ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

  

Ruhsati Şiirleri 10


Seni bir ruhtan yarattı

Seni bir ruhtan yarattı
La ilahe illallah de!
Sen hak idin nevvaretti
La ilahe illallah de!

Gözünü etti Azrail
Yüzünü etti İsrafil
Kulağın etti Mikail
La ilahe illallah de!

Veçhine veçhln benzetti
Kur'anda böyle methetti
Ehli iman bin şükretti
La ilahe illallah de!

Hele fikret bu ne devlet
Nasıl olmıyasın ümmet
Niçün terkedersin sünnet
La ilahe illallah de!

Gerek yabanda yazıda
Melekler senden haz ede
Ağır gele terazide
La ilahe illallah de!

Bundan ala sünnet olmaz
Bundan ala dikkat olmaz
Bundan ala devlet olmaz
La ilahe illallah de!

Ruhsati çal serin taşa
Akıt gözden yaşı yaşa
Geçirme ömrünü boşa
La ilahe illallah de!...>>


Seni Yere Vursam Kahpe Züğürtlük

Seni yere vursam kahpe züğürtlük
O zaman gönlümün ilhamına bak
Bir oda yaptırsam al tavan ile
Şu yalan dünyanın devranına bak

Halı kilim yastık bir baştan başa
Çifte kandil ruşen olsa dört köşe
Yedi oğlum olsa koysa el döşe
Nazar kıl Hüdanın ihsanına bak

Çağırsam davete bayı gedayı
Dilde zikrederek gani Hüdayı
Pirinç pilavına diksem cidayı
Yanında koç kuzu kurbanına bak

Peynir gelsin baş köşeye kurulsun
Mıhla kaş yıksın da ana darılsın
Sahana yağlıca ete sarılsın
Şekerli sütlünün cevlanına bak

Kadayıf kahvaltı kaz da öğlene
Dünyalar durdukça vara söylene
Maydanos şöhretli tere dillene
Kahbe gök soğanın devranına bak

Baklava pehlivan hoşaf çömezi
Yarım kıyye bala olamam razı
Kandan şeker ile donansın yüzün
Ruhsat bu hayalin elvanına bak...>>


Senin Bu Kaşların

Senin bu kaşların senin bu gözün
Senin bu benlerin öldürür beni
Senin bu leblerin senin bu sözün
Senin bu dillerin öldürür beni

Senin bu saçların senin bu buyun
Senin bu kaşların senin bu yayın
Senin bu duruşun senin bu boyun
Senin bu kolların öldürür beni

Senin sallanışın senin gezişin
Senin kirpiklerin senin süzüşün
Senin bu esrarın senin sezişin
Senin bu yolların öldürür beni

Senin bu yanağın senin bu dilin
Senin zülüflerin senin bu telin
Senin yaz baharın senin sünbülün
Senin bu güllerin öldürür beni

Senin hayır işin senin şer işin
Senin arayışın senin soruşun
Senin Acem şalın senin sarışın
Senin bu bellerin öldürür beni

Senin bu Ruhsati'n senin kardaşın
Senin benim için böyle telaşın
Senin bu feryadın senin göz yaşın
Senin buselerin öldürür beni...>>


Sevdiğim kızı gördüm

Sevdiğim kızı gördüm
Gelişi bir hoşçadır
Başına pullu yağlık
Çalışı bir hoşçadır.

Mavi saltadır donu
Tarlada görseniz onu
On dördünde gördüm bunu.
Gülüşü bir hoşçadır.

Yola sevdiğim yola
Kolun koynuma dola
Zülfünü sağa sola
Bölüşü bir hoşcadır.

Akşam gelüp sabah gitme
Mey içüp niyetime
Süzülüp hizmetime
Yelişi bir hoşcadır.

Sevdaya çekmiş serin
Kimseye dimez sırrın
Ruhsatin yadigârın
Alışı bir hoşcadır....>>


Sevdiğimden bir kem haber işittim

Sevdiğimden bir kem haber işittim
Vay benim başıma yine mi vah vah!
İlahi rakibin gözü kör olsun
Acep kim öğretti Sunamı vah vah!

Güzellere benim gibi tacir yok
Ne yaman mihnette kaldım fecir yok
Bana benim gibi candan acır yok
Yıktım harap ettim hanemi vah vah!

