ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları
türkü hikayeleri
gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
kitaplık
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            

  

Ruhsati Şiirleri


“......” Kurmaya Yağni Ne Oldun

“......” Kurmaya yağni ne oldun
Sanki başımıza bela mı geldin
Kafir geçen sene gaziden çaldın
Getir o gazimin parası hani

Dağ başında gezdin o yayla mıydı
Mecnunun durağı Leyla mı idi
İsa'nın külahı böyle mi idi
Yu bunun okkası darası hani

Sanmam bu sözlerim gitti gücüne
Seyreyledim ince elden sacına
Ta bıldırdan beri söğdüm bacına
Getir ...... ....... kirası hani

Kuçaklaya domuzluğa sokarsın
Kara kara vücudunu yakarsın
Son encamı nasıl olur bakarsın
Ruhsat bu kafirin yarası hani...>>


«Divriği» siteminden tezviç etsem

«Divriği» siteminden tezevvüç etsem
Siyah gözlerini süzegen olur.
«Darende» ye doğru yönelüp gitsem
Kızlar hane hane gereğen olur.

Bir defa evlendim gönül pek özler
Öylesi güzeli göresi gözler
«Kerven» de bulunur edalı kızlar
Arkan sıra dudak büzeğen olur.

Her güzele artık inanmıyorum.
Gaflet uykusundan uyanmıyorum
«Sivas» a eyice güvenmiyorum
Korkarım ömrümü üzeğen olur.

Olursa bizlere olmalı köylü
On sekiz örgülü kaşları yaylı
«Hafik» ten getirsem bir suna boylu
Geri kaçırırım bezeğen olur.

Arayup bir güzel bulamıyorum
Başıma bir çaput dolamıyorum
«Alacahan» «Kangal» bilemiyorum
Saklamaz sırrını sezeğen olur.

Bu sözlerim altun küpe bellidir
Çerkezin kızları ince bellidir
Nezaket cilveli tutu dillidir.
Altuna gümüşe çözeğen olur.

Nefsî emmareyi baştan atmalı
Bu dünyayı şu ukbaya satmalı
Gerek eyi gerek kötü netmeli?
Cümlesinden Ruhsat bezeğen olur....>>


Açlığı seversen sana üç oruç

Açlığı seversen sana üç oruç
Yarım lira borcum vardır ver Allah
Namerd kapısına eyleme muhtaç
Kerem eyle şu işimi gör Allah

Bir vakit kulunu koymazsın darda
Bir anda keşfolur yetmiş bin perde
Sen varken ahvalim demem bir ferde
Yok değil ya hazinende var Allah

Sana layık rahmetine garg etmek
Bizlere de lazım oldu fark etmek
Görünmezden sebebini halk etmek
Yok şerikin haşa sensin bir Allah

Sürekci zalimdir bilmez amanı
Fark ettim liradır dini imanı
Anladım soyacak sako tumanı
Dardan kurtaracak bir Allah

Sırrı hikmetini kıldım temaşa
Birliğini inkar etmeyiz haşa
Kafir de yalvarsa boş salman boşa
Ruhsat da bir kemter derbeder Allah...>>


Ağyarın ettiği işi duydun mu?

Ağyarın ettiği işi duydun mu?
Düşman etti bize kızı kaç gündür.
Rakipten engelden dokunmuş bir söz
Düştü yüreğime sızı kaç gündür.

Gine hekim gelmiş dermana muhtaç
Can telef ediyor kurbana muhtaç
Artık geri dönmez fermana muhtaç
Karıştı araya muzu kaç gündür.

Ruhsati köylerde dolaştım gezdim
Nice güzellerin methini yazdım
Gayri bu sevdanın ipini çözdüm
Astım bir köşeye sazı kaç gündür....>>


Ah bi vefa dünya senin elinden

Ah bi vefa dünya senin elinden
Peygamberi âhır zamanı nettin?
Güvenilmez düzenine dengine
Ebubekir Ömer Osman'ı nettin?.

İntikamın aldı nice kâfirden
Elinde Zülfikar zağlanır nurdan
Arıttı Kâbeyi puttan küfürden
Aliyül'hayderi Aslanı nettin?

