ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

  

Ruhsati Şiirleri 9


Nice gün yalvardık gani rahmana

Nice gün yalvardık gani rahmana
Bir çift öküz verdi bahara doğru.
Otuz urublağı arpa yükledim
Dönderdim yönümü şehire doğru.

Yolu yarı eyledik öküz yoruldu
Kolum kaldı kanatlarım kırıldı
Perişanlık yakamızdan sarıldı
Kulağın biri tut hayıra doğru.

Çağırdım yoldaşlar hele durunuz
Toplanup ta müşavere kurunuz
Şu bizim öküzün hâlin sorunuz
Uzatır boynunu betere doğru.

Dediler sür peşin hele buraya
Geri kalma düşürelim araya.
Senin nene lâzım gelmek kiraya
Dönderüp yönünü zarara doğru.

Gine yavaş yavaş sürdük öküzü
Bir yandan zorlatup virdik omuzu
Mümkün değil koş istersen camuzu
Gine yürütemen pazara doğru.

Komşulara bildi gayri kalacak
Yatsu namazını anda kılacak
Dedim ki yoldaşlar nasıl olacak
Yan yan bakıştılar harara doğru.

Bazı Yusuf koştu bazı İsmail
Eylemesin Mevlâ hiç kanda zail
Dilerim olsunlar murada nail
Uğratmasın Allah nazara doğru.
248

Sizin âşıkınızın medhin edeyim

Sizin âşıkınızın medhin edeyim
İki ayağı eksik bir âlâ hımar.
Bir boncuklu yular bir tane semer
Sabahtan çekeyim pazara doğru.

Sizin âşıkınız aradan çıktı
Akşam iyi idi şimdicek koktı
Yalını yiyince irkildi baktı
Kuyruğun kanırdı davara doğru.

Lemse imiş âşıkınız yapısı
Kasediyor cemaatın hepisi
Otuz beş yaşında eşek sıpası
Çulunan göt atar pınara doğru.

Ruhsat'im böylece destan eylese
Destan eylemese mestan eylese
Bir fakir bir yerde bostan eylese
Tuz alır seğirdir hıyara doğru....>>


Nice sizin için olurum mecnun

Nice sizin için olurum mecnun
Nedir hu sizdeki eda güzeller
Bizi koyup yada âşinâ olalı
Asumana çıktı seda güzeller.

Sevdalı güzeller geldi yanıma
Anladım ki kasdı vardır canıma
Dedim gel sevdiğim girme kanıma
Bin yaşatsın sizi Huda güzeller.

Hudayı seversen vaz gelme benden
Severim ben seni derunu candan
Gözüm seçmez oldu görmüyor kandan
Atar gamzeleri cidağ güzeller.

Cidağsı değdikçe cana dokunur
Tamam üç harfi ile ismi okunur
İnce bele sim kemerler takınır
Ederler canımı feda güzeller.

Feda olsun size bu şirin canım
Ruzü şeb didemden akıttım kanım
Unutma Ruhsati kaşı kemanım
Olmuş babanız da geda güzeller....>>


N'ola bir gün Medine'ye

N'ola bir gün Medine'ye
Varsam yalvarsam ağlasam.
Ziyaretten ziyarete
Girsem yalvarsam ağlasam.

Ataydım kâbe'ye özüm
Göreydi ravzayı gözüm
Hacerül'esvede yüzüm
Sürsem yalvarsam ağlasam.

Derunumda yanar adı.
Ezberimde güzel adı
Medine'de Muhammed'i
Görsem yalvarsam ağlasam.

