelişimi ve bu geleneğe Türkiye’nin çeşitli yörelerinde ve bazı Türk boyları arasında verilen adlar hakkındaki açıklamalardan sonra, kına yakma sırasında söylenen ağıtlara bakalım. Kına gecesinde söylenen kına ağıtları...  >>

Sanatın Şekillenmesi–Kutupların Oluşumu Ve Müzikte Yeni Yönelimler-Uğur Alpagut
Halk türkülerinin sözlerinin altında, otantik inceliklerle derin bir biçimde gelişen halk ezgilerinin, sözlerin çok ötesinde, geçmişi ve günü sorgulayıcı önemli dinamikler içermesinin, parlayan bir mücevherin karanlıkta yol göstericiliği gibi...  >>

Halk Müziği Eserlerinde Hak Sahibi Tespit Ölçüleri Nasıl Olmalıdır?-Halil Atılgan
Türkülerimizin bu zaman dilimi içerisinde uğradığı değişiklikler folklorik oluşum (Anonim olma) dediğimiz evreyi meydana getirir. Folklorik oluşumun meydana gelmesini sağlayan en önemli faktörde o zaman da iletişim araçlarının olmayışı, iletişimin dil ve tel...  >>

Hiçbir Değer Sahipsiz Değildir-Bekir Karadeniz, Orhan Bahçıvan
Önceki yüzyılın başlarından itibaren insanlar »pazarda iş yapabilecek« herşeyi sahiplenmeye başladı. Bu durum, Türkiye’de bazı ülkelere göre daha geç gündeme gelmiş olsa bile aynı yoğunlukla sürmektedir. Kuşkusuz insanın kendine ait olana...  >>

Kars Aşıklık Geleneğini Sorgulamak ve Çobanoğlu-Sait Küçük
Murat Çobanoğlu’nun bu yıllardan başlayarak açtığı “Çobanoğlu Gazinosu” Azerbaycan’da olduğu gibi Kars’ta bir “Aşıklar Okulu” işlevini üstlenmiştir. Bu mekana gelen aşıklık adayları burada sazı, sözü, türküyü kavramış, şiir türlerini öğrenmiş, aşıklığa başlamıştırlar  >>

Otantikten Klasiğe Müzik Kültüründe Gelişim-Değişim Ve Kurtarıcının Eleştirisi-Uğur Alpagut
Türk Halk Kültürü de bu yapılardan etkilenmekte kendine özgü karakteriyle,sözü edilen hareketliliği kaçınılmaz etkileşimlerle sürdürmektedir. Doğasında her dönem için zengin, derin ve özgün değerler besleyerek gelişen Türk Halk Kültürü...  >>

Kars'ta Aşk Şöleni: Âşıklar Bayramı-Zeynep Oral
Âşıklar Bayramı, yörenin en usta sanatçısı, herkesin sevgilisi, çok kısa bir süre önce 66 yaşında hayata gözlerini yuman Âşık Murat Çobanoğlu'nun adını taşıyor. Zaten şölen de onun mezarını ziyaretimizle başladı. Tüm Âşıklar ellerinde bir karanfil...  >>

Anadolu Güneşi Müzik Topluluğu (Anatolian Sun Quartet)-Uğur Alpagut
Bağlama sanatçısının yorumunda otantik özellikleri bozmadan sürdürmesi, keman ve piyano gibi çalgıları seslendiren sanatçıların ise çalgı becerilerini halk ezgilerinin özünü bozmadan yoruma katması, topluluğun en ilginç özelliklerinden birisini...  >>

Müzk, Felsefe, Estetik-Vural Yıldırım-Tarkan Koç
Müziği incelemek, herhangi bir şeyi incelemekten farklı düşünülmemelidir. Bilindiği gibi inceleme için “ne, nasıl ve neden” soruları bize yol gösterici özellik taşır. Müzik olgusunu bu sorulara yanıt arayarak ele almak bilimsel müzik incelemesinin...  >>

Damak Kubbe-Şadan Güvenir
Ses eğitiminde “sesi damağa yönlendir, sesi damağa al! Uyarılarını her ses eğitmeni sıkça kullanmaktadır. Peki “neden damak?, damaktaki etkin ses oluşumu nasıl?” gibi sorular ışığında ağız içinin yapısını düşünürsek, “damağın kubbemsiliği, sesin akustik...  >>

Sayfalar : [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8]
 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com