Pederi sadırda kölesi Kamber
Nurdan halkolmuş kokusu amber
Hafidi Muhammed Seyyidi server
İmam Hasan ile Hüseyni nettin?

Ken'an illerinden gitti Mısır'a
Arzeder hüsnünü Bağdat Basıra
Güneş hicabından inmezdi yere
Zeliha Yusufu Ken'anı nettin?

Hakkın emrettiği yere giderdi
Valideyne canın feda ederdi
Bin deveyi bir akçaya güderdi
Veyselkara gibi çobanı nettin.

Böyle bir hodgâmsın süren savuran
Dağı dağ üstüne vurun devirin
Ey Ruhsati daha Fatma çağırın
Ölüyorsun hani imanı nettin?...>>


Ahtı bütün ikrarında ber karar

Ahtı bütün ikrarında ber karar
Söz verüp durmayan yâri neyleyim
Rast gelsem tenhada bana belgüzar
Bir buse virmeyen yâri neyleyim.

Al yanakta elvan elvan gül açup
Top top olmuş zülüflerden tel açup
Tenhalarda kavuştukça kol açup
Sarılup sarmayan yâri neyleyim.

İki gerdan kırup belin bükerek
İnce bele Acem şalı çekerek
Kâkülleri sağa sola dökerek.
Zülfünü bozmayan yâri neyleyim.

Ruhsatî'yim her eksiğin boynuma
Olur olmaz söz kâretmez beynime
Söylemeden soyunup ta koynuma
Sessizce girmeyen yâri neyleyim....>>


Aklın başına yar ise

Aklın başına yar ise
Öl şehirde kal şehirde
Darıl bana zarar ise
Öl şehirde kal şehirde

Dağ başında nemiz olur
Azığımız camız olur
Ölün dirin domuz olur
Öl şehirde kal şehirde

Günah ağacını salla
Malın Hak yoluna yolla
Biraz müslümanlık belle
Öl şehirde kal şehirde

Bahçelerde olur söğüt
Var kendi gıdanı üğüt
Ruhsati den sana öğüt:
Öl şehirde kal şehirde...>>


Allahı seversen gel doğru söyle

Allahı seversen gel doğru söyle
Bu yeşili alı kime düzüyon.
Tavuskuşu gibi her yerin uygun
Bu zülüfü teli kime düzüyon.

Gönlünden kim geçer kime âşıksın?
Sırrına sır yetmez çok dolaşıksın
Karanlık gecede sen bir ışıksın
Bu cemâl gülünü kime düzüyon?

Bu hilâl kaşları kara gözleri
Bu şirin dilleri böyle nazları
Böyle dertli dertli güzel sözleri
Bülbül gibi dili kime düzüyon.

Böyle Ruhsat alup ruhsat virmeyi
Böyle erkân ile ava girmeyi
Böyle kâhkül kesüp zülüf burmayı
İnce bele şalı kime düzüyon?...>>


Aman Allah yerin göğün sahibi

Aman Allah; yerin göğün sahibi
Halkeden sen bütün cihan senindir.
Kün demekle var eyledin âlemi
Hâlimiz hep sana ayan, senindir.

Kimisine verdin sarı altını
Ömründe düşünmez yerin altını
Kimi de bulamaz kekik otunu
Aç susuz kırılan hayvan senindir.

Kimine giydirdin efhar donları
Kimisinin üryan geçer günleri
Kimisinin arşa çıkar ünleri
Ahü feryad bunca insan senindir.

Kimine yedirdin kuzu büryanı
Kuş tüyü döşekte incinir canı
Kimi de bulamaz arpadan nânı
Dilsiz, sağır, köle, çoban senindir.

Kimisine verdin aşkı firkati
Kimisine verdin derdi mihneti
Hiç birisin istemiyor Ruhsati
Verirsen bir zerre iyman senindir....>>


Aman felek aman aklım yitirdim

Aman felek aman aklım yitirdim
Dört körpe kuzuya can dayanır mı?
Okşayı okşayı evlat yetirdim
Temelsiz dünyaya güvenilir mi?

Aman Allah böyle kalem çalınmaz
Lokman hekim gelse çare bulunmaz
Evlatsız dünyada murat alınmaz
Böylesi «duş» tan ah uyanılır mı?