Gûş eyleyu niyazıma
Dursam hacet namazıma
Ruhsatî'yem muradıma
Ersem yalvarsam ağlasam....>>


On birinde bir güzele hizmetim

On birinde bir güzele hizmetim
Yeni açmış has bahçede gül giibi
On ikide henüz gelmiş baharı
Akar gider bozbulanık sel giibi

On üçünde ebru zülfü top durur
Aklı fikri temelinden kopturur
On dördünde yanağından öptürür
Dili şeker dudakları bal gibi

On beşinde çilesini doldurur
On altıda kendisini bildirir
On yedide maşukunu öldürür
Göz ucuyla bakar gider yel gibi

On sekizde gördüğünü şaşırmaz
On dokuzda döktüğünü devşirmez
Yigirmide aklın derer taşırmaz
Sahip olur her yanına mal gibi

Yirmi beşte döner yüceden gider
Otuzunda dört etrafın denkeder
Otuz beşte yavaş yavaş kan gider
Kırk yaşında geçmez olur pul gibi

Kırk beşinde kızıl düşer gülüne
Ellisinde yokuş gelir yoluna
Elli beşte bak dünyanın haline
Tozar gayrı sermayesiz kül gibi

Altmışında duvarlara yan gelir
Altmış beşte gözlerinden kan gelir
Yetmişinde umut etme can gelir
Tekne taşır teneşirde sal gibi

Yetmiş beşte söyler söyler usanmaz
Sekseninde her ne etse utanmaz
Seksen beşte yatar gayrı uyanmaz
Ne söylersen heber vermez lal gibi

Doksanında hazır eyle bezini
Doksan beşte kimse çekmez nazını
Yüz yaşında teslim eder sözünü
Ey Ruhsati felek yine dul gibi...>>


Padişahım beni aşçı baş etse

Padişahım beni aşçı baş etse
Bulgur pilavını her gün ederdim.
Çatal ferman getirttirip katlime
Bostan pancarını sürgün ederdim.

Lâzım değil bamiyenin balkamı
Uğratmayın havuç ile şalgamı
Bazı bazı bulur isem dalgamı
Lahna sarmasın bir gün ederdim.

Madımak diyerek döşerler bir ot
Çoğuna it siğer mideni gen tut
Çirişi topla da yel olana sat
Yemliği tez günde tezgin ederdim.

Kabak şöyle dursun cennette yerim
Soğan sarımsağı pehrizde derim
Marul pırasayı almaz defterim
Patates ekmeği her gün ederdim.

Hiçe değmez pancar ile pırasa
Şayestedir yer elması Sivas'a
Ayva dolmasında getir var ise
Turunç yaprağını durgun ederdim.

Kutıklı çorbaya ot doğratmazdım.
Linik kurutmasına ip kıvratmazdım
Hele şu sarmuğu hiç söyletmezdim
Arşı tebete gör ki neyderdim.

Bu takımlar bizim işe yaramaz
Çoban olsam bazı yerim köremez
Bostanından hiç bir zengin töremez
Kavunu karpuzu kırgın ederdim.

Rençberlik dediğin helâl nafaka
Pekmez yoksa peyniri koy tabağa
Gel Ruhsati çöreği çek kırağa
Ekin çok biterse dizgin ederdim....>>


Paşam aratmışsın kemter kulunu

Paşam aratmışsın kemter kulunu
Gice gündüz bekliyordum yolunu
Bir lira «Taksidin» bir kaç pulunu
Bile bulamadan geldim efendim.

Bülbül figan eder gülistan ağlar
Yedi baş külfet var gözü kan ağlar
«Öküzüm» tek kaldı meydanda ağlar
Ne yaman dertlerde kaldım efendim.

Sefil Mecnûn gibi kendimden geçtim
Ağırdır nüfuzun gölgenden kaçtım
Merhamet kıl efendim pâyine düştüm.
Cünham derecesiz bildim efendim.

Mayis on tarihli istidam vardır
Dilersen azat et dilersen güldür
Ruhsati kulunum istersen öldür
Terbiyeye muhtaç oldum efendim....>>


Pazarı aşk içre huri güzeller

Pazarı aşk içre huri güzeller
Mezada vermişler kapan kapana
Şu iki gözümü bürüdü seller
Durmadan mevç vurur kapan kapana

Yüzünü gösterdi bir iki dilber
Vurgundur gönlümüz görmeğe iver
Biri kaymak satar birisi şeker
Münasip bulmuşlar kapan kapana

Derdimi anlamaz bir cananım var
Sermayei aşkta çok ziyanım var
Sevda çarşısında bir kapanı var
Gönül alup satar kapan kapana

Hamdolsun pirimden aldım himmeti
Dilerim bazuda bulam kuvveti
Uyandım Ruhsatı geydim kispeti
Rakipler söz atar kapan kapana...>>


Perişan halimi göre mi geldin

Perişan halimi göre mi geldin
Gel bizim bahçede şakı bülbülüm
Görelim dünyada dertli kim imiş
Âşıkın kitabın oku bülbülüm.

