ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

  

Ruhsati Şiirleri 4


Çıktım yücelere seyran eyledim

Çıktım yücelere seyran eyledim
Güzeller içinde gördüm bir gelin
Nasıl methetmeyim böyle dilberi
Başı elvan elvan telli bir gelin

Bağçasına girdim bülbüller şakur
İbrişim almış ta halılar dokur
Gözleri âşıka ne sevda okur
Göğsü deste deste güllü bir gelin

Önmüze getirdi kaymağı balı
Seni saran yeğit neylesün malı
Sermiş odasına ipekli halı
İzanlı erkânlı yollu bir gelin

Âşık Ruhsati de derdiyle dolgun
Cihana gelmemiş böyle bir toygun
Tavus kuşu gibi her yeri uygun
Göğsü elvan elvan benli bir gelin....>>


Çok şükürler olsun gani Mevlaya

Çok şükürler olsun gani Mevlaya
Çoğu farketmezdik az olmayınca
Kışı cehenneme misal yaratmış
Cenneti bilmezdik yaz olmayınca

Yüzümü Hakka eyledim türap
Cümleye yardımcı ol gani Yarap!
Nice bin gölleri eylersin harap
İçinde turnası koy olmayınca

Birgün olur elin ermez dilbere
Genç iken kendine bir derman ara
Kim olursa olsun girer vebala
Ölçekle terazi düz olmayınca

Yar ile gördüm safayı demi
Gitmiyor başımdan dünyanın gamı
Ruhsatı zamane tutmaz adamı
Elinde kemani saz olmayınca...>>


Çünkü Bende Senin Meylin Var idi

Çünkü bende senin meylin var idi
Biraz olsun bildirmeli değil mi
Baktıkça yüzünden şer dökülüyor
Adaveti kaldırmalı değil mi

Zati ben canımı koydum yoluna
Bendettim aklımı şirin diline
Rakibin fırsatı geçmiş eline
Kıl ip ile öldürmeli değil mi

Niçin dolanıp da geldin yanıma
Ezelden mailim hup ihsanına
Ruzu şep ağlatmak düşmez şanına
Bir defa da güldürmeli değil mi

Ruhsati bu yoldan geçirmediler
Kırdılar kanadın uçurmadılar
Bir yol bade verdin içirmediler
Bir yol daha doldurmalı değil mi...>>


Daha gözleyim mi ey mavi donlu

Daha gözleyim mi ey mavi donlu
İşte görüyorsun sunam yaz geldi
Kalmadı eridi dağların karı
Nice bir ah ile yanam yaz geldi

Kaba yel değdi de söküldü seller
Bülbül dile geldi açıldı güller
Herkes sevdiğine nameler yollar
Ben de Kerem gibi anam yaz geldi

Çekildi turnalar yurduna gitti
Açıldı laleler sünbüller bitti
Güller cuşe geldi bülbüller öttü
Bir bade vir içüp kanam yaz geldi...>>


Daha senden gayri âşık mı yoktur?

Daha senden gayri âşık mı yoktur?
Nedir bu telâşın ey deli gönül!
Hele bir düşünsen fani dünyayı
Neler geldi geçti say deli gönül.

Baktım iki kişi mezar eşiyor
Gam kasavet dalgalanıp aşıyor
Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor
Topraklar başına; vay deli gönül.

Mevlâm kanat vermiş uçamıyorsun
Bu nefsin elinden uçamıyorsun
Neden bu dünyadan geçemiyorsun
Di gönül rüyaya doy deli gönül.

Bir gün bindirirler ölüm atına
Yarın iletirler Hakkın katına
Topraklar susamış adam etine
Hep ağzını açmış hey deli gönül.

Gel Ruhsat faniden ümidini üz
İnanmazsan bak kitaba yüze yüz
Hanen mezeristan malın bir top bez
Daha doymadın mı doy deli gönül....>>


Daim kış olmaz ya devri alemdir

Daim kış olmaz ya devri alemdir
Hazer kıl sevdiğim yaz var ucunda
Elbet ayrı düşen bir gün kavuşur
İkrarımız kavi söz var ucunda

Yaralarım göz göz oldu elleme
Siyah zülfü gül yüzüne telleme
Bu gurbetin ardı gelmez belleme
Bir sebep halkolur az var ucunda

Yavruyu sorarsan hilal kaşlıdır
Eşinden ayrılmış gözü yaşlıdır
Muhabbet dediğin iki başlıdır
Tahammül olunmaz göz var ucunda

Bu sırrımız her adama denilmez
Böyle ömür geldi geçti sayılmaz
Hey Ruhsati! Bu dünyaya doyulmaz
Ve lakin on arşın bez var ucunda!...>>


Dedim dilber gel bir pazar edelim

Dedim dilber gel bir pazar edelim
Dedi ben alışı verişi bilmem.
Dedim muhabbetten kuralım pazar
Dedi ben tenhada güreşi bilmem.