Daha susuz yerde söğüt mü biter
Ateşim yanmadan tütünüm tüter
Gül yüzlü kuzular toprakta yatar
Kanlı yaş dökmekten usanılır mı?

Biri dokuzunda dişin doldurdu
Biri altısında gülün soldurdu
Biri üç yaşında kendin bildirdi
Bu çağda fidanlar budanılır mı?

Meleyi meleyi gitti kuzular
Her gittikçe ciğerciğim sızılar
Durmana gelmesin böyle yazılar
Söz ile dört evlat kazanılır mı?

İkizlerim erişmeden yaşına
Azrail geldi düştü peşine
Üçü birden musallanın taşına
Bir günde konunca dayanılır mı?

Ruhsat! güllere acıdı billah
Feleğin elinden eleman Allah!
Mevladan gelene (Elhükmülillah)
Azrail elinden can alınır mı?...>>


Aman seher yeli car sende kaldı

Aman seher yeli car sende kaldı
Mihri keklik sekişinden bir haber
Gine bahar geldi bulandı gönül
Göğsü elvan nakışlıdan bir haber

Başı selâmet mi yoksa hasta mı
Zülüfleri perişan mı yoksa süste mi
O da benim gibi kara yasta mı
Kaşı çatma çatışlıdan bir haber

Yaşı vardı yiğirmiye dayandı
Şimdi gaflet uykusundan uyandı
Seher vakti misk ü anber boyandı
Güller gibi kokuşludan bir haber

Eli gönder hayran oldum yüzüne
Muhabbet tuzağı kurdum izine
Rağbet itmez (Ruhsati) nin sözüne
Süzgün süzgün bakışlıdan bir haber...>>


Amanın Yusuf Kenan Kesilmiş

Amanın Yusuf Kenan kesilmiş
Cana kıyar peri peyker gelişi
Cemalin nuru tutmuş cihanı
Selamına durun hünkar gelişi

Görünce aklımı eyledi berbat
Aman Allah deyu ben kıldım feryat
Kaşları zülfikar gözleri cellat
Kan dökücü şahı serdar gelişi

Nasıl yanmayalım böyle sunaya
Akl olmayan Ruhsati'yi kınaya
İnşallah yolu bizim haneye
Dili bal dudağı şeker gelişi...>>


Ananın karnından inmeden yere

Ananın karnından inmeden yere
Dokuz ay yaslandım kanda misafir
Geldimse ben de geri giderim
Bir ulû bezirgan handa misafir.

Münafığın ahretini yıkarlar
Müminin de tarikine bakarlar
Bir gün olur canını da çekerler
Cesedin içinde can da misafir.

Melekler dirildiler geldiler
Yönü kıble sağ tarafa durdular
Hicap perdesini benden aldılar
Havanın yüzünde gün de misafir.

Yalvar Ruhsat yalvar subhana yalvar
Yalan dünya dirler bin türlü hâl var.
Hazır ol vaktına cihanı server
Bir gün ümmetlerin sende misafir....>>


Arkamdan Gülen Güzeller

Arkamdan gülen güzeller
Bilmem ki izim mi eğri
Ne didim ki ne güldünüz
Dilimde sözüm mü eğri

Yollarıma çıkarsınız
Ateşlere yakarsınız
Doya doya bakarsınız
Kolum ya dizim mi eğri

Birinizin adı Cennet
Kul olmakta cana minnet
Güzel bakması sünnet
Gözüm kör ağzım mı eğri

Ruhsati'nin yandı canı
Asumana çıktı ödü
Huri olsan yemem seni
Bak bir kerre özüm mü eğri...>>


Arzulayıp yaylayı etme acele

Arzulayıp yaylayı etme acele
Oğrarsın baharın kışına turnam.
Ber murat olursun gidersen hele
Sür yüzün kâbenin taşına turnam.

Ağaçlar bozarmış yaprağı dökmüş
Seller sökün etmiş bendini sökmüş
Bulutlar ser çekmiş semayı tutmuş
Baksana gözünün yaşına turnam.

Kimsenin hâlinden kimse bilmiyor
Dünya harab oldu yüzü gülmüyor
Devir döndü alış veriş olmuyor
Cümlenin havası başına turnam.