Muhabbeti muhabbete verelim
Vefasız dünyada bir dem sürelim
Safa geldin bizim ele güzelim
Ben olaydım sana saki bülbülüm.

Cümle derdimizi getirdik dile
Sabır köşesinde doldurduk çile
Boşuna yanmıya vefasız güle
Bilirsin ki kalmaz bakî bülbülüm.

Eğer can ararsan ara canını
Boş yere sarfetme gel figanını
Eğer Ruhsat isen maşukun tanı
Zikreyle dembedem aşkı bülbülüm....>>


Rast Geldim Bir Kaşları Kemana

Rast geldim bir kaşları kemana
Dedim kaçalım mı? Dedi ki yok yok
Dedim muhabbetim dedi karışık
Dedim seçelim mi dedi ki yok yok

Dedim bu nasıl söz dedi kahırlı
Dedim bu ferman ne dedi mühürlü
Dedim bu bade ne dedi zehirli
Dedim içelim mi? Dedi ki yok yok

Dedim bu cilve ne dedi huyumdur
Dedim bu güzellik dedi soyumdur
Dedim Ağcamescit dedi köyümdür
Dedim göçelim mi dedi ki yok yok

Dedim davacın kim dedi ki kadı
Dedim kardaşın kaç dedi ki yedi
Dedim ismin ne dedi ki Dudu
Dedim uçalım mı dedi ki yok yok

Dedim bu daire dedi vatanım
Dedim bu tülbent ne dedi ki tenim
Dedim şu ak bez ne dedi kefenim
Dedim biçelim mi dedi ki yok yok

Dedim elli beş ne dedi sinnindir
Dedim Ruhsat kimin dedi benimdir
Dedim ah memeler dedi senindir
Dedim açalım mı dedi ki yok yok

Dedim düşüreyim ismini dile
Dedi gel keşfetme sırrımı yok yok
Dedim benden gayri seven yok mu seni
Dedi ben bilmem mi yerimi yok yok

Dedim hele kibirlenme bu su ne
Dedi yeni girdim on dört yaşına
Dedim gel çıkalım dağlar başına
Dedi ben tanırım arımı yok yok

Dedim ne belalı bu senin başın
Dedi bu belalar senin ataşın
Dedim ki diyorlar on altı yaşın
Dedi bitirmedim narımı yok yok

Dedim bu sevdaya olmaz nihayet
Dedi şimdi başımda ol kıyamet
Dedim şu Ruhsat'tan alsam inabet
Dedi ben bilirim piyrimi yok yok...>>


Rızasında bulun gani rahmanın

Rızasında bulun gani rahmanın
Gazaya razi ol belâya sabur.
Sakın ha yağmaya virme imanın
Gazaya razi ol belâya sabur.

Kimisi naz ider kimisi niyaz
Kimisi gaybet eyler kimisi gammaz
Kimisi kan ider kimisi garaz
Gazaya razi ol belâya sabur.

Kimisi kazanından çalar aşını
Kimisi peynirini, kimi keşini
Kimi haksız yere yarar başını
Gazaya razi ol belâya sabur.

Kimisi açığa verir sırrını
Kimi namusunu, kimi arını
Kimi utanmaz alır yerini
Gazaya razi ol belâya sabur.

Koymaz şu dünyada taş üstüne taş
Rahı Hakka yürü sen yavaş yavaş
Kimisi keşiştir kimi kara baş
Gazaya razi ol belâya sabur.

Kimi zemmedici kimi öğücü
Kimisi sevici kimi döğücü
Kimisi muskacı kimi büğücü
Gazaya razi ol belâya sabur.