Dedim işittin mi Ferhat Şirini
Dedi aşk yoluna vermiş varını.
Dedim Leylâ virmedi mi Mecnûn'u
Dedi düşmanım çok şer işi bilmem.

Dedim Kerem yanmış Aslı yoluna
Dedi Aslı düşmüş elin diline.
Dedim Kamber ölmüş Arzu yoluna
Dedi ben inkisara karışı bilmem.

Dedim Ruhsat olmuş sana mülâzim
Dedi bir Ruhsat da olsun ne lâzım.
Dedim kabul olunur mu niyazım
Dedi ben öylesi karışı bilmem....>>


Dedim dilber ne güzelsin

Dedim dilber ne güzelsin
Dedi Huda'dan ihsandır.
Dedim ihsana ihsan et
Dedi dileğin nerdendir?

Dedim muradın yüzümden
Bir kaşından bir gözünden
Dedi güzel buyurdun sen
Etrafımız hep düşmandır.

Dedim düşmana düşmanım
Yoluna koymuşum canım
Dedi helâl olsun kanım
Yoluna kurbandır canım.

Dedim gel bir safa sürek
Rakipler öldüğün görek
Sabır zindanına girek
Yüce dağlar hep dumandır.

Dedim sabra kararım yok
Ara yerde rakipler çok
Dedi saat birde gel çık.
Güneş gurubu akşamdır.

Dedim Ruhsat yok besbelli
Verelim kalbe teselli
Naza çekilme zavallı
Benim sözüm bil en'amdır...>>


Dedim dilber seni sevmek niyetim

Dedim dilber seni sevmek niyetim
Dedi ki acırım ben sana vah vah!
Dedim neremdedir söyle kusurum
Dedi demedim mi dün sana vah vah!

Dedim yanağında bir gül dalı var
Dedi ahmak mısın işte alıver
Dedim dudağından bir şeftali ver
Dedi kaynamadı kan sana vah vah!

Dedim bir ikrarlık dudu dilinden
Dedi boşa alikalma yolundan
Dedim mecnun oldum senin elinden
Dedi tesella ver sen sana vah vah!

Dedim mah yüzünü elbet açarım
Dedi zehir ise ben de içerim
Dedim vallah seni alır kaçarım
Dedi zulüm eder Han sana vah vah!

Dedim geçenlerde kaş etmedin mi
Dedi sırlarımı faş etmedin mi
Dedim Ruhsati'yen eşitmedin mi
Dedi kurban olsun can sana vah vah!...>>


Dereye aşağı gelir

Dereye aşağı gelir
Çil horoza selam verir
Tavuğun canını alır
Safa geldin tilki paşa

Emirlere sail idim
Ben bu işe mail idim
Beş tavuğa kail idim
Kökünü kesmeğe gelmiş

Haşeri tilki haşeri
Yedin üçeri beşeri
Postu ver de çık dışarı
Safa geldin tilki paşa

Geldin eşini eşini
Dolandın dağlar başını
Nettin feriğin eşini?
Safa geldin tilki paşa

Narpuzun kırağı taşlık
Gel hele gel kardaşlık
Arkasında iki beşlik
Pazarlık görmeye gelmiş

Narpuzun kırağı dere
Bilmiyorum yerin nere
Şu çarşıyı yara yara
Tilki bey gezmeğe gelmiş

Şükür seni burda gördüm
Habınla hatırın sordum
Bir tavuk ta kurban verdim
Safa geldin tilki paşa

Ruhsatı kaptı küreği
Koptu tilkinin yüreği
Dolandı beş on direği
Postu verdi tilki paşa...>>


Dilimde ezkarım virdim

Dilimde ezkarım virdim
Bir Allah bir de Muhammed
Her nere varırsam derdim
Bir Allah bir de Muhammed