Şaşırmışım haftasını ayını
İçemedim şarabım meyini
Ruhsat arzulamış dostun köyünü
Baksana gözünün yaşına turnam....>>


Âşık olan er meydanında seker

Âşık olan er meydanında seker
Nev baharda reçber tohumun eker
Bazı tilki var ki arslanı s...r
Var da ardı sıra bas kara bahtım.

Coştu deli gönül kaynadı coştu
Rakip olan bize bin kuyu eşti
Bir kaç dane şair önüme düştü
Âşıklık böyle mi pis kara bahtım.

Elde sermayesi yoktur tükenmiş
Çalgısı eldedir şişmiş dözenmiş
Ruhsat anlaşıldı ottan usanmış
Diyor ki istiyor kes kara bahtım....>>


Aşıkı didar

Aşıkı didar
Allah Allah de!
Dağıtsın keder
Allah Allah de!

Olasın makbul
Sıdkile kul ol
Şakı bülbül ol
Allah Allah de!

Pahıllık etme
Kem yola gitme
Her kiz unutma
Allah Allah de!

Eyleme teftiş
Aşkından yan piş
Kapusuna düş
Allah Allah de!

Artır virdini
Terket yurdunu
Söyle derdini
Allah Allah de!

Dağ ile taşta
Kuruda yaşta
Çağır her işte
Allah Allah de!

Olma utanık
Olasın tanık
Uyu uyanık
Allah Allah de!

Zikret Ruhsati
Artır firkati
Bulun cenneti
Allah Allah de!...>>


Âşıklar büyüğü yazıcı oğlan

Âşıklar büyüğü yazıcı oğlan
Ben senin dâvana bakarım diyor.
Ferhat külüngünü çekmiş yürümüş
Sebebin evini yıkanm diyor.

Kerem Aslı için çok konmuş göçmüş
Derdi Yok sırrını her yerde açmıs.
Fuzulî bu yolda kendinden geçmiş.
Huzuru divana çıkarım diyor.

Ruhsat'ım bulmadım kıymet bileni
Çok sözüm var geri kalsın kalanı
Mihri mezarında sebep olanı
Koyup ateşlere yakarım diyor....>>


Aşk ile pervane dönmek

Aşk ile pervane dönmek
Ne güzeldir ne güzeldir.
Düşüp şem oduna yanmak
Ne güzeldir ne güzeldir.

Atanın öğüdün tutmak
Masivayı hep unutmak
Sabahtan camiye gitmek
Ne güzeldir ne güzeldir.

Kâmil olana erişmek
Şeriat bahsi görüşmek.
Küsülü isen barışmak
Ne güzeldir ne güzeldir.

Komşunun işin bitirmek
Bazı eksiğin yetirmek
Daim selevat getirmek
Ne güzeldir ne güzeldir.

Müsafire öyün vermek
Rızaullah tayin vermek
Şeriate boyun eğmek
Ne güzeldir ne güzeldir.

Rençber olup ekin ekmek
Müsafire nimet dökmek
Derviş olup zikir çekmek
Ne güzeldir ne güzeldir.

Nefsine daim cebretmek
Helâl doğru yola gitmek
Haktan gelene sabretmek
Ne güzeldir ne güzeldir.

Hayrını şerrinden seçmek
Helâl yemek helâl içmek
Haramdan küfürden kaçmak
Ne güzeldir ne güzeldir.

Ölmede ol ehli kubur
Kalmasın gıllu gış kibir
Her belâya kılmak sabır
Ne güzeldir ne güzeldir.

Ruhsat almak ruhsat vermek
Ruhsat'la cennete girmek
Hakkın didarını görmek
Ne güzeldir ne güzeldir....>>


Ayrıldım kabeden ağlamayım mı?

Ayrıldım kabeden ağlamayım mı?
Bir daha döner mi yollarım yare?
Yas çeküp karalar bağlamayım mı?
Ayan olur mu hallerim yare?

