ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

Alevi-Bektaşi Edebiyatına Genel Bir Bakış-Erman Artun
Alevi-Bektaşi şiiri, belli kurallara kalıplara ve belli düşüncelere bağlı bir şiir biçimidir. Ölçüde kafiyede ayakta, nazım biçimleri ve dilde aşık edebiyatı özelliklerini gösterir. Dünyayı Alevi-Bektaşi kültürüne göre kavrayan aşıklar...  >>

Emirdağ Türküleri-Ömer Faruk Yaldızkaya
Konar-göçer Türkmen âşiretlerinin yaşadığı Emirdağ'da yayla ve askerlik türküleri önemli yer tutar. Yaylaya göçün, sevgilisinin başkasına verilmesine vesile olacağını düşünen sevdâlı delikanlı bunu şöyle dile getirir:...  >>

Emirdağ'da Abdal Gelenği-Ömer Faruk Yaldızkaya
Abdâl tabiri, Anadolu Türkleri arasında İran'dan daha çok yaygındır. XIV. yüzyıla ait edebi vesikalardan anlaşıldığına göre, bu yüzyılın başlarından itibaren Anadolu'da abdâl lâkaplı dervişlerin çoğaldığı görülmektedir. Abdâl Mûsa'da olduğu gibi...  >>

Ormancı Türküsü Üzerine-Sümer Ezgü
Ormancı türküsü benzeri bir nedenle benim TRT ye girdiğim yıllarda da yasaklanmıştı. Daha sonra halkın yoğun isteği üzerine o zamanki yöneticiler bu hatayı düzeltti ve TRT radyolarda ve TV'de bu türkü tekrar okunmaya başlandı...  >>

Türk Musıkisinde Pentatonism-Ahmed Adnan
Nazariyeciler Türkiye'den başka her yerdeki pentatonism ile az çok uğraşmışlardır. Bizim halk türkülerimiz ise bu güne kadar kimsenin dikkatini çekmemiştir. Kabahatin kendimizde olduğu şüphesizdir...  >>

Türk Saz Şiirine Genel Bir Bakış-Saim Sakaoğlu
Türk saz şiirinin birinci derecede yazılı kaynağı cönklerdir; diğer yazılı kaynaklar arasında bize ışık tutacak olanların sayısı ve oranı son derece azdır. Bu konuda belki en fazla bilgiyi Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bulabilmekteyiz;...  >>

Ah Bu Türküler...-İsmail Bingöl
Ben türküleri severim, türküler de beni... Bir insana... Bir dosta.. Bir arkadaşa karşı hissettiklerimi duyuyorum sevdalı yüreklerden dökülen bu ateşli nağmelere... Bu bin bir yüreğin verimi güzelliklere... Belki onlardan daha fazla...  >>

Türk Musikisi Eğitiminde Türk Sazları-Nida Tüfekçi
Ne var ki; bu olumlu gelişmelere rağmen, saz eğitiminde bazı problemler de su yüzüne çıkmaya başladı. Yaşları 14 ve daha küçük olan öğrenciler, Türk Musikisi sazlarına hakim olmakta güçlük çekip, istenilen seviyeye gelmekte zaman kaybettiler...  >>

Aşık Veli'nin Yeni Bulunan Şiirleri-Gülağ Öz
Şiir (Mecnunum Leylamı Gördüm) yörede çok tutulmuş olmalı ki, yıllarca dilden dile günümüze kadar aktarılmıştır. Sivas Gemerek İlçesi Çepni Kasabasında Aşık Veysel ve Ali İzzet'in de tanıdığı İzzeti adlı bir ozan...  >>

Kemal Eroğlu İle Bağlama ve Şiirleri Üzerine Söyleşi
...Ama son zamanlarda önüne gelen her yapısal değişiklik fantezisini oldu bittiye getirip bundan rant sağlamaya çalışıyor. Öylesine çok ses çıkıyor ki bu konuda şaşarsınız. 20 yıl kadar önce Arif SAĞ hocanın ve Yusuf TORAMAN ustanın atölyesinde...  >>