Gahi hasta oldum gahı yaralı
Gahi ak giyindim gahi karalı
Bir ahu gözlüye meyil vereli
Yıktım kül eyledim sinemi vah vah!

Bilmem ne gunahım kabahatimde
Bir amel bulunmaz tabiatımda
On iki yaşımda sebavetimde
Yitirdim pederi anamı vah vah!

Ruhsati rakipler bu sene zalim
Sana senden oldu bu kadar zulüm
İsmini demeye varmıyor dilim
Vermedi düşmanlar Dönemi vah vah!...>>


Silah Omuzda Bir Yiğit Çıktı

Silah omuzda bir yiğit çıktı
Dediler ki gelen ünlü Kör Mıstık
Dedim Köroğlu mu yoksa Çullu mu
Dediler ki yok yok şanlı Kör Mıstık

Dedim atı var mı dediler yayan
Dedim kara kuş mu dediler şahan
Dedim yüzü nasıl dediler yaman
Her rast geldiğine kinli Kör Mıstık

Dedim boyu nasıl dediler selvi
Dedim aklı nasıl dediler sivri
Dedim izi nasıl dediler eğri
Çatal yürek yarım canlı Kör Mıstık

Dedim zoru nasıl dediler metin
Güleşte nesi var dediler çetin
Dedim hizmetini almalı satın
Henüz sinni yirmi beşdir Kör Mıstık

(Ruhsati) metheder böyle arslanı
Nefsi Deliktaşın keçi çobanı
Şimdiki asrın miri miranı
Yüreği tunç demir donlu Kör Mıstık...>>


Siyah sürme çeksin elâ gözüne

Siyah sürme çeksin elâ gözüne
Eller beni kınar deyu korkmasın
Aldanmasın rakiplerin sözüne
Eski sözden döner deyu korkmasın.

Bahar seli gibi dalup taşıp ta
Bilmediği karlı dağdan aşıp ta
Minhac gibi tir sonsuza düşüp te.
Kerem gibi yanar deyu korkmasın.

Serbest salsın gemisini engine
Sakın keder getirmesin rengine
Ortalığın düzenine dengine
İnanır da kanar deyu korkmasın.

Arzu edüp baharını selini
Yetürmeyüp sümbülünü gülünü
Duman çöküp yitirip te yolunu
Eski yurda konar deyu korkmasın.

El yanında kara etmem yüzünü
Karda gezer belli etmem izimi
Hemen özü gibi bilsin sözümü
Ruhsatî'yi sınar deyu korkmasın....>>


Sizin âşıkınızın medhin edeyim

Sizin âşıkınızın medhin edeyim
İki ayağı eksik bir âlâ hımar.
Bir boncuklu yular bir tane semer
Sabahtan çekeyim pazara doğru.

Sizin âşıkınız aradan çıktı
Akşam iyi idi şimdicek koktı
Yalını yiyince irkildi baktı
Kuyruğun kanırdı davara doğru.

Lemse imiş âşıkınız yapısı
Kasediyor cemaatın hepisi
Otuz beş yaşında eşek sıpası
Çulunan göt atar pınara doğru.

Ruhsat'im böylece destan eylese
Destan eylemese mestan eylese
Bir fakir bir yerde bostan eylese
Tuz alır seğirdir hıyara doğru.

Eğri gitme sunam yola düz yürü
Düşmanla barışığım cenaim yok
Kaşın eğip kirpiklerin süz yürü. .

Sapma yoldan, düşürürler tuzağa
Niçin meyil eylemezsin bu bağa
Beyaz çemberini çekme dudağa
Dillerine kandi şeker ez yürü

Başına bağlamış pullu yemeni
Yüzüne bakanın iartar imanı
Daha küçücüktür bilmez amanı
Var arada adû. engel düz yürü.

Doğru yürü imanını bulasın
Mahşer günü şad ola da gülesin
Nice böyle inkisarım alasın
Ruhsatî'ye doldur bade süz yürü....>>


Son günümde sevda çöktü serime

Son günümde sevda çöktü serime
Acap sorup nolmuş ta mı dimezler
Ben böyle ağlarken bakup çevrime
Belâsını bulmuş ta mı dimezler

Gelen yok ki haber alam yurdundan
Öldüm gitti duyamadım derdinden
Gine gündüz birisinin virdinden
Sararup ta solmuş ta mı dimezler

Belki de böyledir Hakkın fermanı
Aksi döner gariplerin devranı
Arayup ta yarasına dermanı
Dert içinde bulmuş ta mı dimezler

Aptal olup terk eyledim şalımı
Kaba yel değdi de kırdı dalımı
Sağlığımda sormadılar halımı
Bari (Ruhsat) ölmüş te mi dimezler.