Gayri geçti isteracın kallavi
Tadı ile yiyemedik pilâvı
Kimi kızılbaştır kimi alevî
Gazaya razi ol belâya sabur.

Kimi Ruhsatî'dir kimisi koca
Kimisi âşıktır kimisi hoca
Kimisi Cehtî'dir kimisi yuca
Gazaya razi ol belâya sabur....>>


Rızkına da mani olur

Rızkına da mani olur
Batan vakti seherlerde
İnsanlardan olsun bari
Utan vakti seherlerde

Vaktında durup niyaza
Bırakma sakın iğmaza
Dirler ki düşer maraza
Yatan vakti seherlerde

Seher vakti kalk ey ahmak!
Sada verir her bir yaprak
Nefsinin gözüne toprak
Anan vakti seherlerde

Dinle müminin hası
Gel yatup ta olma ası
Gelsin mücevher elması
Satan vakti seherlerde

Hulus ile bağlandığın
Aşk ödüne dağlandığın
Ruhsat yeter eğlendiğin
Utan valktı seherlerde...>>


Sabahtan uğruma çıktı

Sabahtan uğruma çıktı
Gider iken suya Fatma
Aklım idrak eylemedi
Bu sendeki huya Fatma

Başında puldan fereyi
Yükledim gamı kirayı
Yakışır kutnu savayı
Gevin usul baya Fatma

Saçına yakışır elmas
Başına yakışır elmas
Al hançeri başımı kes
Korkarım ki kıya Fatma

Sürmeler çekmiş gözüne
Kirpiğin dökmüş yüzüne
Korkarım rakip sözüne
inana da uya Fatma

Kapısında olsam sayi
Destinden nûş etsem meyi
Ruhsat görünmüyor deyi
Acep nerde diye Fatma...>>


Sabahtan yüzümü yere

Sabahtan yüzümü yere
Sürem Allah Allah deyu.
El bağlayıp divanına
Duram Allah Allah deyu.

Aksın gözlerimin yaşı
Çalayım bağrıma taşı
Postumu kıblaya karşı
Serem Allah Allah deyu.

Gene dilim bülbül olmuş.
Gene dağlar sümbül olmuş
Aşk ile yanmış kül olmuş
Kerem Allah Allah deyu.

Sakla Yarab imanımı
Okusunlar divanımı
Son nefeste bu canımı
Verem Allah Allah deyu.

Nazarımız Yusuf ola
Ey Ruhsati gir bu yola
İnşallah kendile bile
Girem Allah Allah deyu....>>


Salla seyip bir söz atar meydana

Salla seyip bir söz atar meydana
Kendini bir adam sanır devamsız
Yari tay olamaz sarı samana
Dinliyenler hayran sanır devamsız .

Ben arifim deyu posta kurulur
Devamsız devamsız söyler yorulur
Her sözünde damdan hezan kırılır
Kendi kendin irfan bilir devamsız .

Ne Frenge benzer ne de Nemseye
Nalsız atın sürer daim keseğe
Vırıl vırıl söz düşürmez kîmseye
Bütün bende sanır meydan devamsız.

Nur bulunmaz sakalında saçında
Yedi sekiz yamalık var kıçında
Bütün yalan essahı yok içinde
Doğru sözü güman sanır devamsız.

Suya varır pınar ile konuşur
Ağla varır danası ile konuşur
Eve varır duvar ile konuşur
Boncuğunu mercan sanır devamsız.

Ey Ruhsatî niye derdin tavlaman
Varıp bir yaylada gezip yaylaman
Devamsız olmasan sen de söylemen
O da seni yaman sanır devamsız....>>


Sana Bir Destan Yaptım ki

Sana bir destan yaptım ki
Yaşasın Seyt efendi
İntizar etmeğe kıyamam
Şişesin Seyt efendi

Bana eyledin dözeni
Ölçtün özeni özeni
Yerin katran kazanı
Pişesin Seyt efendi

Her dem gezersin kastıma
Niçin kem satan dostuna
Kasap sekkekleri üstüne
İşesin Seyf efendi

Babanı katmam sayıya
Dayın benzettim ayıya
Kendi eştiğin kuyuya
Düşesin Seyt efendi...>>


