ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

Dağlarca Madımak'a neden ağladı?-Doğan Hızlan
Bölümün başında Ruhi Su bulunuyordu, makaralı teypten bize yeni derlediği türküleri, bozlakları dinletmişti. O zaman Onat Kutlar, Konur Ertop da orada çalışıyorlardı. Seminere katılanlar arasında Ahmet Hamdi Tanpınar da vardı...  >>

Halk Danslarının Ortaya Çıkış Koşulları Ve Anadolu'da Gelişimi-Ruhi Su
Anadolu folkloru da bu varoluş koşullarından ayrı düşünülemez. Anadolu insanı, Orta Asya' dan Anadolu'ya yerleşinceye değin ve Anadolu' da geliştirdiği uygarlıklar süresince birçok eski kültürden etkilenmiştir. Anadolu danslarında eski Anadolu uygarlıklarının etkisini bulabiliriz... >>

Türkü türkü Türkiyem!-İskender Pala
Pîr elinden bâde içen ozanlar söyler en derin acıları; Toroslar'dan Balkanlar'a, yukarı illerden Cezayir'e. Topyekûn macerasıdır bir milletin tarihe akan yüzünde, bütün yüreklerde ayrı doğuşlarla parlar ay. Bir ezgi olur hayat, nakaratlarında türkülerin ve her nakarat bir başka roman yazar mızrabın en yufka yerine. Türkü dolar dudaklara saf ve berrak... >>

Bektaşiler'de Müzik ve Oyun-Halil Bedii Yönetken
Bektaşi-Alevi'lerin kullandıkları müzik ve oyun da Türk mü­zik ve oyun folkloru kadrosuna dahil bulunmaktadır. Nasıl ki, Türk halk edebiyatı her yerde, herkes tarafından söylenen edebiyattan ibaret olmayıp vaktiyle Bektaşi-Alevi şairlerinin yarattıkları edebiyat da Türk halk edebiyatı olarak kabul edilmektedir... >>

ATATÜRK ve TÜRK HALK MÜZİĞİ-Nail Tan
"Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir. Eğer mevzuu bahs olan hayat insan hayatı ise, musiki behemehal vardır. Musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir. Yalnız musiki­nin nev'i şayan-ı mütalaadır." "Bunlar hep Bizans'tan kalma şeylerdir. Bizim hakiki musikimiz Anadolu halkında işitilebilir. " >>

KÜLTÜR VE MÜZİK-Yıldıray Erdener
Çok sesliliğin uygarlığın bir ölçüsü olarak alınamayacağı bugün Ba­tı'da entomüzikoloji bilim dallarıyla uğraşanlarca çoktan anlaşılmış bulun­maktadır. Türk halk müziğinde fazlaca bulunmayan ama buna karşılık Afrika ve Uzakdoğu'da yaşayan, bilim ve teknolojide geri kalmış toplum­ların çok ileri polifonik müzik türleri vardır... >>

Halk Müziğimizde Anonimlik Ve Beste Meselesi-Halil Atılgan
Anonim türkü üretiminin durduğunu tespit eden ilgililer bu ihtiyacı "beste'' ezgilerle karşılamaya başlamışlar , türkü karakterindeki "beste'' ez­giler anonimmiş gibi gösterilerek TRT Kurulundan geçirilmiş ve de halka sunulmuştur. Bu şekilde anonim olmayan ezgilere meşruluk kazandırılmış, dolayısıyla bir aldatmaca döneminin de başlaması sağlanmıştır.. >>

Türkiye'de Çalgı Eğitiminde Metod İhtiyacı ve Bağlama Metodu-Mehmet Özbek
Büyük mücadelelerden sonra bugün Konservatuar ve müzik eğitimi veren fakültelerde bağlamanın da yer almasını sağlayan yönetici, öğret­men, herkesi saygıyla selamlıyorum..  >>

Halk Çalgılarımızda Kullanılan Ağaçların Önemi-Cafer Açın
Oyma ve dilimli sazların birbirleriyle mukayesesi yapıldığında, dilimli sazların her bakımdan daha üstün ve avantajlı olduğu meydana çıkar. Dilimli saz veya bir başka deyimle yaprak saz denildiğinde, eskiden kalma bazı kimselerde bir soğukluk hissedilir. Bunun nedeni de vaktiyle Konya yöresinde yapılan dilimli sazlardan gelmektedir... >>

Türk Toplumunun Müzik Sorunlarının Çözümünde Temel Görüş Ne Olmalıdır? Muammer Sun
Bugünkü "Müzik kaosu'' ortamı, geleneksel müzikleri­mizin, yabancı müziklerin ve yoz müziklerin koalisyonundan oluşmakta­dır. Bu koalisyonda egemen olan, yoz müzik türüdür...  >>

Seçme Köy Türküleri-Muzaffer Sarısözen
Bu kitabı muhtelif mıntıkaların halk türkülerinden temiz ve güzel örnekler vermek ve bir halk müzik kitabı örneği meydana getirmek maksadıyla yazmaya çalıştım. Kitap, en geniş halk tabakasını teşkil eden köylülerimizin çocuklarını içlerinde toplayan köy enstitülerimizin talebesi için de faydalı olabilirse maksadına iki yoldan varmış olur... >>

Bela BARTOK ve Türk Halk Müziği-Bela Bartok
...Ama ne oyundu o öyle! Musikisi ise sersemleticiydi. Çalgıcılardan biri obuaya benzer bir çalgı olan zurnayı, öbürü önüne bağlanan davulu (bas davul) çalıyordu. Davulcu davula tahta bir tokmakla öyle korkunç bir güçle vuruyordu ki, o sırada doğrusu ya o koca davulun ya da kulak zanmın patlayacağını sandım. Davula her vuruşunda, oracıkta bulunan üç gaz lambasının titrek alevleri bile parlıyordu... >>

Türkülerde Kadın-Gülcan Kaya
...Türküler, kadının kendi dünyasını ve kadınla ilgili söylemleri barındıran kaynaklar olarak Türk toplumunu da gözler önüne sermektedir. Çünkü halkın hayatının her anı, türkülere yine kendisi tarafından kaydedilmiştir. Bu nedenle de kadının günlük yaşamdaki yetkisi, kapalı bırakıldığı, dışına çıkamadığı ev içinde yaşadığı olaylar ve hissettiği duygular türkülerde bulunabilmektedir... >>

İki Sesli Halk Müziği-Muzaffer Sarısözen
Ülkü'nün yeni seri 77'nci sayısında 1944 yılında derlenen iki sesli halk türkülerinden birisini yayımlamıştık. Aşağıda ikincisinin de notasını verdiğimiz bu iki sesli halk türküleri, hiç şüphe yok ki; yalnız bizim değil, bütün dünya folklor aleminin en seçkin tarihi belgeleri arasındadır... >>

İki Sesli Halk Türküsü-Muzaffer Sarısözen
Devlet Konservatuarı Folklor Arşivi için Maarif Vekilliğince tertip edilen halk musikisi ve halk oyunları derleme gezisinin bu yıl sekizincisi yapıldı. Her yıl başka başka bölgelerin araştırmalarında derleme heyetinin saz ve ses bakımından karşılaştığı yeni yeni konularla gittikçe zenginleşen Folklor Arşivi, bu yıl da iki sesli halk türküsü kazanmış bulunuyor... >>

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8
 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com