Reklam Alanı 
   

ana sayfa
türkü sözleri
türkü notaları

gönül verenler
bağlama-nota
ozanlarımız
halk müziği
konser-tv
yazılar
sözlük
arşiv
linklerimiz
görüşleriniz
site içinde ara
tavsiye edin
muhabbet

Güncellemelerden haberdar olmak için
e-mail listemize üye olunuz. 

İsim: 
E-mail: 
            
  


“Mey – Balaban - Duduk” Ve “Sarı Gelin Türküsü” Hakkında Süleyman Şenel İle Bir Röportaj
-Şamil Kucur
...Tipik bir epizodik musiki örneği bu Sarı Gelin türküsü. Anlatıya dayalı musıkili bir türkü. Zaman içinde bir hikayeden kopmuş ya da hikayesi unutulmuş olan yüzlerce türkü örneği var repertuarlarımızda Sarı Gelin türküsü gibi. Türkünün bilinen...>>

 Aşık Veysel İle Söyleşi
-Yaşar Özürküt
...Şeyde İstanbul’da geldiler ‘gözlerini açalım’ dediler. İstemem dedim...’ Yahu nasıl olur da istemezsin. Bu fırsatı insan kaçırır mı?’ dediler. İstemem dedim tekrar. ‘Sebebi’ dediler. ‘Sebebiyse, ben şimdiye kadar kafamda bir yuva kurmuşum. Gözüm açılırsa...>>


Sufi Müziği-
Vural Yıldırım
Müziği incelemek ve/veya araştırmak, Avrupa’da 19. yüzyıldan itibaren yapılan çalışmalarla temelde, “Avrupa müziğinin” diğer müziklerden üstünlüğünü karşılaştırmalı belgelerle kanıtlama niyetini taşır. Yine 19. yüzyılda ilkin Avrupa ülkelerinin...>>

 
Mey’in Gelişimi ve Türk Halk Müziğine Katkıları-Ali Yılmaz
O yıllarda ana Meyde akort sorunu yaşandığından Seyfettin Sığmaz türkülere eşlikte klarneti kullanmak isteyince Ankara radyosundaki topluluğun yöneticisi Muzaffer Sarısözen meyin gelişmesine engel olacak büyük bir...>>

 Aşıklık Geleneğinin Geleceğiyle İlgili Düşünceler ve Yapılması...
-Doğan Kaya
Yüzyıllardan beri bugüne kadar yaşatmaya muvaffak olduğumuz âşıklık geleneğinin varlığını sürdürmesini, kimliğimizin korunması açısından, vazgeçilmez önemi haiz bir husus olarak görüyoruz. Şurası muhakkak ki âşıklar zümresi, geçmişte...>>

Türk Tasavvuf Müziği-Vural Yıldırım
Tasavvuf müziğinin doğuşunu dini müziğin doğuşundan ayrı tutmak doğru değildir. Aslında her ikisi de dindışı müziğin sonrasındadır. “Gelişen musikinin din lehine istifade edilmesinden daha tabii bir şey olamazdı. Nitekim din dışı musikiye..>>


 
Türküler Bir Topluluğu "Millet" Yapabilir mi?-
Ahmet Turan Alkan 
Bazen ümitsizliğe kapıldığımda, “ama türküler var” diye düşünüyorum, “bu derece zengin, derin ve geniş bir havzadan beslenen türkülerin topluluğu, sıradan bir topluluğu bile millet haline getirebilir”. Vatan dediğimiz büyük coğrafyanın hudutlarını...>>

  Temel Akustik ve Sinyal İşleme-John Perr
Kavramların oturması için, müzisyenler ve bilim adamları tarafından kullanılan terimleri karşılaştıralım. Çoğu zaman, karşılaştırmalar sınırlıdır çünkü müzikseverlerin kullandıkları terimler insan kulağı ile ilgidir, fiziksel olaylarla değil...>>