Acap sorup nolmuş ta mı dimezler
Ben böyle ağlarken bakup çevrime
Belâsını bulmuş ta mı dimezler

Gelen yok ki haber alam yurdundan
Öldüm gitti duyamadım derdinden
Gine gündüz birisinin virdinden
Sararup ta solmuş ta mı dimezler

Belki de böyledir Hakkın fermanı
Aksi döner gariplerin devranı...>>


Şimdi mercimeği attık furuna

Şimdi mercimeği attık furuna
Dost uğruna yanup tütenlerdeniz.
Varsın eller ne derlerse desinler
Harabat ehliyiz atanlardanız.

On araba mere ile yanmayız
Sofiye meyledüp hiç inanmaz
Üçte dörtte beşte onda kanmayız
On iki destiyi yudanlardanız

Kim bilir ki ne sır vardır Özümde
Hicap perdeleri gitti yüzümde
Mührü Süleymanın yoktur gözünde
Kûşei meydane varanlardanız.

Seri verir sırrı vermez ağyare
Varsın Mansur gibi çeksinler dara.
Halimiz malûmdur perverdigâra
Pirler damenini tutanlardanız

Hakkı bir biliriz Muhammed nebi
Kimisi âlem der kimi turabî
Lâ diyen kâfirdir olamam tâbi
Ruhsat alıp böyle satanlardanız....>>


Şu benim işime key vuranları

Şu benim işime key vuranları
Yarabbi cihanda derbeder eyle!
Bir nazar mushası yazdım sevdiğim
Takup ak gerdana bir güzar eyle

Her nereden baksam nazarıma gel
Gam dükkanı açtım pazarıma gel
Ölürsem ziyaret mezarıma gel
Başıma bir çiçek yadigar eyle

Gice gündüz düştüm aşkın virdine
Dayanamam şu yosmanın derdine
Ey saba! Gidersen dostun yurduna
Yarin hasta deyu bir haber eyle

Bülbüller acizdir tutu dilinden
Arzum alamadım gonce gülünden
Seversen Ruhsati azma yolundan
Engelden sen seni gel hazer eyle...>>


Taliim yönettim ilmi remmade

Taliim yönettim ilmi remmade
Bu sevda sinemde ocak eyledi
Bilmem ki bahtı siyahım mı kem
Sevdiğim arayı uzak eyledi

Su serperler yaktığınız çıraya
İlaç olmaz yürekteki yaraya
Soysuz iş bozanlar girdi araya
Kesti aramızı tuzak eyledi

Bulunmaz mı bu yaranın kolayı
Başımıza satın aldık belayı
Başkaldırdı düşmanların alayı
Kuşanup silahın yarak eyledi

Gam ile mihnettir mekanım yurdum
Bir değil beş değil on değil derdim
Derdi cennaneyi Ruhsat'a verdim
Ruhsat bu davayı yasak eyledi...>>


Tarih bin üç yüze kondu

Tarih bin üç yüze kondu
Çok aradım dini polat.
Herkes zamaneye uydu
Ne yol belli olur ne hat.

Felek bu çarhı dönderir.
Boşuna seni gönderir
Her deryaya baş endirir
Ne şat kalır ne de Fırat.

Dembedem havan uçan
Sen ölümden niçin kaçan
Ey Ruhsati bir gün geçen
Kıldan ince önün Sırat...>>


Tarih üç yüz üçe kondu

Tarih üç yüz üçe kondu
Ne gün bellidir ne saat
Adil kalktı zulm indi
Arife tarif ne hacet.

Doğru söze derler deli
Ben de kabul ettim beli
Kapandı şeriat yolu
Söylenir dilde şahadet.

Sen namusu ârı bilmen
Yolunda yalvarı bilmen
Ruhsat gibi nârı bilmen.
Elverir sana şerafet....>>


Tarikatım Nakşi amma

Tarikatım Nakşi amma
Bize Veysi kulu derler.
Her gidişi yahşi amma
Teaccüp ki deli derler.

