ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

Kiziroğlu Türküsü Kimin Eseridir?-Mehmet Gökalp
Kiziroğlu Mustafa Bey hikayesini üniversitede öğrenci iken 1954 yılında Kars'da Kazım Karabekir caddesindeki bir kahvede Dursun Cevlani'den bizzat derlemiş (20 bin TL. de telif hakkı vererek) Şubat 1958'de Türk Folklor Araştırmaları Dergisinin...  >>

Yaşayan Usta Tanır'lı Aşık Yener'le Söyleşi-Ayhan Aydın
İnsan sevgisini, hümanizmayı, kardeşliği, dostluğu, eşitliği şiirlerinde işlemiş bir Yunus Emre, haksızlıklara karşı direnebilen bir Pir Sultan Abdal, güzellikleri şiirlerinde işleyen bir Karacaoğlan değerli isimlerdir...  >>

Konya Türkülerinin "Kimlik Tanımı Bağlamında" Sosyal İşlevi-Ali Osman Öztürk
Türkü gecesinin asla reklamı yapılmaz, ifşa edilmez. Onu ancak belirli bir grup bilebilir ve bazen de son anda öğrenilir. Buraya herkes çağrılmaz, yalnızca musiki adabını bilenler misafir olabilir. Muhabbet edilecek ortam önceden erkek konukların gelebileceği şekilde hazırlanır... >>

Bağlama Metodu Çalışmalarında Yapılan Yanlışlıklar ve Öneriler-Savaş Ekici
Metot adı altındaki bu çalışmalar incelendiğinde, ciddi yaklaşımlar da olmakla birlikte büyük bir çoğunluğu türkü kitabı olmaktan öteye gidememiştir. Kaynakçası veya bibliyografyası olmayan birçok metot çalışmasını görmek mümkündür... >>

Türk Halk Türkülerinde Şiirsellik-Ali Osman Öztürk
Türkülerimizi edebiyat katına yükselten en önemli öğesi, şüphesiz kullandığı dildir. Türkü dili, gerçekten, bir tomurcuğun açması gibi, kendiliğinden oluşan, doğal söylenmiş bir dildir. Bu dil bizim günlük yaşamda kullandığımız dile benzemekle birlikte... >>

Konya'da Hovarda Türküleri-A.Sefa Odabaşı
Konya türküleri arasında cinayet ve katil konularında bir çok türkü vardır. Konya oturak alemlerinde ve yahut aşk ilişkilerinde bazı anlaşmazlıklar cinayet veya ufak tefek yaralanmalar ile sonuçlanabilirdi...  >>

Aşıklar Bayramı-Feyzi Halıcı
Önemli olan şu: Hemşehrilerimiz bayramı candan benimsediler. Tarlaya ekilen tohum tuttu demektir. Gelecek yıl ki bayram için şimdiden müracaatlar,...  >>

Müzik-Toplum-Birey-Vural Yıldırım
Müziği yalnızca düzenli sesler, eğlence, ritüel vb. olayların aracı diye düşünürsek baştan yanılmış oluruz. Onu kültürün içinden alıp izole ederek tanımlamaya çalışmak,...  >>

Cumhuriyetten Günümüze Türkü Söylemede Kullanılan Yöntemler-Can Etili
İşte yurdumuzda türkülerin icrası sırasında kullanılmış olan yöntemler, bu iki ana koldan, yani ozanlar ve mahalli sanatçılar yolu ile hayat bulmuş ve zaman içinde bir çok...  >>

Bağlamam Var Üç Telli-Halil Atılgan
Yıllardır radyolarımızdan ''Bağlamam var üç telli'' türküsünü defalarca dinlemişizdir. Ama üç telli bağlamanın ne olduğu, nasıl olduğu ve sair özelliklerini hiç de düşünmemişizdir. Bağlamada altı tel kullanılırken neden...  >>