  Cönklerden Gün Işığına : Abdal Mahlaslı Halk Şairleri-Doğan Kaya
Abdallar, nefisleri köreltmek, kibirden kaçınmak için dilenmeyi kendilerine caiz görmüşler, gittikleri kaza ve köylerde bellerine zincirle taktıkları boynuzdan yapılma nefirlerini üfler, kudümlerine vurarak nefesler söyler, zikir ve sema ederlerdi...>>


 
Geleneksel Türk Müziğinde “Usta-Çırak” İlişkisinin...-
Ali Fuat Aydın
Sarısözen topluluk elemanlarını Ankara Devlet Konservatuarında şefi bulunduğu arşiv kısmına çağırarak bu sanatçıların derlenen bantlardan ve taş plaklardan türkü öğrenmelerine yardımcı olmuştur. Özellikle uzun havaların mutlaka bu yöntemle...>>

  Cönklerden Gün Işığına : Karacaoğlan
-Doğan Kaya
Âşık Edebiyatının en önemli kaynaklarından olan cönkler, incelendikçe her geçen gün yeni isimler yahut bilinen şairlerin yeni şiirleri gün yüzüne çıkmaktadır. Senelerdir üzerinde çalıştığımız ve özel arşivimizde bulunan cönklerde sözümüzü teyit edecek...>>

  İhsan Öztürk ile Halk Müziğimiz Üzerine Söyleşi

Türkülerin yakılması, sonraki kuşaklara öğretilmesi aktarılması ve yaşatılması açısından en önemli toplantı yerleri; ölü evleri, nişanlar, kına geceleri, düğünler bir de çeşitli imecelerdi. Bu tür toplantılarda söylenen türküler haliyle o toplantının amacına...>>


  Aşık Veysel Araştırmaları ve Objektiflik-
Gülağ Öz
Veysel gerçeğini tanımlayabilmek için onun yaşadığı koşullara inmek gerekir. 1931 yılı öncesi bu konuda hiçbir değerlendirme yazısı bulamazsınız. Çünkü Veysel’in gerçeği burada yatıyor. Ne dense hiç kimse bu gerçeği göremedi yada...>>

  Müzik ve Kıbrıs Düğünleri
-Mehmet Usal
İnsanların tuhaf bakışları karşısında özellikle kentlerde yeni bir müzik türü kendini göstermeye başlar. Hafif Batı Müziği tarzında icra edilen bu müzikler kentlerde yer etmeye başlasa bile köylerde eski müzik türüne devam edilir...>>

  Halk Hikayelerinin Teşekkülünde Türkülerin Rolüne Bir Örnek:
  Kervankıran Türküsü-
Ali Duymaz
Türk halk hikâyelerinin doğuşunda o devrin sözlü geleneğindeki mevcut malzemeden de faydalanıldığı veya hikâyeyi daha sonra nakledenlerin bazı ferdî veya anonim mahsulleri hikâyeye ekleyebildikleri bir gerçektir. Hatta bazı hikâyeler...>>

  Medyada Türk Halk Müziği-
Savaş Ekici
Özel radyo ve televizyon kanallarının kurulup çoğalması ile birlikte, rekabet başlamış zamanla milli kültür, sanat ve sanatçı kavramları arka planda kalarak günümüzdeki medya dilinde reyting denilen medyatik endişeler ön plana çıkmaya başlamıştır...>>


  Türk Müziği Devlet Kons. Nasıl Bir Yapılanma Olmalıdır-
Savaş Ekici
İlk Türk müziği konservatuarının açıldığı 1975 yılında, Türk müziği denilince akla daha çok Türkiye sınırları içerisinde icra edilen müzik akla geliyordu. Bu nedenle Türk müziğinin önemli iki kolu olan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği ile...>>

 
Geleneksel Türk Halk Müziğinde Derleme Teknikleri-
Ali Fuat Aydın
Derlemeyi kabaca dört aşamada inceleyebiliriz. Ön çalışma, Saha (alan) çalışması, Analiz (çözümleme), Değerlendirme. Bu aşamalar kendilerinden sonra gelecek aşamalar için gerekli alt yapıyı oluştururlar. Başka bir deyişle...>>