Sana derim sana ey arif âşık

Sana derim sana ey arif âşık
Evvel besmeleyi yazan kimiydi
Yedi iklim çar köşeyi dolaşan
Devredüp dünyayı gezen kimiydi

Sana diyom sana behey divane
«Kalem» dir dünyayı yazan dediler
Yedi iklim çar köşeyi dolaşan
Seher rüzgârıdır gezen dediler

Evvelinde kim çiğnedi sakızı
Farz eyle yiğirmi, on dört, sekizi
Yer altında duran sarı öküzü
Kuyrukta kılını sayan kimiydi

Çağırmadan duyan bakmadan gören
Cümle kuşların da nasibin veren
«Şuayp» peygamberdir kuyruğu sayan
Onu da söyleyen (Ruhsat) dediler...>>


Sana öğüt verip aklın

Sana öğüt verip aklın
Çalan bulur belasını
Pederine kem söylerse
Bulan bulur belasını

Nefsine sarfedüp varın
Cehennem edüp mezarın
Validenin intizarın
Alan bulur belasın!

Senin fırsatın güdenler
Seni kem yola yedenler
Helal kazancın edenler
Her an bulur belasını

Seni kimse kayırmıya
Esrarım duyurmuya
Seni benden ayırmıya
Gelen bulur belasını

Musibet düştü arama
Em koyan yoktur yarama
Benim şu bahtı karama
Gülen bulur belasını

Aklım yetmedi hileye
Girdim bin çeşit çileye
Ruhsatî'yi bu belaya
Salan bulur belasını...>>


Sana sözüm vardır bak

Sana sözüm vardır bak
Darılma allı gelin
Dudağın şeker kaymak
Dillerin ballı gelin.

Gözlerin oymak oymak
Olmaz hüsnüne doymak
Yanağın ballı kaymak
Küsme gel telli gelin.

Ne pek düştü hevesim
Anımdan yandı fesim
Mavi sanma bir kesim
Acemden şallı gelin.

Yaşatmaz kaşın seni
On sekiz yaşın seni
Dövdü mü kişin seni
Vah vah zavallı gelin.

Yürü hey bahtı kara
Kaderindir ne çare
Benlerin sıra sıra
Gerdanı ballı gelin

Şal karayı bağlama
Beni oda dağlama
Dayanamam ağlama
Gözleri nallı gelin.

Yüzün gözün ak eyle
Ruhsati çırak eyle
Gel beni ortak eyle
Diyorlar mallı gelin....>>


Satı bacı var şu kıza

Satı bacı var şu kıza
Söyle beni koğlamasin
Bir çift busenin ucundan
Musturlanup ağlamasın.

Çekmesin başına yorgan
Olmasın arada bir kan
Beni zaptedemez urgan
Zülfü ile bağlamasın.

Ocağını doğru yaksın
Doğruca kaynasın aksın
Tütünü doğruca çıksın
Her tarafta çağlamasın.

Sahip olsun korusuna
Peteğine arısına
Benden gayri birisine
Verüp gönül bağlamasın.

Ruhsatî'yi kandırıp da
Gelmez yola gönderip de
Ciğerini yandırıp da
Aşk oduna bağlamasın...>>


Sebep Ne ki Bana Düşman Olursun

Sebep ne ki bana düşman olursun
Seni dinsiz seni imansız seni
Bir gün ettiğine pişman olursun
Seni merhametsiz amansız seni

Görmedim sen gibi çağlayıp akmaz
Görmedim sen gibi durulup akmaz
Görmedim sen gibi Tanrıdan korkmaz
Seni muradından gümansız seni

Beyaz çenber siyah saça bürünün
Kimi görsen heveslenip yürünün
Benden kaçan rakiplere görünün
Ah seni izansız erkansız seni

Nice bu illere hıdem olasın
Meyveler içinde badem olasın
Ruhsati'ye gel ki adem olasın
seni evsiz barksız vatansız seni...>>


Sefayı dünyayı sildim süpürdüm

Sefayı dünyayı sildim süpürdüm
Kemâli kûşe-i tenhada buldum
O meclisin sohbetinden vaz geçtim
Sefayı her çeşid eşyada buldum.