Var amma yetmiş bin perde
Hızırdır anılsa nerde
Yedi kat gökte hem yerde
Bir Allah bir de Muhammed

Derim ya kayyum ya hay
Binfoirdir ismini var say
Bilmiyenin başına vay!
Bir Allah bir de Muhammed

Kulak ver olma gel sağır
İşitir dembedem çağır
Terazide gelen ağır
Bir Allah bir de Muhammed

Zikreden bulur rahmeti
Şükreden bulur cenneti
Sıdkile çağır Ruhsatî
Bir Allah bir de Muhammed...>>


Dinlerseniz Size Bir Nasihat Eyleyim

Dinlerseniz size bir nasihat eyleyim
En iyi dostundan sakın sen seni
Anlarsın sözün manası budur
En iyi dostundan sakın sen seni

Gelir seninle güler dost olur
Kul kusursuz olmaz kusurun bulur
Labüt ondan sana bir kemlik gelür
En iyi dostundan sakın sen seni

Almış yarini seyarana çıkar
Ah eder gözden kanlı yaş saçar
Fırsatını bulsa ipini çeker
En iyi dostundan sakın sen seni

Ruhsati'yim bunu böyle söyledim
Soyundum eğinim uryan eyledim
Başıma geldiği için söyledim
En iyi dostundan sakın sen seni...>>


Doğru çıktık yaslı belin başına

Doğru çıktık yaslı belin başına
Sarılan boş kalmaz hakkın peşine
Her iş biter sen yorulma boşuna
Saldık öküzleri pınara doğru.

Birez içti yarısını dökerek
................... ayağını bükerek
Girdim suya ayağından tutarak
Güç belâ çıkarttım kenara doğru.

Bin hal ile kardeşleri aşıdık
Bir aşk geldi tebdilimiz şaşırdık
Sükût ettik kendimizi düşürdük
Vardık eğri köprü kemere doğru.

Sabah namazında girdik meydana
Rahatlık geldi bak bu şirin cana
Bir yüz sürdük Şemsi Aziz hubana
Yalvardık perverdigâra doğru.

Gün değdi gözledik müşteri gele.
Söktük çovalı ki zehir zenbele
Virdik alnımızı çektik bir çile
Çok felâket geldi bu şerre doğru.

İl kırka verdi biz otuz beşe
Dönderdik yolumuz Deliklitaş'a
Öküz boş kağnıyı götürmez boşa
Sarıldı züğürtlük damara doğru.

Gine koştuk komşuların malını
Doğrulttular Deliktaş'ın yolunu
Süval etme fukaranın hâlini.
Soğan katık olur nâçara doğru.

Çok süz geldik hanemizin önüne
Nazar eyle sen bu işin sonuna
Vardık düştük bir muhannet yeğine
Örüldü yüceldi divara doğru

Yarabbi! Nâmerdi hatten aşırma
Ruhsatî'yi tarikattan şaşırma
Sonradan görmüşe yolun düşürme
Tek böyle dolaşsın fukara doğru....>>


Doldalanma gel mevlâyı seversen

Doldalanma gel mevlâyı seversen...>>


Dudu hanım şu kızına

Dudu hanım şu kızına
Söyle bana darılmasın.
Güzelim diye yüksekten
Uçup bana kurulmasın.

Beni ateşine yakup
Bulanı bulanı akup
Benden gayrisine bakup
Kol açıp ta sarılmasın.

Eğer hüner gösterirsem
Aşkın yelin estirirsem
Bazı bir buse istersem
Örüldükçe örülmesin.

Mailem hilâl kaşına
Pullu yemeni başına
İşte değmiş on beşine
Olkadar da durulmasın .

Ruhsatim der telli hanım
Yetmişine vardı sinnim
Kimseye yok yaman sanım
Gıyabıma sorulmasın....>>


Dünyanın temeli yitti

Dünyanın temeli yitti
Geçinmesi çetin oldu
Fukaraya gün kalmadı
Mürtekipler metîn oldu.

Kime edersin riayet
Ne derman kaldı ne takat
İnsanlarda yok şerafet
Elekçiler hatun oldu.

Aksine yazmam hattı
Böyledir dünyalar zatı
Bu derdi çekmez Ruhsatî
Yana yana tütün (duman) oldu...>>


Edepliden edep öğren ödlü gez

Edepliden edep öğren ödlü gez
Ham yere 'basmanın sırası değil
Halk içinde hatır yıkma tatlı gez
Gaybete kesmenin sırası değil.