  Türk Müzik Tarihine Genel Bakış-
Ahmet Gümüştekin
Bu döneme ait en eski Türk karakteri taşıyan eser, Ural dağlarının doğusunda aranmış ve Çingiz Han’ın oğlu Cöçi’nin ölümüne neden olan “aksak kulan” veya “aksak yaban eşeği” adlı eser, en eski kög (yırlamak, Brockelmann’a göre melodi. “er kögledi”:...>>

  Bağlamada Standartlaşma ve Yapılması Gereken Çalışmalar-
Vatan Özgül
Ülkemizde kullanılan çalgılar kalite açısından istenilen düzeyde bulunmamaktadır. Bu sorun, müziğin icrasından sunumuna, ekonomik kayıplardan ülkemizin olumsuz tanıtımına kadar varan çeşitli sosyal ve de fiziksel sorunlara neden olmaktadır...>>

  Emirdağlı Aşık Yoksul Derviş-
Ömer Faruk Yaldızkaya
Yurdumuzun âşıkları dün olduğu gibi bugün de Kars, Erzurum, Artvin, Sivas, Tokat, Malatya illerinden çıkmıştır. Âşıklık geleneğinin yoğun olarak yaşatıldığı bir başka yöremiz ise Çukurova' dır. Ancak, Anadolu'nun pek çok yöresinden de âşıklık geleneğini...>>

  Ağıtlar ve Tarihi Olaylar-
Ömer Faruk Yaldızkaya
Türk kültüründe oldukça köklü bir maziye sahip olan ağıt ve ağıt söyleme veya ağıtçılık geleneği, çeşitli Türk boyları tarafından günümüze kadar yaşatılan ortak en eski geleneklerden birisidir...>>


 
Ordan Yâre Selam Edin Turnalar...-
İsmail Bingöl
Türkü deyip geçmeyin... Arada bir de olsa, eski insanları anarak, artık bu vasıfları taşıyanların olmadığından ya da çok azaldığından şikâyet ederiz. Peki; dağıyla, ovasıyla, sokağıyla, çarşısıyla türkülerde yaşayan şehirlerimiz...>>


  Emirdağ Yöresi Ağıtları-
Ömer Faruk Yaldızkaya
Ağıt geleneği sadece Emirdağ'da yaşayan Türkmenler arasında değil, Emirdağ'dan çeşitli vesilelerle göç edenler arasında da halen devam etmektedir. Bununla ilgili bir anekdotu sunmak istiyorum. Avrupa ülkelerinde, özellikle Belçika'da...>>

  Aşıklarının Destanlarının Sosyal Tarihe Kaynaklık Etmeleri-
Erman Artun
Âşık, hem döneminde hem de sonraki dönemlerde sesini geniş kitlelere duyurmuş bir sanatçıdır. Her edebiyat akımı gibi, âşık şiiri de kendi döneminin zihinsel atmosferinin bir sonucu olarak oluşmuştur...>>

  Öyle Bir Sevda ki-
Servet Somuncuoğlu
Türkülerin henüz daha sosyolojik açıdan bir tasnifi bile yapılmamıştır. İktisat bilimi açısından ise hiç el dokunulmamıştır. Ya felsefesi? Oraya daha çok yol var. Olur mu demeyin, olur bal gibi de olur. Her bir türkünün arkasında...>>


 
İletişim Çağında Aşıklık Geleneğinin Geleceği-Erman Artun
Anadolu'da 16.yüzyılda ilk örneklerini vermeğe başlayan Âşık edebiyatı geniş halk kitlelerine seslenmeğe başlar. Her yörenin kültür ve beğenisiyle oluşan Âşık edebiyatı diğer kaynakların yanı sıra anonim ürünlerle de beslenir...>>

 
Alevi-Bektaşi Edebiyatına Genel Bir Bakış-Erman Artun
Alevi-Bektaşi şiiri, belli kurallara kalıplara ve belli düşüncelere bağlı bir şiir biçimidir. Ölçüde kafiyede ayakta, nazım biçimleri ve dilde aşık edebiyatı özelliklerini gösterir. Dünyayı Alevi-Bektaşi kültürüne göre kavrayan aşıklar şiirlerini mistik...>>

