ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

  

Ruhsati Şiirleri 3


Bir arzıhal yazdım şahlar şahına

Bir arzıhal yazdım şahlar şahına
Sabır köşesine otursun demiş.
Nefsin arzusuna etmesün heves
Ekmeğini suya batırsın demiş.

Kimse bilmez hikmetinin batnı ne
Kim bilir ki zahiri ne bâtını ne
Habibim de taş bağladı batnına
Aklına burayı getirsin demiş.

Bir ismim Gani'dir bir ismim Gaffar
Rezzak ismim dilde eylesin ezber
Şükür ismim ile eylesin iftar
Cennet meyvelerin bitirsin demiş.

İhlası şerife bağlasın özün
Tariki rahmana tam etsin izin
Nâmert kapusuna değmesin gözün
Gıllı gışşı kalbden götürsün demiş.

Ey Ruhsati nefsin ne yaman azgın
Yalnız sen değil zamane bozgun
Ölmeyince kesmem kulumun rızkın
Emrimi yerine getirsin demiş....>>


Bir bakup ta bir geriye çekilme

Bir bakup ta bir geriye çekilme
Naz götürmez kara bağrım üzgündür.
Al yanağa civan teller sokunma
Aşk elinden zira canım bezgindir.

Hacet değil ben de bildim güzelsin
Ceylân giibi yad avcudan tezersin
Niçin böyle melûl melûl gezersin
Fes bir yana, zülüflerin bozgundur.

Kaşların nevrestir benzer kemana
O da perişandır devri zamana
Gören kâfir niçin gelmez imana
Humurlanmış elâ gözler süzgündür.

Ruhsati der kereminden bimaye
Ok tutayım şu sen melek simaya
Utanırım hâlim şudur demeye
Canım hasret bir busene vurgundur....>>


Bir destan söylesem tiryakilere

Bir destan söylesem tiryakilere
Acep tiryakiler darılır mola?
Kızıl üzüm olsa koysam beline
Gözü tabakadan ayrılır mola?

Tiryaki tütünü gayet çok sever
Birini sarmadan birini eğer
Tütün tükenince karıyı döğer
Erkeğim diye de kurulur mola?

Güzel paranızı vermen tütüne
Yazık ömrünüze bütün bütüne
Düşünün bir kerre ondan kötü ne?
Bu kötüyle kabre girilir mola?

Ağızlık tabaka takım beş olur
Yorgunlukta murdar tütün hoş olur
Beş kuruşa kağıt nasıl baş olur
Tutulursa hapse girilir mola?

Tabaka ambardır ağızlık yaba
Kimisi ince sarar kimisi kaba
Darağacı kurulsa edemez tövbe
Buna da bir şifa bulunur mola?

Kaim kağıt kaba verir dumanı
Öksürük gelince vermez amanı
İmiği saz çalar döşü dumanı
Otuz iki makam çalınır mola?

Tiryakiler durmuş ederler merak
Hele birer daha cigara sarak
Çoluk çocuk çıplak kendi dalyarak
Bununla maksuda erilir mola?

Tütünün ağusu ciğeri sarar
İçmiyen fehmetmez içine zarar
Göğüs tutulunca hendeği yarar
Acep kazma kürek bulunur mola?

Ruhsati'm de sözüm haklı değil mi?
Bu destan tiryaki aklı değil mi?
Şimdi kaçak tütün saklı değil mi?
Kesede bir tutam bulunur mola?...>>


Bir gün başın son yastığa

Bir gün başın son yastığa
Koyacaklar unutma ha!
İki komşu gelir bir bir
Soyacaklar unutma ha!

Gezen ölüm pazarında
Gelir bugün de yarın da
Bir tahtanın üzerinde
Yuyacaklar unutma ha!

Bağlanır kanadın kolun
Nutka kaadir olmaz dilin
Mirasçılar bütün malın
Yiyecekler unutma ha!

Kan dolar gözün içine
Söz katma sözün içine
Yarım top bezin içine
Saracaklar unutma ha!