İlik zar isen damarda
Ne merde bak ne namerde
Liran var ise kemerde
Ya kutup ya veli derler.

Dil ehli bir âşık isen
Hayrı şerri fârik isen
Kelâmında sadık isen
Bu adam sevdalı derler.

Ocakta yok ise çömlek
Haznede yok ise ömlek
Yok ise arkanda gömlek
Nesini sevmeli derler.

Ne kadar yüzün ağ ise
Lekesiz sızma yağ ise
Ruhsat kunduran yoğ ise.
Meclisten koğmalı derler....>>


Tedbiri Huda lemyezel

Tedbiri Huda lemyezel
Takdirini bozar imiş
Cümlesin levhi muhfuza
Her ne vardır yazar imiş.

Bu fenaya kılma nazar
Melekler cümlesin yazar
Çek elini eyle hazer
Sana kuyu kazar imiş.

Var mı elinde bir ışık
Yârin yolların dolaşık
Dünyayı terkeden âşık
Sağ selâmet gezer imiş.

Bütün dünya benim olsa
Cevahir sayvanım olsa
Bin başlı kervanım olsa
Âhır yeri mezar imiş.

Kör yoluna çeker muzu
Bir gün berbat eder bizi
Âdem oğlunun düzü
O da okur yazar imiş.

Ruhsat alıp da yandığım
İçip şerbetin kandığım
Benim deyu güvendiğim
Bütün sonsuz pazar imiş...>>


Telli turnam gelişiniz nereden?

Telli turnam gelişiniz nereden?
Yâr köyüne uğradı mı yolunuz?
Bir haber isterim gül yüzlü yârdan
Kerem eyle lal olmasın diliniz

İnin şu yaylada idelim sohbet
İçerimde yara açıldı kat kat
Semaya ser çekti ah ile firkat
Hele biraz dertleşelim geliniz.

Yaz bahar mı sevdiğimin illeri
Düzeldi mi aşk elinin çölleri
Yüreğimde hayâl oldu hâlleri
Yaktı beni yeşiliniz alınız

Kesilmeli feryadımız ünümüz
Ol tarafa düz mü ola yoğumuz
Fırkatımla yaşardı mı diliniz
(Âşık Ruhsat) kurbanınız kulunuz...>>


Teselli eyledim deli gönlüme

Teselli eyledim deli gönlüme
Taktı boynumuza aşkın tuhdunu
Rakibin elinden dolgundur çilem
Zerrece imanı dini yok dini

Muhabbet yolunda kuralım çarşı
Ne yaman yüzlerin satıyor turşu
Bir safa sürelim duşmana karşı
Geçirmeden güzelliğin vaktini

Biz de Mecnun olduk saçı Leylaya
Halden bilen yok ki derdim söyleyem
İntikamım saldım kadir Mevlaya
Tarümar eylesin tacu tahtını

Yana yana kara bağrım taş oldu
Kan karıştı iki gözüm yaş oldu
Geze geze bir soysuza duş oldu
Gördünüz mü Ruhsati'nin bahtını?!...>>


Teşbihi sallama boşa

Teşbihi sallama boşa
Utan Allah de Allah de!
Odebdir sallamak haşa
Aman Allah de Allah de!

Keşf olur yetmiş bin perde
Kulunu bırakmaz darda
Uyuma vakti seherde
Uyan Allah de Allah de!

Yakın olun huzuruna
Hemi gılmanü huruna
Sarıl ismi gafuruna
Dayan Allah de Allah de

Allah diyen mahrum olmaz
Kör şeytan yanına gelmez
Vallahi bir ziyan olmaz
İnan Allah de Allah de!

Dayan ol bin bir adına
Özür bağla küşadına
Ruhsati aşkın oduna
Gel yan Allah de Allah de!...>>


Teşrifin mübarek olsun

Teşrifin mübarek olsun
Safa geldin hacı baba
Buyurun sadrı balaya
Safa geldin hacı baba

Donun bulup pakladın mı
Mihman olup dinlendin mi
Medine'de eğlendin mi
Safa geldin hacı baba

Narımdan haberin var mı
Zarımdan haberin var mı
Yarimden haberin var mı
Safa geldin hacı baba

Şükür tanıdın yurdunu
Unutmamışsın ardını
Ruhsat ne bilsün derdini
Safa geldin hacı baba...>>