 
Emirdağ Türküleri-Ömer Faruk Yaldızkaya
Konar-göçer Türkmen âşiretlerinin yaşadığı Emirdağ'da yayla ve askerlik türküleri önemli yer tutar. Yaylaya göçün, sevgilisinin başkasına verilmesine vesile olacağını düşünen sevdâlı delikanlı bunu şöyle dile getirir:...>>

 
Emirdağ'da Abdal Gelenği-Ömer Faruk Yaldızkaya
Abdâl tabiri, Anadolu Türkleri arasında İran'dan daha çok yaygındır. XIV. yüzyıla ait edebi vesikalardan anlaşıldığına göre, bu yüzyılın başlarından itibaren Anadolu'da abdâl lâkaplı dervişlerin çoğaldığı görülmektedir. Abdâl Mûsa'da olduğu gibi...>>

 
Ormancı Türküsü Üzerine-Sümer Ezgü
Ormancı türküsü benzeri bir nedenle benim TRT ye girdiğim yıllarda da yasaklanmıştı. Daha sonra halkın yoğun isteği üzerine o zamanki yöneticiler bu hatayı düzeltti ve TRT radyolarda ve TV'de bu türkü tekrar okunmaya başlandı...>>

  Türk Musıkisinde Pentatonism-Ahmed Adnan
Nazariyeciler Türkiye'den başka her yerdeki pentatonism ile az çok uğraşmışlardır. Bizim halk türkülerimiz ise bu güne kadar kimsenin dikkatini çekmemiştir. Kabahatin kendimizde olduğu şüphesizdir...>>

 
Türk Saz Şiirine Genel Bir Bakış-Saim Sakaoğlu
Türk saz şiirinin birinci derecede yazılı kaynağı cönklerdir; diğer yazılı kaynaklar arasında bize ışık tutacak olanların sayısı ve oranı son derece azdır. Bu konuda belki en fazla bilgiyi Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bulabilmekteyiz;...>>

 
Ah Bu Türküler...-İsmail Bingöl
Ben türküleri severim, türküler de beni... Bir insana... Bir dosta.. Bir arkadaşa karşı hissettiklerimi duyuyorum sevdalı yüreklerden dökülen bu ateşli nağmelere... Bu bin bir yüreğin verimi güzelliklere... Belki onlardan daha fazla...>>

 
Türk Musikisi Eğitiminde Türk Sazları-Nida Tüfekçi 
Ne var ki; bu olumlu gelişmelere rağmen, saz eğitiminde bazı problemler de su yüzüne çıkmaya başladı. Yaşları 14 ve daha küçük olan öğrenciler, Türk Musikisi sazlarına hakim olmakta güçlük çekip, istenilen seviyeye gelmekte zaman kaybettiler...>>

 
Aşık Veli'nin Yeni Bulunan Şiirleri-Gülağ Öz
Şiir (Mecnunum Leylamı Gördüm) yörede çok tutulmuş olmalı ki, yıllarca dilden dile günümüze kadar aktarılmıştır. Sivas Gemerek İlçesi Çepni Kasabasında Aşık Veysel ve Ali İzzet'in de tanıdığı İzzeti adlı bir ozan bu şiirde kendi mahlasını kullanmış...>>

 
Kemal Eroğlu İle Bağlama ve Şiirleri Üzerine Söyleşi
...Ama son zamanlarda önüne gelen her yapısal değişiklik fantezisini oldu bittiye getirip bundan rant sağlamaya çalışıyor. Öylesine çok ses çıkıyor ki bu konuda şaşarsınız. 20 yıl kadar önce Arif SAĞ hocanın ve Yusuf TORAMAN ustanın atölyesinde...>> 


 
Halk Oyunlarını Derleme Gezileri-
Bora Hınçer
...İnebolu da İnebolu heyemola oyunu. Bu oyun iki sıralıdır. 8-10 kişi altta, 8-10 kişi de onların omuzlarına çıkarak oynanmaktadır Sadi Yaver Ataman'ın Çaycuma da tesbit ettiği ve resimde görüldüğü gibi...>>