Müzikte Yeni Arayışlar, Bağlamanın Rönesansı Ve Anadolu Aşık Müziği-Hüseyin Mor
Türkiye'de de yeni müzik arayışlarına tanık oluyoruz. Zülfü Livaneli'nin İsveç'teki ''Revelution Chanso Turcs'' ve ''Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'' adlı albümleri, Ruhi Su'nun halk türkülerini bozmadan yeniden üretmesi,...  >>

Suç Aleti Bir Çalgı-Atınç Emnalar
Okul müdürünün verdiği cevap ilgi çekicidir: ''Efendim, bu okullarda Türk sazları çalmak ve öğretmek yasaktır. Hatta öğrenciler köyden getirdikleri sazları gece yatakhanede çalarken nöbetçi öğretmen tarafından suçüstü yakalanırsa, hem dayak yer, hem disiplin kuruluna verilir... >>

Konya Türküleri ve Ahmet Sefa ODABAŞI Üzerine-Ali Osman Öztürk
A. Sefa Odabaşı, bir yazısında Konya türkülerinin "otantiği"ni bulmak gerektiğini belirtir; buna göre bazı türküler "otantik", bazıları ise varyant'tır. Belirtmek gerekir ki, halkbilim böyle bir ayrıma izin vermez...  >>

Halk Müziği Gerçeği-Vural Yıldırım
Halk müziği kavramı ülkemizde, diğer kavramlar gibi çeşitli kesimlerce kullanımına göre farklılık gösterir. Nedendir bilinmez kavram kargaşası bu ülkede oldukça sıklıkla karşımıza çıkar. Toplumların bilinç seviyesi kullandıkları kavrama farklı anlam yükleme özelliği gösterir... >>

Müzikte Kirlenme-Can Etili
Müzikte Kirlenmenin TRT, UNKAPANI ve THM ilişkileri arasında bir ilgi olmadığı izlenimi vermektedir. Ancak, TRT'de anonim karakterlerle birlikte yayınlanan birçok müzik eserinin Unkapanı'nda üretildiği düşünüldüğünde, TRT THM ve Unkapanı arasındaki ilişkinin sanıldığının aksine, çok yakın olduğunu ortaya çıkarmaktadır... >>

Birinci Konferans-Bela Bartok
...Türk-Arap şehir musikisi yabancı memleketlerde ''Türk musikisi'' diye bilinirdi ve hala böyle biliniyor. Bereket versin ki burada yapılan neşriyattan anladığıma göre şimdi vaziyet değişmiştir; burada da köy musikisi ile alakadar olunmaya başlanmıştır... >>

Türk Halk Müziğine Genel Bir Bakış -Adnan Koç
Halk musikisinde Anonim sözcüğü ise; sahibi daha doğrusu ezgileyeni, yakanı, yaratanı belli olmayan ezgiler için kullanılan bir terimdir.Şu halde Anonimlik sözcüğü de, halk musikisine uygun ve ona özgü bir terimdir...  >>

Gizli Halk Musikisinin Hakiki Karekteri Ladinidir-Vahid Lütfi Salcı
Bunlardan, gizli halk musikisi ilk görünüşte tekke musikisi gibi görünse de bu görüş yanlış bir görüş olur. Gizli halk musikisi, açık halk musikisi ile eş ve kardeş olan ve aynı tarz...  >>

Dün ve Bugün Bağlamacılığımız-Sadi Yaver Ataman
70 yıl öncesi Bağlamacılık efe ve yarenler arasında,kutsal bir sanattı. Sazlarını öpüp başlarına götürmeden çalmazlardı. Kahvehaneler, birer halk konservatuarı diyebileceğimiz musiki kaynaşmalarının merkezleri gibiydi...  >>

Kırım ve Türkiye Halk Müziklerinin Etkileşimi ve Karşılaştırılması-Zekeriya Başarslan
Kırım ve Türkiye halk çalgıları temelde benzer çalgılardır. Kaval, Çubuklu Davul, Dare, Saz, Santır, dümbelek (ikili ve çubuklu), Zurna, Tulum Zurna, Kemançe, Kırım halk çalgıları olarak gözükmektedir. Günümüzde ise bu konu üzerinde durulması gereken bir olgudur... >>

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8]
 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com