İstemem beylerin setavetini
İstemem köşkünün imaretini
İstemem kadının diyanetini
Bu aşkın kenzini fetvada buldum.

Gerekmez dilberin muyu telleri
Gerekmez cilvesi nazik elleri
Gerekmez ruyunum çifte hâlleri
Derdime dermanı rüyada buldum.

Neyleyim dünyanın saltanatını
Nideyim meydanda Yüğrük atını
Nideyim sofunun bal şerbetini
Lezzeti Behlülü Dânâ'da buldum.

Dünyayı bir pula verseler almam
Vefasız dilbere müptelâ olmam
Zevrakım boş yere ummana salmam
Ruhsat müsemmamı edna'da buldum....>>


Seher vaktında baktım ki

Seher vaktında baktım ki
Derdim Muhammed çağırır.
Kalbe bir nazar kıldım
Virdim Muhammed çağırır.

Gönül dünyadan usanık
Bir güzel cemale yanık
Mustafa'ya olmuş tanık
Gördüm Muhammed çağırır.

Sureta diyor ki gül gül
Boyun eğmiş sefil sümbül.
Dedim derdin nedir bülbül?
Sordum Muhammed çağırır.

Ağaçlar feryada gelir
Bir acayip edâ gelir
Yellerde bir sadâ gelir
Durdum Muhammed çağırır.

Yalandır dünyanın üstü
Hazırlanmış ecel teşti
Ruhsat'ım kıblaya postu
Serdim Muhammed çağırır....>>


Seher yeli dost köyüne uğrarsan

Seher yeli dost köyüne uğrarsan
Selam götür ellerine aman ha
Muhtelif olmasın ahdı peymanım
Dikkat eyle yollarına aman ha!

Dilber sana meyledenler sürüne
Can feda eyledim payi serine
Benden gayri meyil verip birine
Saldırmasın bellerine aman ha!

Dayanılmaz sohbetine nazına
aşık oldum kaşlarına gözüne
İnanıp ta aduların sözüne
Emdirmesin dillerini aman ha!

Birgün muradıma erdiğim zaman
Ayrılık ateşi nasıl da yaman
Sinesin sineme sardığım zaman
Kınalasın ellerini aman ha!

Bazı bazı Ruhsatî'yi yoklasın
Tuzak kursun yollarımı beklesin
Cümle emanetim iyi saklasın
Dağıtmasın mallarımı aman ha!...>>


Sen Ali'ye çağır ben de Allaha

Sen Ali'ye çağır ben de Allaha
Görelim hangimiz haklı çıkarız.
İptida danışak Resulullaha .
Görelim hangimiz haklı çıkarız.

Darılma gel kardeş gibi konuşak
İkimiz de sert gitmiyek barışak
İnanmazsan dedelere danışak
Görelim hangimiz haklı çıkarız.

Ruhsatim âhiret ölüm mezar var
Sağda solda defterimiz yazar var
Bu kadar müftü okur yazar var
Görelim hangimiz haklı çıkarız....>>


Sen de benim gibi firkatte misin?

Sen de benim gibi firkatte misin?
Gine uzak düştü ara turnamız
Bir arzuhalim var huplar şahına
Götür amma yoktur para turnamız.

Göz yaşıyla yazdım derdin hepisin
Benim için ziyaret et kapısın
Nazar eyle kudretullah yapısın
Doğruca var ol hünkâra turnamız.

Dizde derman yoktur ben de varayım
Siyah ruyum âsitane süreyim.
Bari burda feryat edüp durayım
Beyan et halimi yare turnamız.

Firkat ile yanmaktadır yüreğim
Ne eğlencem kaldı ne de durağım
Ne sebebten sevdiğimden ırağım
Ney neyim yok elde çare turnamız.

Derdü firak ile dosta mailim
Akıl fikir gitti seıren sâilim
Ben Ruhsatin her çevrine kailim
Gittikçe artıyor yâre turnamız....>>


Bu bölümde toplam 271 adet Ruhsati şiiri bulunmaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com