ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

Temel Akustik ve Sinyal İşleme-John Perr
Kavramların oturması için, müzisyenler ve bilim adamları tarafından kullanılan terimleri karşılaştıralım. Çoğu zaman, karşılaştırmalar sınırlıdır çünkü müzikseverlerin kullandıkları terimler insan kulağı ile ilgidir, fiziksel olaylarla değil...  >>

Cönklerden Gün Işığına : Abdal Mahlaslı Halk Şairleri-Doğan Kaya
Abdallar, nefisleri köreltmek, kibirden kaçınmak için dilenmeyi kendilerine caiz görmüşler, gittikleri kaza ve köylerde bellerine zincirle taktıkları boynuzdan yapılma nefirlerini üfler, kudümlerine vurarak nefesler söyler, zikir ve sema ederlerdi...  >>

Geleneksel Türk Müziğinde “Usta-Çırak” İlişkisinin...-Ali Fuat Aydın
Sarısözen topluluk elemanlarını Ankara Devlet Konservatuarında şefi bulunduğu arşiv kısmına çağırarak bu sanatçıların derlenen bantlardan ve taş plaklardan türkü öğrenmelerine yardımcı olmuştur. Özellikle uzun...  >>

Cönklerden Gün Işığına : Karacaoğlan-Doğan Kaya
Âşık Edebiyatının en önemli kaynaklarından olan cönkler, incelendikçe her geçen gün yeni isimler yahut bilinen şairlerin yeni şiirleri gün yüzüne çıkmaktadır. Senelerdir üzerinde çalıştığımız ve özel arşivimizde bulunan cönklerde...  >>

İhsan Öztürk ile Halk Müziğimiz Üzerine Söyleşi
Türkülerin yakılması, sonraki kuşaklara öğretilmesi aktarılması ve yaşatılması açısından en önemli toplantı yerleri; ölü evleri, nişanlar, kına geceleri, düğünler bir de çeşitli imecelerdi. Bu tür toplantılarda söylenen türküler haliyle...  >>

Aşık Veysel Araştırmaları ve Objektiflik-Gülağ Öz
Veysel gerçeğini tanımlayabilmek için onun yaşadığı koşullara inmek gerekir. 1931 yılı öncesi bu konuda hiçbir değerlendirme yazısı bulamazsınız. Çünkü Veysel’in gerçeği burada yatıyor. Ne dense hiç kimse bu gerçeği göremedi yada...  >>

Müzik ve Kıbrıs Düğünleri-Mehmet Usal
İnsanların tuhaf bakışları karşısında özellikle kentlerde yeni bir müzik türü kendini göstermeye başlar. Hafif Batı Müziği tarzında icra edilen bu müzikler kentlerde yer etmeye başlasa bile köylerde eski müzik türüne devam edilir...  >>

Halk Hikayelerinin Teşekkülünde Türkülerin Rolüne Bir Örnek: Kervankıran Türküsü-Ali Duymaz
Türk halk hikâyelerinin doğuşunda o devrin sözlü geleneğindeki mevcut malzemeden de faydalanıldığı veya hikâyeyi daha sonra nakledenlerin bazı ferdî veya anonim mahsulleri hikâyeye ekleyebildikleri bir gerçektir. Hatta bazı hikâyeler...  >>

Medyada Türk Halk Müziği-Savaş Ekici
Özel radyo ve televizyon kanallarının kurulup çoğalması ile birlikte, rekabet başlamış zamanla milli kültür, sanat ve sanatçı kavramları arka planda kalarak günümüzdeki medya dilinde reyting denilen medyatik endişeler...  >>

Türk Müziği Devlet Kons. Nasıl Bir Yapılanma Olmalıdır-Savaş Ekici
İlk Türk müziği konservatuarının açıldığı 1975 yılında, Türk müziği denilince akla daha çok Türkiye sınırları içerisinde icra edilen müzik akla geliyordu. Bu nedenle Türk müziğinin önemli iki kolu olan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk...  >>