Felek dinlemez nazını
Kabul etmez niyazını
Beş on kişi namazını
Kılacaklar unutma ha!

Bu gün kadrin bilmezsin
Gider geri gelmezsin
Bağrına taş öğüt almazsın
Gömecekler unutma ha!

İndirirler kara yere
Karanlık bir ıssız dere
Ne bir mum ne bir çıra
Koyacaklar unutma ha!

Yalnız kalırsın bikes
Evden barktan ümidi kes
Kayıptan işitin bir ses
Soracaklar unutma ha!

İmanın var ise tende
Yine geri gelir canda
Sual ederler o anda
Vuracaklar unutma ha!

Eğer yok ise imanın
Cehenneme varır canın
Semaya çıkar figanın
Yakacaklar unutma ha!

Ruhsati ölüm korkusu
San islah eder herkesi
Kaldır dünyadan hevesi
Görecekler unutma ha!...>>


Bir münafık bir gammazın

Bir münafık bir gammazın
Terki salat bey namazın
Üçünün meyit namazın
Kılanın avradını

Münkir münafıkın suyu
Aktı harab etti köyü
Ölüsüne bir tas suyu
Koyanın avradını

Evden odun getirenin
Isıdıp su yetirenin
Isgatına oturanın
İmamın avradını

Ruhsat burdan kalktı deyi
Dört yanına baktı deyi
Bu türküyü yaktı deyi
Kınayanın avradım...>>


Bir münevver devran gördüm

Bir münevver devran gördüm
Rufailer tekkesinde
Dertlilere derman gördüm
Rufailer tekkesinde

Şeyhinin ismi Abdullah
Nüfuz etmiş resulullah
Aklımı aldı zikrullah
Rufailer tekkesinde

Mermer taşa baş vururlar
Ah eyleyüp «Allah» dirler
Mest olup serhoş olurlar
Rufailer tekkesinde

Dervişleri şiş vururlar
Himmet eylemiştir pirler
Öldürürler dirildirler
Rufailer tekkesinde

Yaktı beni Allah sesi
Gel tövbeye behey asi!
Resulullah silsilesi
Rufailer tekkesinde

Aşk ile pervane döndü
Allah Allah deyu yandı
Sağ olsun Hüseyn efendi
Rufailer tekkesinde

İhlas ile her işleri
Ne güzeldir cümbüşleri
Can bağışlar dervişleri
Rüfailer tekkesinde

Tarikat kazanında piş
Sıdkile it alış veriş
Gel şehrin damanına düş
Rüfailer tekkesinde

İspat oldu dost olduğu
Her tekkeden üst olduğu
Ruhsati' nin mest olduğu
Rüfailer tekkesinde...>>


Bir Nasihat Verdi Almadı Gönül

Bir nasihat verdi almadı gönül
Taktı boynumuza tavkını tavkını
Rakibin elinden dolgundur çilem
Zerrece imanı dini yok, dini

Sureti İsa'yı hemen öpüyor
Ol tariki müstakimden sapıyor
Bir mevlayı koyup puta tapıyor
Kabul etmez Hak dini, Hak dini

Nice bir çekeyim cevr ile cefa
Uydu rakiplere oldu bi vefa
Kerem et sevdiğim sürelim sefa
Geçirmeden güzellik vaktını vaktını

Yana yana kara bahtım taş oldu
Kan karıştı iki didem yaş oldu
Geze geze bir soysuza duş oldu
Gördünüz mü Ruhsati'nin bahtını bahtını...>>


Bir rayiha geldi kıbladan beri

Bir rayiha geldi kıbladan beri
Müjde esen badi seba dediler
Yine gönül dalgalandı mevç vurdu
Nuşet bu badeyi caba dediler.

Badı şeriatte yanar özümüz
Hakıykatten atılmıştır tuzumuz
İnan ki dünyada yoktur gözümüz
Bir keşkül, bir asâ, abâ dediler.

On beşimde bir kurulu yay idim
Elli bir yaşımda yattım uyudum
Deliktaşta doğdum dağda büyüdüm
Şi'rime bakanlar kaba dediler.