Arayıp aslına ermedik sözün
Rast geldiğine bakmayıp yüzün
Mecazi firkate yakmayup özün
Boş yere küsmenin sırası değil.

Bir kimse kimseye eylemez cebir
Kendi kusurundan bilmeli bir bir
Kazaya razı ol belâya sabır
Sen seni asmanın sırası değil.

Aşkın ateşine düşüp suzi ol
Nefsin ile cenk eyle de gazi ol
Her ne ise kaderine razı ol
Çirkinin yosmanın sırası değil.

Ruhsat içme zamanenin zehrini
Harab eder sonra gönül şehrni
Çekemezsin iki avrat kahrını
Fatma'nın Esme'nin sırası değil....>>


Efendim Nazar Kıl Arzuhalime

Efendim nazar kıl arzuhalime
Açlıktan madde bir: Deyeceğim yok
“İane” buyurmuş devletli beğim
Akşamdan sabaha yiyeceğim yok

Derdi olan elbet gelir sızılar
Lokman deyu geldim beyler gaziler
“Herle” deyu ağlaşıyor kuzular
Kazana bir avuç koyacağım yok

Ben her zaman huzuruna gelemem
Ne havada gezdiğimi bilemem
Yol üstüne durup kervan alamam
Efendimden başka soyacağım yok

Başımda kalmadı zerrece akıl
Ağniya komşular oldular pahıl
Paşamdan isterim beş kile tahıl
Üç ile dört ile doyacağım yok

Kimini ne güzel sevmiş kayırmış
Kimini ne güzel vermiş doyurmuş
“Kimini ne güzel vermiş” buyurmuş
İymanım (muhkem) dir sayacağım yok

Murat kapısında bir tulu emel
Yazılmaz mahfuza bozulmaz ezel
Günde nida eder celladı ecel
Kapanmış kulağım duyacağım yok

Biraz ahvalimden yazdım varaka
Verirsen (Ruhsati) atma ırağa
Bir top bez isterim biraz nafaka
Ölürsem mezarda giyeceğim yok...>>


Eğer arif isen gözümün nuru

Eğer arif isen gözümün nuru
Benlik kapusuna yapışmayı gör.
Ben kendimi bir kayadan atarım
Aklın tamam ise sen düşmeyi gör.

Bu kadar cemaat hep bize bakar
Adavet fi'lini kalbinden çıkar
Bu aşk deryasıdır bulanık akar
Cehteyle ciğerim katışmayı gör.

Müslümansın beş vaktini kılaman
Cennet bağçesinden bir gül alaman
Eğer fasit isen âşık olaman
Boş yere yanup ta tutulmayı gör.

Gülsen bahçesinde var mı semerin
On iki tarikten var mı kemerin
Vezinden mevzundan var mı haberin
Yok ise boş yere yarışmayı gör.

Ne çükürüm, ne kavalım, ne sazım
Ne bir Hakka yarar vardır niyazım
Deliktaşlı Ruhsat Baba ustazım
Hacı Necati'yle çekişmeyi gör....>>


Eğer aşık isen gözümün nuru

Eğer aşık isen gözümün nuru
Sakın mecmuamı yarana verme
Hattım kemdir amma sözüm mücevher
Bir kıymet bilmedik hayvana verme

Vezinden düşürür ebyatlarımı
Okuyup seçemez bu hatlarımı
Atar bir köşeye sanatlarımı
Pahıla hasede şeytana verme

Verirsen verdiğin ehli dil olsun
Tanzim eyledikçe hem bülbül olsun
İlmi tarikatte dili bal olsun
Sözünü bilmedik insana verme

Ruhsati'yim ateş düştü özüme
Gidemezsin sakın düşme izime
Getir iki sille vur da yüzüme
Kürd'e Kuvara'ya Türkmen'e verme...>>


Eğer âşık isen imtihan olak

Eğer âşık isen imtihan olak
Ben o dertli dervişanım sen nesin?
Tarikat ehlinden evvel meydanı bulak
Ben bu yolda çalışanım sen nesin?

Mey içmeden oldu gönlüm harabi
Yandı vücudum pişti kebabî
Cümle âlemlerin ayak türabî
Kamu dile ben destanım sen nesin?

