ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

 

 Dost Bağının Bülbülleri  - Doğan Kaya*
Bu bölümde yer alan Aşık ve Halk Şairleri:

Aşık Budala, Aşık Mihmani, Bülent, Cefai, Erkani, Emaneti, Gülhanım Yıldırım, Gülşadi, Kul Fani, Kul Himmet, Nurettin Yıldırım, Sevdanur, Şahini, Yeter Ana.


Aşık Budala

Budala'm sırrına kimseler ermez
Tevekkül malını erteye koymaz
Kişi kısmetinden ziyâde yemez
Bana kısmet olan mal neme yetmez


XVII. Yüzyılda yaşamıştır. Divriği'nin Şahin köyünde doğduğu tahmin ediliyor. Şahin köyü, folkloru, âşıkları ve kendine has ezgileriyle şöhret bulmuş olan Çamşıhı yöresi köylerinden birisidir...
>>


ÂŞIK MİHMANÎ / YÜZBAŞIOĞLU VE AİLESİNDEKİ DİĞER ÂŞIKLAR

Aşık Mihmani / Yüzbaşıoğlu

Kırmızı gül olam dedim eline  
İbrişim olayım dedim beline
Yüzbaş’oğlu kurban dedim yoluna
Öyleyse kolların aç dedi bana

Asıl adı Hasan Yıldırım'dır. 1917'de Sivas'ın Şarkaşla ilçesinin saraç köyünde doğmuştur. Mustafa ve Elif'in oğludur. Sülalesi Yüzbaşıoğulları olarak bilinir. Sarıkayalı Âşık Hüseyin Gürsoy'la akrabadır...>>


Yeter Ana

Gel sevdiğim senle bir yol konuşak 
Yüzüne bakacak halin var m'ola 
Kim suçluyla gel hakime danışak 
Huzur-ı divanda yerin var m'ola 

Hasan Yıldırım (Yüzbaşıoğlu/Mihmanî)'ın eşidir. 1922'de Saraç köyünde doğmuştur. Ali ve Fadime'nin kızıdır. Herhangi bir tahsil görmemiştir...>>


Gülhanım Yıldırım

Gelin ağlar gelin bakın halime 
Feleğin sillesi bana da vurdu 
Kadınım ya gücüm yetmez zalime 
Kimi ezdi geçti kimi de sürdü

1942 yılında Şarkışla'nın Saraç köyünde doğmuştur. Âşık Yüzbaşıoğlu ile Âşık Yeter Ana'nın kızıdır. Dokuz çocuklu ailenin en büyük çocuğudur...>> 


Nurettin Yıldırım

Bir gün değil hafta değil ay değil
Geçmiyor günlerim var perişanım
Neden hayırsıza ben verdim meyil
Yağdırdı saçıma kar, perişanım

1946 yılında Saraç köyünde doğmuştur. Her ikisi de âşık olan Hasan ve Yeter'in oğludur. Köyünde ilkokulu bitirdikten sonra rençperlik yapmıştır
...>>


Emaneti

Gel güzelim senle kozu bölüşek
Ben bulanan suyun başı değilim
Ya ayrılak ya da geri birleşek
Ben kimsenin kuyruk peşi değilim

Asıl adı Servet Yıldırım'dır. 1955 yılında Saraç köyünde doğmuştur. Âşık Yüzbaşıoğlu (Mihmanî)'nun oğludur. İlkokulu bitirdikten sonra, köyünde çobanlık yapmış,...
>>


Şahini (Hülya Yıldırım)

Tarlanın yolunda dünyaya geldi
Sarıldı toprağa gül oldu Veysel
Anası beleği toprağa sardı
Sarıldı toprağa göl oldu Veysel

Asıl adı Hülya Yıldırım'dır. 30 Ağustos 1956'de Şarkışla'nın Saraç köyünde doğmuştur. Dokuz çocuk ailenin üçüncü kızıdır. Babası Deliahmetler sülalesinden Hasan,...
>>  


SİVASLI GÜLŞADÎ VE ÇIRAKLARI

Gülşadi

Bu bendeki olan gizli esrarı
Erken yakaladım tez kayıp ettim
Âşıklık yolunda kıldım kararı
Sırken yakaladım tez kayıp ettim

1950 yılında Sivas'ın Çayboyu mahallesinde doğmuştur. Asıl ismi Yılmaz Altay'dır. Babası Hamza, annesi Fatma'dır. TCDD, Sivas Çırak Okulu mezunu olan Gülşadî,...>>


Cefai

İnsan bir fidandır çınara döner
Yaklaştıkça on beş yaşına doğru
Yüzü aya benzer gözleri fener
Sürmeler çekilir kaşına doğru

Asıl ismi Binali Aydın'dır. 20.4.1958'de Sivas'ın merkez köylerinden Hasbey'de doğmuştur. Dursun ve Nuriye'nin oğludur. Orta halli bir ailenin tek erkek çocuğudur...
>>


Sevdanur

Ölümü kurtuluş sanan gafiller
Orası buradan zor bilir misin
Şeytanın sözüne kanan sefiller
Yakacak orada kor bilir misin

Kadın halk şairlerindendir. Sivas'ın Çayboyu mahallesinden olan Sevdanur, ilkokul mezunudur. Halen burada yaşamaktadır. Kadın âşık olduğundan ismini vermekten çekinmiştir...
>>


Kul Fani

Gurbeti hasrete şikâyet ettim
Beni benden ayırdığın yetmez mi
Candan sevdiklerim hep sende kaldı
Canı candan ayırdığın yetmez mi

1960 yılında Sivas'ın Bademkaya köyünde doğmuştur. Asıl adı Mahir Güler'dir. Alpaslan ve Fevzi Paşa İlkokulunda, Atatürk Ortaokulunda ve Sivas Endüstri Meslek Lisesinde okumuştur...
>>


Erkani

Bu dünyada güldürmedin yüzümü
Sürüm sürüm sürünesin vefasız
Sen ki erdirmedin beni murada
Karalara bürünesin vefasız

Gülşadî'nin yiğenidir. Asıl ismi Yuvuz Altay olup 1960 yılında Sivas'ın Çayboyu mahallesinde doğmuştur. Nadir ve Fatma'nın oğludur...
>>


Bülent

İnsan ahlak ile yükselir imiş
Cemiyette seçilmeyi bilmeli
Yerinde etmeli herkesle yarış
Yerinde de geçilmeyi bilmeli

1974 yılında Sivas'ta doğan Bülent, Gülşadî'nin beş oğlundan üçüncüsüdür. Çayboyu İlkokulunda okumuş, Atatürk Lisesinin orta kısmını bitirdikten sonra aynı okulun...
>>KUL HİMMET'İN BİLİNMEYEN DEYİŞLERİ

Bugün yâr bize geldi 
Gülleri taze geldi 
Önünde Kanber ile 
Ali Murtaza geldi 

Âşık Edebiyatında Alevî-Bektaşî inancıyla ortaya konulmuş binlerce şiir vardır. Söz konusu şiirlerde On iki İmam, Kerbelâ hadisesi, menkabeler, Bektaşilikle ilgili inançlar, erkân ve adetler konu...>>KARŞILAŞMA ÖRNEKLERİ:

CEFAÎ-GÜLŞADÎ KARŞILAŞMASI  ve  CEFAÎ-BÜLENT KARŞILAŞMASI 
 
 
* Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Bu bölümde yayınlanan yazı ve araştırmalar Sayın Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya'ya aittir. Katkısından dolayı kendisine teşekkür ederiz.anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com