Toplanup toplanup gelmen yanıma

Toplanup toplanup gelmen yanıma
Zatı yürek yaralıca güzeller
Hakkı severseniz girmen kanıma
Gam yükümüz kiralıca güzeller

Bir yanık âşıkım gel hoca sanma
Gönlümüz alçaktır hiç yüce sanma
Adımı duyup ta pek (koca) sanma
Daha gözüm çıralıca güzeller

Bak gine açılmış yolu bağların
Misafir alıyor başı dağların
Yeni gelmiş sarılacak çağların
Öpülmeniz sıralıca güzeller

Ne yapayım yeşilim yok alım yok
Sana lâyık şekerim yok balim yok
Ruhsatî'yim mangırım yok pulum yok
Ararsınız paralıca güzeller....>>


Tufan oldu karlar yağdı dağlara

Tufan oldu karlar yağdı dağlara
Geçti eski günler eyvah diyorum
At yorulur gönül yorulmaz imiş
Düşünü düşünü vah vah diyorum.

Gönüle tesellâ verdim almıyor
Bu dünya kimseye baki kalmıyor
Bir köprü var geçen geri gelmiyor
Doğru musallaya var bak diyorum.

Geri getirmemek giden ömürü
Ne harabı belli ne de mamuru
Âhır vaktin mümkün değil tamiri
Dünya bir kırılmış bardak diyorum.

Sizin bu esrara aklınız ermez.
Bu râhi tarika her âşık girmez
Zamane hubları ahdine durmaz
Düşme gel peşime ahmak diyorum.

Yapışmışım bir mürşidin peşinden
Dağılmış Ruhsat'ın aklı başından
Vaz geldim dünyanın gıllı gışından
Sabır köşesinde Hak, Hak diyorum....>>


Tutu hanım şu kızına

Tutu hanım şu kızına
Söyle bana darılmasın
Güzelim deye yüksekten
Uçup bana kurulmasın

Beni ateşlere yakup
Bulanı bulanı akup
Benden gayrisine bakup
Kol açup ta sarılmasın

Eğer hünerim göstersem
Aşkın yelini estirsem
Bazı bir buse istersem
Örüldükçe örülmesin

Mailim hilâl kaşına
Mavi yemeni başına
İşte değmiş on beşine
Pek o kadar toy olmasın

Dinle (Ruhsati) gel hanım
Yetmişine vardı sinnim
Kimseye yok fena zannım
Gaybetime söz olmasın....>>


Usandım gayri ağyarın

Usandım gayri ağyarın
Elinden eyledim rücu.
Gece gündüz gaybetinden
Dilinden eyledim rücu.

Ederler bin türlü garaz
Selâmet gezelim biraz
Dudakları olsun kiraz
Balından eyledim rücu.

Tanıdım namus ârımı
Harcettim cümle varımı
Geçirdim yaz baharımı
Selinden eyledim rücu.

Dolup dolup esilmenem (eksilmenem)
Seyranından kesilmenem
Mansur olup asılmanam
Telinden eyledim rücu

Her sırrım açamam dursun
Rakibin beli kırılsın
Güle bir diken sarılsın
Belinden eyledim rücu.

Altın iken bir pul oldum
Yitirdim eşim pul oldum
Ruhsatî'yim bülbül oldum
Gülünden eyledim rücu...>>


Vaiz vasfeyleme huri

Vaiz vasfeyleme huri
Gönül cennet istemez ha!
Bütün bütün senin olsun
Aşık ziynet istemez ha!

Ne derde dermanı lazım
Ne saltanat şanı lazım
Ne huri gılmanı lazım
Hiç eziyet istemez ha!

Leyla deyu olmuş Mecnun
Her belaya olmuş memnun
Yanar ağlar mahzun mahzun
Daha firkat istemez ha!

Oldu gönül harap yeter
Yandı canım serap yeter
Dostun dedi şarap yeter
Şeker şerbet istemez ha!

Aşkın kazanında piştim
Kaynayı kaynayı taştım
Ben yarimden ayrı düştüm
Garip gurbet istemez ha!

Çektiğin bu ceza nedir?
Bana etmek eza nedir?
Ruhsat derdin rıza nedir?
Gayrı mesnet istemez ha!...>>


Bu bölümde toplam 271 adet Ruhsati şiiri bulunmaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com