Fanidir dünya anladım bildim
Kusurum düşünüp ah ettim soldum
Yârimin aşkından ummana daldım
Bu âlemde ben nişanım sen nesin?

Ruhsat'ın kalbindedir kemanı
Kadir Mevlâm nasip eyle imanı.
İrfan dağında lebleyk zamanı
Hak yoluna ben kurbanım sen nesin?...>>


Eğer insan isen gözüm

Eğer insan isen gözüm
Uyan, vakti seher oldu.
Sakın güç gelmesin sözüm
Uyan, vakti seher oldu.

Cilasını arzeder gül
Boynun eğer sefil sümbül
Figana başladı bülbül
Uyan, vakti seher oldu.

Ötüşür dilince kuşlar
Halince teşbihe başlar
Allah diyor dağlar taşlar
Uyan, vakti seher oldu.

Seher vakti akıdup yaş
Secdeye indirtip de baş
Nefes ile kurup savaş
Uyan, vakti seher oldu.

Elinde var iken fırsat
Akıdup gözünden firkat
Böyle kulluk olmaz Ruhsat!
Uyan, vakti seher oldu...>>


Eğer kadir Mevlâm izin verirse

Eğer kadir Mevlâm izin verirse
Karşılayıp yorulmaya ahd olsun.
Kolkola verip te kucak kucağa
Çaprazlayın sarılmaya ahd olsun.

Komşular gelince ey ağa deyu
Getirin şerbeti pür safa deyu
Buyurun ağalar merhaba deyu
Koparup ta kurulmaya ahd olsun.

Ruhsati der günahım tez bilüp
Kış ta geçer ara yerde yaz gelüp
Soylu boylu bir güzelce kız bulup
Düğün yapıp yorulmaya ahd olsun....>>


Eğer sana yâr olayım diyorsan

Eğer sana yâr olayım diyorsan
Beş vakit farzını kıl kara gözlüm
Sen de benim gibi binamaz isen
Var git cehennemde yan kara gözlüm

Müslümanlık kıldan bir ince yoldur
Eğer ki sorarsan nimeti boldur
Sabah namazında nefsini öldür
Yönünü cennete dön kara gözlüm

Bir temizce abdest aldığın zaman
Dininin kadrini bildğin zaman
Öğle namazını kıldığın zaman
Bütün tamam olur din kara gözlüm

Geçirme elinden gençlik fırsatın
Çıkarma kalbinden mahşer firkatin
Terk eyleme ikindinin sünnetin
Bir bölük bırakma bin kara gözlüm

Gönlünü yüceden uçurma sakın
Elinden devleti kaçırma sakın
Akşam namazını geçirme sakın
Dünya güzelisin sen kara gözlüm

(Ruhsati) korkumda olduğun zaman
Yalnız kabire girdiğin zaman
Yatsu namazını kıldığın zaman
Sana kurban olsun can kara gözlüm...>>


Eğer sorarlarsa müslüman mısın

Eğer sorarlarsa müslüman mısın
Bihamdillah müslümanım ey hoca;
Elhamdülillahın manası nedir?
Allah bir Resul hak imanım hoca

Eğer sorarlarsa kimin kulusun
Kuluyum Allahın peygamberim hak
Sorarlarsa peygamberin adı ne?
Muhammed Mustafa cananım hoca

Sorsalar Allahı nerde bilirsin?
Mekandan münezzeh kalbte gizlidir
Ne yerde ne gökte ne sağda solda
Çağırdığın yerde bil anı hoca

Derse birliğine var mı dedilin?
Delilim ihlastır «Küfüven ahed»
Sorarlarsa aklen delilin var mı?
Nice yüzbin yerde be canım hoca

Eğer sorarlarsa otuz üç farzı
On ikisi namazdadır kılana;
Eğer sorarlarsa altısı nerde
İymandadır gani gumanım hoca

Mümin ister nasihati işite
Zindanda kalmıya yerin ısıda
Savum salat hac ve zekat peşinde
Eda eden var mı aslanım hoca

Dördü de abdeste payı sor heman
Üçü de gusulde farzoldu inan
İki darp bir niyet teyemmüm ayan
İşte böyle gülü reyhanım hoca

Adem baba Ruhsati'nin atası
Var ise affeyle sözüm hatası
Dahi çoktur bu sualin ötesi
Benden ala bilüp inanın hoca...>>


Bu bölümde toplam 271 adet Ruhsati şiiri bulunmaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com