ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

  

Ruhsati Şiirleri 7


Güzellim ey yeke tellim

Güzellim ey yeke tellim
Kötü diyen kimdir sana
Pamuktan da yumuşaksın
Katı diyen kimdir sana

Aklımı eyledin talan
Beni bu sevdaya salan
Özü fasık sözü yalan
Zatı diyen kimdir sana

Yüzün göreyim dön beri
Kemalinden utan bari
Giyinme şu alı şalı
Çiti diyen kimdir sana

Seni hup yaratmış Tanrı
Görenin tutuşur bağrı
Sana geçmez diyen doğru
Kötü diyen kimdir sana

Sebebi var firkatinin
Kesesin yol sirkatinin
Git hey aşık Ruhsatî'nin
İti diyen kimdir sana...>>


Haber anlamıyana anlatmak haber

Haber anlamıyana anlatmak haber
Saatçilikten de gayet zor imiş.
Kendi kusurunu bilmeyen adam
Kulağı işitmez gözü kör imiş.

Ocak yanmaz olsa yaşa behane
Kendi düşen bulur taşa behane
Akıl yoksa bulur başa behane
Bilmezdim farkettim bu da var imiş.

Bir diken batarsa cüda sanırdım
Sabrımı sınıyor Huda sanırdım
Ruhsat'ım kendimi geda sanırdım
Benden çok besbeter geda var imiş...>>


Hak vergisi yoksa sen mi yaparsın

Hak vergisi yoksa sen mi yaparsın
Bu gönül üzmeyi kimden öğrendin
Nerde bir antika görsen kaparsın
Gözlerin süzmeyi kimden öğrendin.

Böyle bol kar ile böyle yaz ile
Böyle sohbet ile böyle saz ile
Böyle etvar ile böyle naz ile
Bu düğme çözmeyi kimden öğrendin.

Acı poyraz gibi yanık esip te
Böyle nahak yere bana küsüp te
Rakiybin yanında beni kesüp te
Bu kuyu kazmayı kimden öğrendin.

İşitmez kulağın sağır sanırdım.
Herkese meyletmez soğur sanırdım
Ben seni gayetle ağır sanırdım
Bu kusur yazmayı kimden öğrendin.

Kimsenin yüzüne bakmaz diyordum
Ruhsatin hatırın yıkmaz diyordum
Kapıdan dışarı çıkmaz diyordum
Bu mahle gezmeyi kimden öğrendin....>>


Hallakı alemin irfanı çoktur

Hallakı alemin irfanı çoktur
İflah olacağımız güman bu sene
Suç kimsenin değil benim eksanım
Yazı göreceğimiz güman bu sene

Koyun da kalmadı kırıldı kuzu
Fırtına doldurdu dereyi düzü
Ne yaman dar oldu insanın gözü
Çoğu terkeyledi iman bu sene

İcayet kalmadı dağda ovada
Bereket kalmadı tasta tavada
Rağbet kalmadı atta devede
Yaş görünüyor saman bu sene

Unut deli gönül kaymağı unut!
Yoğurda selam ver peyniri kurut
Çirinen pekmezde kaldı bir umut
Göklere çekildi ayran bu sene

Ruhsat'im kusurun görmez kör oîdu
Dünya muhannete fazla dar oldu
Tarih geldi işte (91) oldu
Ne acayip oldu cihan bu sene...>>


Hasret idim mah yüzüne

Hasret idim mah yüzüne
Geldi yeke tellim geldi
Selam verdi bin naz ile
Geldi dudu dillim geldi

Sürmelenmiş süsü güzel
Dili bülbül sesi güzel
Ayağında mesi güzel
Geldi lebi ballım geldi

Kaşları benzer kaleme
Şevki düşmüştür aleme
Çiçekler durdu selama
Geldi ağa yollum geldi

Ruhsati olmuştu derban
Şükür zuhur etti kervan
İy oldu keselim kurban
Geldi benim allım geldi...>>


Hele bir düşün ki gözümün nuru

Hele bir düşün ki gözümün nuru
Bu kadar parayı sana kim verdi?
Bağzı fukaraya bulma kusuru
Mesti kundurayı sana kim verdi?

Anandan doğunca kürkün var mıydı?
Üryan gelmedin mi bürkün var mıydı?
Torba torba mecidiyen var mıydı?
Tükenmez parayı sana kim verdi?