Vuslatı yâr için her dem everim
Ne elde varım var ne simü zerim
Bahçe zevkin hub güzeli seçerim
Cennetin şöhreti tâha dediler

Eşref saattir gelmedi mehti
Elesti ezelde birledim abdi
Bir zaman İcadi bir zaman Cehdî
Şimdi de Ruhsati baba dediler....>>


Bir şirin güzele ben oldum meftun

Bir şirin güzele ben oldum meftun
Serinde fino fes şirazelenmiş .
Bakışı gönlümü eyledi meftun
Nevreste tıfl iken mümtazelenmiş.

Âşıklar zümresi arar bu yolda
Bulamaz emsalin sağ ile solda
Üslûbu endamı birdir usulda
Kameti selviyle endazelenmiş.

Taramış perçemi pek şirin olmuş
Dolaşmış gerdana yasemin olmuş
Yüzü güneşlerden kor ateş olmuş
Dostluğun destinde yelpazelenmiş.

Seni de defterden sildi mi şahın
Bu yüzden mi oldu ateş külahın
Yakar asumanı feryadu ahın
Ruhsati içinde dert tazelenmiş...>>


Bir taze cenana bağlandı gönül

Bir taze cenana bağlandı gönül
Velâkin anında amma yeri var.
Domurlanmış ak memeler baş vermiş
Baktım arasında emme yeri var.

Başına takınmış pullu ferayı
Üstüne bağlanmış ipek karayı
Cennete misaldir köşkü sarayı
Gönül eğlemeğe emmi yeri var.

Taze nervestedir gülleri solmaz
Vaslına ermiyen nolduğun bilmez
Sahibi vekardır çağırsan gelmez
Gelmeğe sür'atli emme yeri var.

Salını salını geldi pınara
İşimden gücümden etti avara
Dedim suphanallah kaşları kara
Dedi ki öpersin emme yeri var.

Ruhsatiyim yeni düştüm derdine
Atına bindim de yettim ardına
Nazar ettim yaylasına yurduna
Muhabbet etmeğe emme yeri var.

Velâkin anında amma yeri var.
Domurlanmış ak memeler baş vermiş
Baktım arasında emme yeri var.

Başına takınmış pullu ferayı
Üstüne bağlanmış ipek karayı
Cennete misaldir köşkü sarayı
Gönül eğlemeğe emmi yeri var.

Taze nervestedir gülleri solmaz
Vaslına ermiyen nolduğun bilmez
Sahibi vekardır çağırsan gelmez
Gelmeğe sür'atli emme yeri var.

Salını salını geldi pınara
İşimden gücümden etti avara
Dedim suphanallah kaşları kara
Dedi ki öpersin emme yeri var.

Ruhsatiyim yeni düştüm derdine
Atına bindim de yettim ardına
Nazar ettim yaylasına yurduna
Muhabbet etmeğe emme yeri var....>>


Bir vakta erdi ki bizim günümüz

Bir vakta erdi ki bizim günümüz
Yiğit belli değil mert belli değil
Herkes yarasına derman arıyor
Deva belli değil dert belli değil

Fark eyledik âhır vaktin bittiğin
Merhamet çekilüp göğe gittiğin
Gücü yeten soyar gücü yettiğin
Papak belli değil kürt belli değil

Adalet kalmadı hep zulüm doldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acaip oldu
Koyun belli değil kurt belli değil.