 
Bağlamanın Anadolu Medeniyetindeki İzleri-Uğur Kaya
Yine M.Ö. 700 yıllarına ait iki kabartma resimde, Hitit müzisyenlerinin bağlama, çifte kaval ve zil eşliğinde raks eden insan figürlerinin, bir diğer kabartma resim figüründe de tef, zil, zurna çalan insanların oluşturduğu bugünkü mehter benzeri tören resimlerinin...>>

 
Şiirlerde Türkülerimiz-İhsan Kurt
Şairler, çeşitli vesilelerle şiirlerinin adına "... Türküsü", gibi isimler vermelerinin yanı sıra, doğrudan türkülerden de etkilenmişlerdir. Öyle ki bazı şiirler biçim olarak, söyleyiş kolaylığı ve duruluğu yönünden türküleri hatırlatabilmektedir...>> 

 
ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ BİR HALK OYUNU:
Balıkesir Pamukçu Bengisi-Hayrettin İvgin
1935 yılı içinde Pamukçu Bengisi ekibi, Ali Hikmet Paşa’nın davetlisi olarak Küçük Çiftlik Parkı'nda gösteri yapmak üzere İstanbul’a gider. Pamukçu ekibinin İstanbul’da olduğunu duyan Atatürk, bütün oyuncuları Dolmabahçe Sarayı'na davet eder..
.>>

  Göçmen Edebiyatı Olarak Almanya Türküleri Üzerine-Ali Osman Öztürk
Türkülerin 1972'den itibaren gelişim sürecini irdelediğimizde, tespit ettiğimiz önemli bir husus da şudur; Türkçe başlayıp daha sonra Almancalaşan edebiyat metinlerindeki görece uyum yeteneği türkü metinlerinde de vardır...>>

 
Efeler ve Zeybeklik Hakkında -Mehmet Ekizoğlu
Zeybekliğin asıl kökeni 16. yüzyıl sonu ile 17. yüzyıl ortalarına tarihlenen Celali Ayaklanmalarına dayanır. Gerçek anlamını da burada bulur. Yenilgilerle bozulmaya yüz tutan merkezi idare ve halka zulümden başka...>>

 
Türkülerin Derlenmesinde, Kayda Geçirilmesinde ve İcra Edilmesinde Yapılan
Yanlışlıklar
-Doğan Kaya      
Türküler, bünyesinde, yüzyıllardan beri insanımızın duygusunu, inancını, düşüncesini, ruh halini, durumunu ve cereyan eden olayları yansıtması bakımından Türk halk kültürü içinde önemli bir yere sahiptir...>>

 
"Havada Bulut Yok" Türküsü Üzerinde Bir İnceleme-Murat Güven
Yıllardır büyük bir zevkle dinlediğimiz "Havada Bulut Yok" Türküsü üzerinde çok uzun bir zamandır çirkin bir oyun oynanıyor...Oyun diyorum çünkü Türkünün güftesinde geçen "Muş" kelimesinin birkaç uyanık tarafından "Huş"'a çevrilmeye çalışılmasına...>>

 
Ozan Yurdu Emlek Beyyurdu-Ziya Doğan
Orta Anadolu'da yetişen değerli halk ozanlarından Kul Hüseyin, Kemter Baba, Aşık Veli, Sadık Baba, Agahi ve daha nice halk ozanlarının yetiştiği ''Ozan yurdu Emlek'' Beldesi diye bilinen yer Kızılırmak havzasının Yozgat tarafında, Sivas Şarkışla'ya bağlı...>>

  
Sarısözen'den Bir Mektup-Muzaffer Sarısözen
Halk türkülerimiz, yapılışlarındaki incelik, ritmlerindeki güzellik ve küçük küçük cümlelerle yaratmağa muvaffak oldukları büyük tesir ve heyecan bakımından değeri ölçüye sığmaz birer sanat eseridirler...
>>