Rüyada zemzemle yudum yüzümü
Hacerülesvete diktim gözümü
Mevlam kabul etti her niyazımı
Kaldırdım ellerim ağladım yare

Arzulayup geldin can feda olsun
Altun oluk sana elveda olsun
Hayaline bile kan feda olsun
Durmasın çağlasın sellerim yare

Medine'ye geldik erdik murada
Kalmadı elimden gitti irade
Nice velileri bulduk orada
Gine bülbül oldu dillerim yare

Nasıl ayrılmalı? elaman Hüda!
Şamdanlara bu gün dikildi çırağ
Yüz bin hüccac ile ittik elveda!
Ruhsat'ım yadolsun mallarım yare...>>


Ayrılık şerbeti tatlı mı sandın

Ayrılık şerbeti tatlı mı sandın
Ne tez tebdil olmuş çemenin ıdağlar.
Bu güzellik geçer sana da kalmaz
Daha neye bağlı kemanın dağlar.

Nice güzellerden alırsın bacı
Al yeşil renklerden geyersin tacı
Yârdan ayrılması zehirden acı
Anınçün gitmiyor dumanın dağlar.

Gece gündüz yalvarırım suphana
Bir dem vuslet bulamadım sunama
Daha simden geru beni kınama
Semaya erişmiş figanın dağlar.

Ruhsat gibi karaları bağlarsın
Aşkın ateşiyle sinen dağlarsın
Benim ahvalime sen de ağlarsın
Var ise zerrece imanın dağlar....>>


Azdı yaralarım hekim bulunmaz

Azdı yaralarım hekim bulunmaz
Bu derde düşen ben oldum ağlarım
Korkarım ki hasret kaldım Sunama
Doğduğuma pişman oldum ağlarım.

Arı varmış her çiçekten bal almış
Nazlı yârin kâhkülünü yel almış
Dediler ki sevdiğini el almış
Dertlilere baş ben oldum ağlarım.

Ne yapayım böyle imiş kaderim
Gün güne artıyor derdim kederim
Ben bilirim şeyh Ahmettir pederim
Ruhsatiye eş ben oldum ağlarım....>>


Bahtıma bir remil attım

Bahtıma bir remil attım
Baktım ki hep sıfır sıfır.
Sevdiğim o kızı gördüm
Dönüyor kıfır kıfır.

Şekerdir dudakları
Emdirsin bana bâri
Güldükçe yanakları
Oluyor çukur çukur.

Sevda aştı başımızdan
Vaz geldik te işimizden
Bak göründü karşımızdan
Yâr geliyor tıkır tıkır.

Söz kâr etmez mi beynine
Günahımız el boynuna
Ruhsati'yi al koynuna
Gülüşelim fıkır fıkır....>>


Bakmaz mısın garip bülbül

Bakmaz mısın garip bülbül
Feryat ider sahralarda
Ötüşünden bilen bilir
Neler söyler sahralarda

İndirüp secdeye başı
Çalsın bağrına taşı
Aşıklar akıdır yaşı
Ah iderler sahralarda

Ahretine yakup fener
Nefsini öldürmek hüner
Çarhı felek gibi döner
Aylar günler sahralarda

Ne yatarsın behey beşer!
Şimdi güneş yere düşer!
Allah Allah deyu coşar
Çağlayanlar sahralarda

Var kendi aybım gör ki
Yüzünü yerlere sür ki
Ruhsati uyanık dur ki
Nuş eylerler sahralarda...>>


Başı elvan elvan biricik gelin

Başı elvan elvan biricik gelin
Var bana nisbetle gez suna gelin
Ben emmek dilersem turunç memenden
Göğsün düğmelerin çöz suna gelin

Gâh karalı geydin gâhi de allı
Yüzüne bakanlar der mahcup allı
Sağ yanında yeşil turna civalı
Sol yanında öter kaz suna gelin

Yüce dağ başında döğerler harman
Sevdana düşeli kalmadı derman
Kirpik ok kalem kaş katlime ferman
Kınayı ellere yaz tuna gelin

Ruhsatî der ki nâra yanmayım
Düşmanlar sözüne ben inanmayım
Barim var deyu ben umutlanmayım
Sözün kes umudum öz suna gelin....>>


Bu bölümde toplam 271 adet Ruhsati şiiri bulunmaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 anasayfa l notalar l sözler l bağlama l hikayeler l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l kitaplık l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: turkuler@turkuler.com