Başım ayık değil kederden yastan
Ah ettikçe duman çıkıyor festen
Harabe yüz tuttu bezmi gülistan
Yayla belli değil yurt belli değil

Çarh bozulmuş dünya islâh olmuyor
Ehli fukaranın yüzü gülmüyor
(Ruhsati) de dediğini bilmiyor
Yazı belli değil hat belli değil....>>


Bire felek nedir senin ettiğin

Bire felek nedir senin ettiğin
Bize bir dem sürdürmedin el gibi
Anlatılmaz ne tarika yeldiğin
Tükendi ömrümüz geçti yel gibi

Hiç eksik olmadı başımdan bela
Otuz yıldır çektim dolmadı çile
Bir mecazi aşka oldum müptela
Aktı gitti gözüm yaşı sel gibi

Nice pervaz açtı gönül uçmadı
Sem oldu badeler kimse içmedi
Turab oldum kimse basup geçmedi
Ayaklar altında oldum yol gibi

Kime yar dedimse yönün çevirdi
Kahbe felek beni sürdü savurdu
Sinnim vardı elli biri devirdi
Çekildim köşeye oldum lal gibi

Daim coşkun akar bu aşkın seli
Biz de mecaziden doğrulttuk yolu
Ne kadar methetsem şekeri balı
Hey Ruhsati olmaz yine bal gibi...>>


Bire gönül vazgel bu hülyalardan

Bire gönül vazgel bu hülyalardan
Kani ahret iman kimin aklında
Eller kurt olmuşlar koyun ararlar
Hani hadis Kuran kim'in aklında

Arşa çıkar zulumatın yalını
Bağladılar doğruların dilini
Kapadılar şeriatın yolunu
Hani hadis Kur'an kimin aklında

Birbiri üstüne inmekte zulüm
Attıkça aksine düşüyor falım
Kimsenin aklına düşmüyor ölüm
Kani sırat mizan kimin aklında

Bir meniden halkolunma temelin
Kibirlenme elde var mı amelin
Gayretin gör belki yakın zevalin
Beratını yazan kimin aklında

Daha neler gelir bu garip başa
Sırrı hikmetine karışmam haşa
Ruhsati sen beni çalma gel taşa
O terazi mizan kimin aklında...>>


Bölük bölük olmuş gelir güzeller

Bölük bölük olmuş gelir güzeller
Önde giden boz mayaya kurbanım
Benim gelin ile çoktur amanım
Şu sallanan kız mayaya kurbanım.

Yine nerden geldin böyle durarak
Sağına soluna gerdan kırarak
Seher vakti her makamda çalarak
Zülüflerin saz mayaya kurbanım.

Ne gelirse söyler oldum dilinden
Neler çektim bu sevdanın elinden
Bülbül vaz mı gelir gonca gülünden
Elâ gözler süz mayaya kurbanım.

Ben de Ruhsatîyim canda cananım
Mevlânı seversen incitme tenim
Şimdi Kerem gibi yanacak benim
Düğmelerin çöz mayaya kurbanım....>>


Böyle ise bunun sonu

Böyle ise bunun sonu
Ne surette olalım şad
Ne yüzü geret ne beni
Ne şöhrette olalım şad

Güler yüze düşman olur
Sevenler hep pişman olur
Aha elbet akşam olur
Ne lezzetle olalım şad

Bu şi'ri ben kabul etmem
Eski bildiğim unutmam
Bin nasihat versen tutmam
Ne devlette olalım şad

Gidenler geri gelmiyor
Nefsimiz öğüt almıyor
Bu sırrı kimse bilmiyor
Ne izzetle olalım şad

Devlet istersen zikreyle
Varacak yerin fikreyle
Eski haline şükreyle
Ki cennette olalım şad

Ne sabrın var ne şükrün var
Ne zikrin var ne fikrin var
Hemen bin türlü mikrin var
De gafletten olalım şad

Bütün alem cennet ister
Resulullah cennet ister
Bize bir doğru yol göster
Ne Ruhsat'la olalım şad...>>


Bu gün ben sabahtan gül yüzlü yârin

Bugün ben sabahtan gül yüzlü yârin
Kendini görmedim babını gördüm
Sandım maşukuna sunmağa geldi
Elinde badenin kabını gördüm.

Taramış zülfünü dökmüş yüzüne
Kudret sürmesini çekmiş gözüne
Hicabedüp bakamadım yüzüne
Bir gece mânamda habını gördüm.

Ferzend olmuş bilemedim fendini
Sıtkı candan gönül sevdi kendini
Bütün âlem çözemezler bendini
Yeryüzünün mahitibini gördüm.