Kuş tüyü döşekte yattın uzandın
Haftada bir çeşit geydin dözendin
Aferin aklına sen mi kazandın?!
Şu tompu tarlayı sana kim verdi?

Dinle Ruhsatiyii ne deyem sana
Sana bir öğüttür sanma ki çene
Çalışmayla virse verirdi bana
Bu köşkü sarayı sana kim verdi?...>>


Her nereden baksam tanırım yâri

Her nereden baksam tanırım yâri
Zülüf teli yanağına bağlıdır.
Söyledikçe dillerinden bal döker
Sihri füsun dudağına bağlıdır.

Tâ ezelden bağlanmışım hâline
Garip bülbül gibi kondum daline
Bir canım var feda olsun yoline
Boğazlarsa bıçağına bağlıdır.

Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Hayâlimde kaldı yârin illeri
Yanağında taze açmış gülleri
Yaz baharın ilk çağına bağlıdır.

Ruhsatî'yim benim aklım tam durur
Gice gündüz çekticeğim gam durur
Nerede rastgelsem gerdan emdirir
Gönlüm her dem puhağına bağlıdır....>>


Her olur olmaza meyil verirsin

Her olur olmaza meyil verirsin
Daha anlamadın cihanı gönül.
Sonradan görmüşle eyleme ülfet.
Pusu olur mu anın dumanı gönül.

Ham bez olamadın daha astarsın
Her ağacı doğrultacak mastarsın.
Varır çingâneden bir şey istersin
Bakalım var mıdır imanı gönül.

Böylesi milletten uzak gezmeli
Muhannet köprüsün koyup yüzmeli
Nefis seni ezim ezim ezmeli
Bilmezsin yahşi mi yaman mı gönül.

Ruhsat yana yana bu gün tocoldu
Ahır vakit geçinmesi güç oldu.
Tarih bin üç yüzü geçti üç oldu
Bulamazsın sürüye çobanı gönül....>>


Her Sabah

Her sabah her sabah dertli esersin
Bilmem ki muradın ne seher yeli
Kerem eyle dost köyüne gidersin
Benim halimi de sor seher yeli

Hasret kıyamete kalıyor deyü
Yaralar vücudum alıyor deyü
Derdi firkatile ölüyor deyü
İsmimi deftere ko seher yeli

Bozuk dünya sefasına erilmez
Adular içinde bir gün görülmez
Bizim bu işimiz burda görülmez
Çekelim ah ile Hu seher yeli

Ne acaib dumanlıdır başımız
Kırk yediye yüz dördüncü yaşımız
Kerbela cengine döndü işimiz
El aman bir damla su seher yeli

Kerem eyle Medine'ye varasın
Arzuhalim doğru dosta sunasın
Varsın Ruhsati'yi eller kınasın
Akıyor gözümden cu seher yeli...>>


Her zaman bulanık akma

Her zaman bulanık akma
Bir kapı aç durulasın;
Herkes biliyor ölüm var
Ne boşuna yorulasın.

Vasıl oldum vara vara.
Gezme mudara mudara
Bir güzel sev gözü kara
Günde bir yol sarılasın.

Desinler bu kimin kızı
Temiz olsun yüzü gözü
Yâd oldukça güzel sözü
Kuruldukça kurulasın.

Gayri lâl eyle dilini
Gül isen bul bülbülini
Mecaziden çek elini
Nice böyle yâr olasın.

Nereden aldın firkati
Kimden nuş ettin şerbeti
Aferin âşık Ruhsati
Güzel dedin var olasın....>>


Hey ağalar derdim kime yanayım

Hey ağalar derdim kime yanayım
Gönül yoldaşını bulana kadar
Kişi sevdiğinden ayrı düşerse
Yanar ateşlere ölene kadar.

Göz yaşımdan mektup yazdım almadı
Eğer talip isen yaram sar şimdi
Demir çarık giydim o da delindi
Dolaştım o yâri bulana kadar.

Gözün yaşı o ummana getirir
Vefalı güzeller derman yetirir
Sevdiğim karşında küsmüş oturur
Ağlarım saçımı yolana kadar.