Halk Oyunlarını Derleme Gezileri-Bora Hınçer
...İnebolu da İnebolu heyemola oyunu. Bu oyun iki sıralıdır. 8-10 kişi altta, 8-10 kişi de onların omuzlarına çıkarak oynanmaktadır Sadi Yaver Ataman'ın Çaycuma da tesbit ettiği ve resimde görüldüğü gibi...  >>

Bağlamanın Anadolu Medeniyetindeki İzleri-Uğur Kaya
Yine M.Ö. 700 yıllarına ait iki kabartma resimde, Hitit müzisyenlerinin bağlama, çifte kaval ve zil eşliğinde raks eden insan figürlerinin, bir diğer kabartma resim figüründe de tef, zil, zurna çalan insanların oluşturduğu bugünkü mehter benzeri...  >>

Şiirlerde Türkülerimiz-İhsan Kurt
Şairler, çeşitli vesilelerle şiirlerinin adına "... Türküsü", gibi isimler vermelerinin yanı sıra, doğrudan türkülerden de etkilenmişlerdir. Öyle ki bazı şiirler biçim olarak, söyleyiş kolaylığı ve duruluğu yönünden türküleri hatırlatabilmektedir...  >>

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ BİR HALK OYUNU: Balıkesir Pamukçu Bengisi-Hayrettin İvgin
1935 yılı içinde Pamukçu Bengisi ekibi, Ali Hikmet Paşa’nın davetlisi olarak Küçük Çiftlik Parkı'nda gösteri yapmak üzere İstanbul’a gider. Pamukçu ekibinin İstanbul’da olduğunu duyan Atatürk, bütün oyuncuları Dolmabahçe Sarayı'na davet eder...  >>

Göçmen Edebiyatı Olarak Almanya Türküleri Üzerine-Ali Osman Öztürk
Türkülerin 1972'den itibaren gelişim sürecini irdelediğimizde, tespit ettiğimiz önemli bir husus da şudur; Türkçe başlayıp daha sonra Almancalaşan edebiyat metinlerindeki görece uyum yeteneği türkü metinlerinde de vardır...  >>

Efeler ve Zeybeklik Hakkında -Mehmet Ekizoğlu
Zeybekliğin asıl kökeni 16. yüzyıl sonu ile 17. yüzyıl ortalarına tarihlenen Celali Ayaklanmalarına dayanır. Gerçek anlamını da burada bulur. Yenilgilerle bozulmaya yüz tutan merkezi idare ve halka zulümden başka...  >>

Türkülerin Derlenmesinde, Kayda Geçirilmesinde ve İcra Edilmesinde Yapılan Yanlışlıklar-Doğan Kaya
Türküler, bünyesinde, yüzyıllardan beri insanımızın duygusunu, inancını, düşüncesini, ruh halini, durumunu ve cereyan eden olayları yansıtması bakımından Türk halk kültürü içinde önemli bir yere sahiptir...  >>

"Havada Bulut Yok" Türküsü Üzerinde Bir İnceleme-Murat Güven
Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz "Havada Bulut Yok" Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen "Muş" kelimesinin birkaç uyanık tarafından "Huş"'a...  >>

Ozan Yurdu Emlek Beyyurdu-Ziya Doğan
Orta Anadolu'da yetişen değerli halk ozanlarından Kul Hüseyin, Kemter Baba, Aşık Veli, Sadık Baba, Agahi ve daha nice halk ozanlarının yetiştiği ''Ozan yurdu Emlek'' Beldesi diye bilinen yer Kızılırmak havzasının Yozgat tarafında,...  >>

Sarısözen'den Bir Mektup-Muzaffer Sarısözen
Halk türkülerimiz, yapılışlarındaki incelik, ritmlerindeki güzellik ve küçük küçük cümlelerle yaratmağa muvaffak oldukları büyük tesir ve heyecan bakımından değeri ölçüye sığmaz birer sanat eseridirler...  >>

Sayfalar : [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8]
 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com