Geleneksel Türk Halk Müziğinde Derleme Teknikleri-Ali Fuat Aydın
Derlemeyi kabaca dört aşamada inceleyebiliriz. Ön çalışma, Saha (alan) çalışması, Analiz (çözümleme), Değerlendirme. Bu aşamalar kendilerinden sonra gelecek aşamalar için gerekli alt yapıyı oluştururlar. Başka bir deyişle...  >>

Türk Müzik Tarihine Genel Bakış-Ahmet Gümüştekin
Bu döneme ait en eski Türk karakteri taşıyan eser, Ural dağlarının doğusunda aranmış ve Çingiz Han’ın oğlu Cöçi’nin ölümüne neden olan “aksak kulan” veya “aksak yaban eşeği” adlı eser, en eski kög (yırlamak,...  >>

Bağlamada Standartlaşma ve Yapılması Gereken Çalışmalar-Vatan Özgül
Ülkemizde kullanılan çalgılar kalite açısından istenilen düzeyde bulunmamaktadır. Bu sorun, müziğin icrasından sunumuna, ekonomik kayıplardan ülkemizin olumsuz tanıtımına kadar varan çeşitli sosyal ve de fiziksel...  >>

Emirdağlı Aşık Yoksul Derviş-Ömer Faruk Yaldızkaya
Yurdumuzun âşıkları dün olduğu gibi bugün de Kars, Erzurum, Artvin, Sivas, Tokat, Malatya illerinden çıkmıştır. Âşıklık geleneğinin yoğun olarak yaşatıldığı bir başka yöremiz ise Çukurova' dır. Ancak, Anadolu'nun pek çok...  >>

Ağıtlar ve Tarihi Olaylar-Ömer Faruk Yaldızkaya
Türk kültüründe oldukça köklü bir maziye sahip olan ağıt ve ağıt söyleme veya ağıtçılık geleneği, çeşitli Türk boyları tarafından günümüze kadar yaşatılan ortak en eski geleneklerden birisidir...  >>

Ordan Yâre Selam Edin Turnalar...-İsmail Bingöl
Türkü deyip geçmeyin... Arada bir de olsa, eski insanları anarak, artık bu vasıfları taşıyanların olmadığından ya da çok azaldığından şikâyet ederiz. Peki; dağıyla, ovasıyla, sokağıyla, çarşısıyla türkülerde yaşayan şehirlerimiz...  >>

Emirdağ Yöresi Ağıtları-Ömer Faruk Yaldızkaya
Ağıt geleneği sadece Emirdağ'da yaşayan Türkmenler arasında değil, Emirdağ'dan çeşitli vesilelerle göç edenler arasında da halen devam etmektedir. Bununla ilgili bir anekdotu sunmak istiyorum. Avrupa ülkelerinde, özellikle Belçika'da...  >>

Aşıklarının Destanlarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmeleri-Erman Artun
Âşık, hem döneminde hem de sonraki dönemlerde sesini geniş kitlelere duyurmuş bir sanatçıdır. Her edebiyat akımı gibi, âşık şiiri de kendi döneminin zihinsel atmosferinin bir sonucu olarak oluşmuştur...  >>

Öyle Bir Sevda ki-Servet Somuncuoğlu
Türkülerin henüz daha sosyolojik açıdan bir tasnifi bile yapılmamıştır. İktisat bilimi açısından ise hiç el dokunulmamıştır. Ya felsefesi? Oraya daha çok yol var. Olur mu demeyin, olur bal gibi de olur. Her bir türkünün arkasında...  >>

İletişim Çağında Aşıklık Geleneğinin Geleceği-Erman Artun
Anadolu'da 16.yüzyılda ilk örneklerini vermeğe başlayan Âşık edebiyatı geniş halk kitlelerine seslenmeğe başlar. Her yörenin kültür ve beğenisiyle oluşan Âşık edebiyatı diğer kaynakların yanı sıra anonim ürünlerle de beslenir...  >>

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]
 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com