Ruhsati nerede kaldı vatanım
Kesildi takatim bitti dermanım
Geldi kederimden ağzıma canım
Ölmem yâr yanıma gelene kadar....>>


İnşallah eylemez imana muhtaç

İnşallah eylemez imana muhtaç
Eğer bir kişide irfan oldukça
Beş vaktına devam edüp kış ve yaz
Dilinde zikr ile Kur'an oldukça

Bihamdillah geçinirim az ile
Düşerim babına bin niyaz ile
Yanaşmam cehenneme söz ile
Muhammed Mustafa sultan oldukça

Ümidim muhkemdir beş ile dörde
Ne havfim dünyada ne de mezarda
Mizanda sıratta korkulu yerde
Ebubekir Ömer Osman oldukça

Sofunun hayını huyunu bilmem
Gafur ismi elde ummana dalmam
İnşallah mahşerde susuz da kalmam
Aliyülmurtaza aslan oldukça

Allah Muhammedi mahzun göndermez
Ümmetinin hatırnı sındırmaz
Cehennemde hicap edüp yandırmaz
İmam Hüseyin'le Hasan oldukça

Ruhsatı yetmez mi bu kadar ahın
Rahmetinden fazla mıdır günahın
Aşıkıyım Hakkın Resulullahın
Kaçan ceset ile bu can oldukça...>>


İr kalkan âşık menzile yetti

İr kalkan âşık menzile yetti
Sen de tedariki gör yavaş yavaş.
Geçti nevbaharın tufan erişti
Yağar dört yanına kar yavaş yavaş.

Alıyor serimi hicrile firak
Vefasız dünyanın yakasın bırak.
Uzaktır yolların menzilin ırak
Kayımit yükünü sar yavaş yavaş.

Hülâsa çare yok artık bu gamdan
Bize içirdiler şerbeti Cem'den
Yeter gayri vaz gel bu hay haşemden
Tariki rahmana gir yavaş yavaş.

Ruhsati bu yola bayrak gerektir.
Susuzdur çölleri bardak gerektir
Avuyu kesmeye tayrak gerektir
Sokmadan vücudu mar yavaş yavaş....>>


Kadir Mevlâm budur senden dileğim

Kadir Mevlâm budur senden dileğim
Bu yalan dünyayı taşlamalıdır.
Yâri güzelin uyku girmez gözüne
Uyanıp cilveye başlamalıdır.

Gönül bir âsiyap olmuş öğünür
Dertli sinem taşlar ile döğünür
Bazı kötü bir ney alır öğünür
Öyle kötüleri taşlamalıdır.

Ruhsati ne bilirsin bade süzmeyi
Destur alıp göğüs bendin çözmeyi
Neylemeli melûl melûl gezmeyi
Ağ göğsün üstünde kışlamalıdır....>>


Kadir Mevlâm şudur senden dileğim

Kadir Mevlâm şudur senden dileğim
Koyma beni dağ başında bir zaman
Her kimi sevdimse yâd oldu benden
Yâr hayali derman olur bir zaman.

Bir haber almadım güzü eladan
Anın içün kurtulmadım belâdan
Hayli demdir görmemişim o yâri
İşim gücüm figan olur her zaman.

Yarabbi sevdayı kaldır başımdan
Elâlem yanmasın ahu zarımdan.
Bir yiğidi ayırırsan yârından
Onun hali yaman olur her zaman.

Ruhsatî'yi böyle yakıp yandırma
Gonca güle yâd bülbülü kandırma
Ben ölürsem ezraili güldürme
Yolla yâri canım alsın her zaman....>>


Kanaat babının pehlivanıyız

Kanaat babının pehlivanıyız
İşim olsa da bir olmasa da bir.
Umuru dünydan bütün vazgeçtim
Başım olsa da bir olmasa da bir.

Keşfoldu gözümüz göründü gayya.
Bir yanda ejderha bir yanda hayya
Meşhur kelâm Deliktaş'da bir kaya
Taşım olsa da bir olmasa da bir.

Halâvet yok bulgurunda tuzunda
Aksi kalem çalınmıştır yazımda
Ne esnaflık ne rençberlik gözümde
Koşum olsa da bir olmasa da bir.

Bu aşkın tiğrine durdum barıldım
Mansur gibi varıp dara asıldım
Kızılırmak gibi doldum eksildim
Coşum olsa da bir olmasa da bir.

Aşkın zincirini taktım boynuma
Muhabbet ateşin koydum koynuma
Olur olmaz söz kâr etmez beynime
Gûrûm olsa da bir olmasa da bir.