Emse idim leblerinin balını
Sallanışı değer dünya malını
Ruhsat meteder öyle gelini
Doldurmuş giderken âbını gördüm....>>


Bugün Benim Gamım Vardır

Bugün benim gamım vardır
Uzun boylu yarim gitti
Yüreğimde ahım vardır
Dört köşeye zarım gitti

İsmim ezberdir dillerde
Gözlerim kaldı yollarda
Meskenim gurbet ellerde
Tutmaz dizim ferim gitti

Sabah güneş doğar mola
Acep eşim duyar mola
Ruhsati'yi anar mola
Güzelce şikarım gitti...>>


Bugün yine yârdan bir haber geldi

Bugün yine yârdan bir haber geldi
Sıkça sıkça bize gelmesin demiş.
Benden kendisine bir fayda yoktur
Beyhude nârıma yanmasın demiş.

Feleğin elinden yandık nâre biz
Yaratan Mevlâya kaldı işimiz
Döğsün dizlerini geysin kara bez
Her zaman ağlasın gülmesin demiş.

Felek kemendini takdı toynuma
O gülün hayâli düştü aynıma
Bir hançer sapladı bu söz beynime
Hasret kıyamete kalmasın demiş.

Kalkıp gidip yâr yanına varmalı
El bağlayup karşısında durmalı
Ruhsati düşmandan öcün almalı
Sağ koymalı değil vurmalı demiş....>>


Burası Hazreti Yusuf makamı

Burası Hazreti Yusuf makamı
Yatalım bir zaman ne olur olsun
Günde kâse kâse zehir verseler
Yutalım bir zaman ne olur olsun.

Sultan Mehmed şanı zati âlişan
Erer maksuduna payine düşen
Ehli iyal kapardında perişan
Yatalım bir zaman ne olur olsun.

Görüyor hâlini bâyu gedanın
Hiç haceti yoktur savtü sedanın
Hulusi kalb ile emrin Hudanın
Tutalım bir zaman ne olur olsun.

İrademle satın aldım ganileri
Hilaf olur değil dostun kemleri
Dışarıda sürdüğünüz demleri
Unutalım bir zaman ne olur olsun.

Ey Ruhsati dürümünce dürelim
Lira yok ki yaramıza saralım
Gel bu zehri çilemize verelim
Yutalım bir zaman ne olur olsun....>>


Buyur âşık bu davete

Buyur âşık bu davete
Ciğer yandı kebabdır bu
Bu meydan aşk meydanıdır
İçersen hoş şaraptır bu.

Çekme gel dünyanın kahrın
Boşa nuş eyleme zehrin
Zeynedelim gönül şehrin
Gelen mahı Receb'dir bu.

Terkeden bu yola varın
Koyan Hak yoluna serin
Didar arzu eden yarın
Görmekliğe sebebdir bu.

Bu dünyada olmaz safa.
Meyil verme kuru lâfa
Her saat cevrü cefa
Son encamı harabdır bu.

Ruhsati sen seni yakma
Hatır kırma gönül yıkma
Basıp gezdiğine bakma
Adam yiyen türaptır bu....>>


Buyursun dertliler gam dükkânına

Buyursun dertliler gam dükkânına
Kangı çeşit isterlerse bende var.
Doksan üçte Meryemimi yitirdim
Od bağladı hasret nârı canda var.

Felek gelir benim ile güleşir
Talihim tersine döner dolaşır
Kızıl kanat kuzularım meleşir
Acep benim gibi olmuş kande var?

Ayrılık ateşin çektim oturdum
Bir deridimi bin deftere yetirdim
Sadakatli yoldaşımı yitirdim
Bakmıyon mu gözlerimde kan da var.

Derdime bir Lokman bulup deşmedim
Geçti ömrüm bir dengime düşmedim
Çok emeğim geçti helâllaşmadım
Nice hakkı hukukumuz nan da var.