Ruhsatî'yem ahu zara bağlandım
Terkedüp namusu âra bağlandım
Çok kapı dolandım bire bağlandım
Eşim olsa da bir olmasa da bir...>>


Kara gün kararıp kalmaz

Kara gün kararıp kalmaz
Hemen Allah de Allah de!
Hangi akşam sabah olmaz
Aman Allah de Allah de!

Sahibimiz çok nazlıdır
Yanında geçer sözlüdür
Hemen kalbinde gizlidir
İman Allah de Allah de!

Var amma yetmiş bin perde
Ne göktedir ne de yerde
Karıncasın komaz darda
İnan Allah de Allah de!

Sen seni çalma gel taşa
Niyaz eyle gitmez boşa
Kulu gibi değil haşa
Uyan Allah de Allah de!

Ne derdin var ise söyle
Kalbini müberra eyle
Bu da geçer kalmaz böyle
Dayan Allah de Allah de!

Ruhsatİ olma divane
Günde beş yol dur divana
Sıdkile düş asitane
Uzan Allah de Allah de!...>>


Kara gün karartıp kalmaz

Kara gün karartıp kalmaz
Hele sabreyle sabreyle
Hangi akşam sabah olmaz
Hele sabreyle sabreyle

Sabırda vardır keramet
Sabreden bulur selamet
Bu yolda yok bir felaket
Hele sabreyle sabreyle

Gam çeküp etme vaveyla
Mecnunu bekledi Leyla
Kulunu unutmaz Mevla
Hele sabreyle sabreyle

Basma cahilin izine
Gitme şeytanın sözüne
Bak Ruhsati'nin gözüne
Hele sabreyle sabreyle...>>


Kaşların üç günlük ay gibi durmuş

Kaşların üç günlük ay gibi durmuş
Mevc urup ciğerde oynar gözlerin
Bir buse ver yaratanın aşkına
Coşkun pınar gibi kaynar gözlerin.

Bu güzellik sende vardır ey peri
Terkettirir bana kisb ile kârı
Değmez bir dileği cihanın varı
Nice âşık kurban eder gözlerin.

Bahar seli gibi coşkunca akar
Garip bülbül gibi bizleri yakar
Kan döker kirpiğin okumaz bakar
Yekletüp derdimi taylar gözlerin.

Rakibin izine düşüp izleme
Ciğerimi ateşinde közleme
Ruhsatî'yi başka gözle gözleme
Her zaman sinemde yaylar (yaşar) gözlerin....>>


Kaşların Zülfikar gibi çatılmış

Kaşların Zülfikar gibi çatılmış
İlle benzer pehlivana gözlerin;
Birisi zaptetmiş Şam'ı Haleb'i
Biri de hükmeder Van'a gözlerin.

Kimlerden öğrenmiş cilveyi nazı
Yaktın ateşinle kül ettin bizi
Biri Harput biri Diyarbekir (Diyarbakır)
Biri yeter Arabistan'a gözlerin.

Gören âşıkları bütün hapt etmiş
Tekrar gine doğacağa aht etmiş.
Biri Belhi Buhara'yı zaptetmiş
Biri gitmiş Rumistan'a gözlerin.

Bir kemlik görmedim sen gibi dosttan
Eyledim vasfını dillerde destan
Birinin bahası şol Arabistan
Biri azdır Hindistan'a gözlerin.

Canıma kasteder illâ birisi
Ebri zülüf olmuş sultan kavisi
Birisi Araptır biri Farisî
Biri Ruhsat ala cana gözlerin....>>


Kayıt gör başına uzaktır yolun

Kayıt gör başına uzaktır yolun
Elinde bir zerre var mı amelin
Oğluna kızına yetişmez elin
Cümlesine hasret kor birer birer.

Elli bir yaşında tufan erişti
Yağmaya başladı kar birer birer.
Haraba yüz tuttu bezmi gülistan
Yakar vücudumu nâr birer birer.

Bos yere gevherin çalma gel taşa
Her ne dersem hilaf değilim hâşa
Ne genç der, ne koca, ne bey ne paşa
Değer musallaya ser birer birer.

Kimse yetmez bu feleğin atına
Tutmuş yakamızı çeker çetine.
Topraklar susamış adam etine
Hemen ağzın açmış yer birer birer.

Ey Ruhsati hakka çevir yönünü
Nola bari kurtarasın dinini
Haram ile besledinse tenini
Elbette sokacak mar birer birer....>>


Keklik gibi taştan taşa sekerek

Keklik gibi taştan taşa sekerek
Gerdan açıp gelişini sevdiğim
Sağa sola taksim etmiş örgüsün
Onar onar bölüşünü sevdiğim.

On altıya karar verdim yaşını
Yenice sevdaya salmış başını
El yanında yıkar gider kaşını
Tehnelerde gülüşünü sevdiğim.

Sarardı gül benzim soldu diyerek
Hasret kıyamete kaldı diyerek
Hani Ruhsati de n'oldu diyerek
Arayıp da buluşunu sevdiğim....>>


Kerem et sevdiğim bozma peymanı

Kerem et sevdiğim bozma peymanı
Gider de gelirim sunam gözleme
Kaldır kalbindeki eski gümanı
Soldurma elinde kınan gözleme

Ebrular mah yüzde katar diyorlar
Kirpikler hançeri atar diyorlar
Ölümden ayrılık beter diyorlar
Belki Kerem gibi yananı gözleme

Zalim düşman iş bozmaya çalışır
Rakipler de kol kol olup yılışır
Elbet ayrı düşen bir gün kavuşur
Bir bade vir içip kanam gözleme

Gurbette dolaşup bir gün gelirsem
Düşmanlardan intikamı alırsam
Kalbimdeki muradımı bulursam
Ruhsati'yim geri dönem gözleme...>>


Kerem eyle Hak dinini seversen

Kerem eyle Hak dinini seversen
Daha gözleyim mi bana ne diyon
Geçer akça dokuz yüzü geçer, sen
Çürük akçe ile bine ne diyon?

Kaşların uruyor sineme teber
Kirpiklerin katlime ediyor sefer
Ben anlarım gönül anlamaz haber
Mah yüze serpilen bene ne diyon?

Serim ayık olmaz bir kara yastan
Gayrı kulaklarım kapandı sesten
İsmimi dillere eyledin destan
Arada seslenen çana ne diyon?

Bir kere yüzüme bakacak mısın?
Zülfünü boynuma takacak mısın?
Yoksa Kerem gibi yakacak mısın?
Ruhsati gidiyor buna ne diyon?....>>


Kibirliye olma yakın

Kibirliye olma yakın
Yüzün dola yüzünden kaç
Anın mayası bozuktur
Selam verüp sözünden kaç

Hicap eylemez insandan
Utanmaz gani rahmandan
Berbattır mekri şeytandan
Basma sakın izinden kaç

Düşmandır okur yazara
Tez günde gitsin mezara
Seni oğradır nazara
Görünme hiç gözünden kaç

Kibrin aslı piç olur
Yumşamaz bağrı tunç olur
Selam virmesi güç olur
Alma sakın kızından kaç

Gel güzelim sana yazıktır
Yanaşma südünü bozuktur
Sana altın bileziktir
(Ruhsat) almayandan kaç

Kibirliye olma yakın
Yüzün dola yüzünden kaç
Anın mayası bozuktur
Selam verüp sözünden kaç

Hicap eylemez insandan
Utanmaz gani rahmandan
Berbattır mekri şeytandan
Basma sakın izinden kaç

Düşmandır okur yazara
Tez günde gitsin mezara
Seni oğradır nazara
Görünme hiç gözünden kaç

Kibrin aslı piç olur
Yumşamaz bağrı tunç olur
Selam virmesi güç olur
Alma sakın kızından kaç

Gel güzelim sana yazıktır
Yanaşma südünü bozuktur
Sana altın bileziktir
(Ruhsat) almayandan kaç


Kibirliye olma yakın
Yüzün dola yüzünden kaç
Anın mayası bozuktur
Selam verüp sözünden kaç

Hicap eylemez insandan
Utanmaz gani rahmandan
Berbattır mekri şeytandan
Basma sakın izinden kaç

Düşmandır okur yazara
Tez günde gitsin mezara
Seni oğradır nazara
Görünme hiç gözünden kaç

Kibrin aslı piç olur
Yumşamaz bağrı tunç olur
Selam virmesi güç olur
Alma sakın kızından kaç

Gel güzelim sana yazıktır
Yanaşma südünü bozuktur
Sana altın bileziktir
(Ruhsat) almayandan kaç...>>


Bu bölümde toplam 271 adet Ruhsati şiiri bulunmaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com