Ruhsat bu hikmette kalmıştır dona
Ecel satın alınmıyor yüz bine
Derdin kaçtır deyu sormayın bana
Yedi de var sekiz de var on da var....>>


Can boğaza gelüp öldüğüm zaman

Can boğaza gelüp öldüğüm zaman
Yazıyor ölmüş deyu duyarlar bir gün.
Rahat döşeğine girdiğim zaman
Dünya zeynetini soyarlar bir gün.

Buna ölüm derler gelir yanaşır
Bacı kardaş yana yana ağlaşır
Kimi odun yarar kimi su taşır
Teneşir üstünde yuyarlar bir gün.

Ne boş kaldı yurdu yuvası deyu
Tebişsin evliya duası deyu
Sevap için mevt namazı deyu
İmam efendiye uyarlar bir gün.

Bazıları bana şaşkındır diyor
Bu aşkın elinden pişkindir diyor
Ruhsati öleli kaç gündür diyor
Benim «Kırklarımı» sayarlar bir gün....>>


Cemali mahını Hak hub yaratmış

Cemali mahını Hak hub yaratmış
Bakıyor gözlerim şahane dilber
Cümle güzellere serfiraz etmiş
Bulunmaz hüsnü behâne dilber.

Eridir ateşi dağların karın
Yok yere geçirdim ömrümün varın
Arzu ile Zöhre bir dahi Şirin
Bir de sen gelmişsin cihana dilber.

Gerçi şu cihanda güzeller çoktur
Güzeller içinde emsalin yoktur
Kaşların kemandır kirpikler oktur
İnci dişler uymuş dehâne dilber.

Bazı solar bazı açılır gülün
Frenk şekerinden tatlıdır dilin
Bu sefil Ruhsati kapıda kulun
Can verir uğrunda daha ne dilber....>>


Cennetlik kullardan haber sorarsan

Cennetlik kullardan haber sorarsan
Bir Allahı Tanrı bilenler girer.
Babanın ananın hizmetlerini
Yetirüp duasın alanlar girer.

Gece gündüz aşk oduna tutuşup
Kâmillerin zümresine karışup
Abdest alup cemaata yetişüp
Beş vakit namazın kılanlar girer.

Dinle nasihatim bay ile geda
Kabul edenlere canımız feda
Dini bir uğruna olup şüheda
Diyarı gurbette ölenler girer.

Buğzu adaveti kalbten kaldırıp
Muhabbetin nuru ile doldurup
Nefsi emmareyi basıp öldürüp
Ruhsati imanı bulanlar girer....>>


Çağırsa Sevdiğim Varsam

Çağırsa sevdiğim varsam
Desem lebbeyk lebbeyk
Yüzüm hakipaye sürsem
Desem lebbeyk lebbeyk

Çıksam dağı Arafata
Tutsam yüzüm münacata
Açsam dilim tilavete
Desem lebbeyk lebbeyk

Kessem hacet kurbanını
Tutsam Hakkın fermanını
Nazar kılsam dört yanını
Desem lebbeyk lebbeyk

Yaya mı yalnayak varsam
Yüzüm eşiğine sürsem
Sağ ayak ileri girsem
Desem lebbeyk lebbeyk

Delile el'aman desem
Zemzem ile yüzüm yusam
Başımı secdeye kosam
Desem lebbeyk lebbeyk

Hacerül'esvedi bulsam
İmamın hüccetin bilsem
Ağlasam göz yaşım silsem
Desem lebbeyk lebbeyk

Mücavir kalsam kışlasam
Hizmet edüp bağışlasam
Şeytanın evin taşlasam
Desem lebbeyk lebbeyk

Çıksam Medine'ye gelsem
Sevdiğimi orda bulsam
Hacet namazını kılsam
Desem lebbeyk lebbeyk

Haşrolanda anda kalsam
Sılaya bir mektup salsam
Ruhsat'ım muradım alsam
Desem lebbeyk lebbeyk

Lebbeyk: Arapça 'huzurundayım' anlamında ünlem....>>


Bu bölümde toplam 271 adet Ruhsati şiiri bulunmaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com