 
Kiziroğlu Türküsü Kimin Eseridir?-Mehmet Gökalp
Kiziroğlu Mustafa Bey hikayesini üniversitede öğrenci iken 1954 yılında Kars'da Kazım Karabekir caddesindeki bir kahvede Dursun Cevlani'den bizzat derlemiş (20 bin TL. de telif hakkı vererek) Şubat 1958'de Türk Folklor Araştırmaları Dergisinin...
>>

 
Yaşayan Usta Tanır'lı Aşık Yener'le Söyleşi-Ayhan Aydın
İnsan sevgisini, hümanizmayı, kardeşliği, dostluğu, eşitliği şiirlerinde işlemiş bir Yunus Emre, haksızlıklara karşı direnebilen bir Pir Sultan Abdal, güzellikleri şiirlerinde işleyen bir Karacaoğlan değerli isimlerdir...
>>

 
Konya Türkülerinin "Kimlik Tanımı Bağlamında" Sosyal İşlevi-Ali Osman Öztürk
Türkü gecesinin asla reklamı yapılmaz, ifşa edilmez. Onu ancak belirli bir grup bilebilir ve bazen de son anda öğrenilir. Buraya herkes çağrılmaz, yalnızca musiki adabını bilenler misafir olabilir. Muhabbet edilecek ortam önceden erkek konukların gelebileceği şekilde hazırlanır...
>>

 
Bağlama Metodu Çalışmalarında Yapılan Yanlışlıklar ve Öneriler-Savaş Ekici
Metot adı altındaki bu çalışmalar incelendiğinde, ciddi yaklaşımlar da olmakla birlikte büyük bir çoğunluğu türkü kitabı olmaktan öteye gidememiştir. Kaynakçası veya bibliyografyası olmayan birçok metot çalışmasını görmek mümkündür...
>>

  Türk Halk Türkülerinde Şiirsellik-Ali Osman Öztürk
Türkülerimizi edebiyat katına yükselten en önemli öğesi, şüphesiz kullandığı dildir. Türkü dili, gerçekten, bir tomurcuğun açması gibi, kendiliğinden oluşan, doğal söylenmiş bir dildir. Bu dil bizim günlük yaşamda kullandığımız dile benzemekle birlikte...
>>

  Konya'da Hovarda Türküleri-A.Sefa Odabaşı
Konya türküleri arasında cinayet ve katil konularında bir çok türkü vardır. Konya oturak alemlerinde ve yahut aşk ilişkilerinde bazı anlaşmazlıklar cinayet veya ufak tefek yaralanmalar ile sonuçlanabilirdi...>>

  
Aşıklar Bayramı-Feyzi Halıcı
Önemli olan şu: Hemşehrilerimiz bayramı candan benimsediler. Tarlaya ekilen tohum tuttu demektir. Gelecek yıl ki bayram için şimdiden müracaatlar,...>>

  
Müzik-Toplum-Birey-Vural Yıldırım
Müziği yalnızca düzenli sesler, eğlence, ritüel vb. olayların aracı diye düşünürsek baştan yanılmış oluruz. Onu kültürün içinden alıp izole ederek tanımlamaya çalışmak,...>>

  
Cumhuriyetten Günümüze Türkü Söylemede Kullanılan Yöntemler-Can Etili
İşte yurdumuzda türkülerin icrası sırasında kullanılmış olan yöntemler, bu iki ana koldan, yani ozanlar ve mahalli sanatçılar yolu ile hayat bulmuş ve zaman içinde bir çok...>>

  
Bağlamam Var Üç Telli-Halil Atılgan
Yıllardır radyolarımızdan ''Bağlamam var üç telli'' türküsünü defalarca dinlemişizdir. Ama üç telli bağlamanın ne olduğu, nasıl olduğu ve sair özelliklerini hiç de düşünmemişizdir. Bağlamada altı tel kullanılırken neden...>>

  
Müzikte Yeni Arayışlar, Bağlamanın Rönesansı Ve Anadolu Aşık Müziği
  Hüseyin Mor
Türkiye'de de yeni müzik arayışlarına tanık oluyoruz. Zülfü Livaneli'nin İsveç'teki ''Revelution Chanso Turcs'' ve ''Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'' adlı albümleri, Ruhi Su'nun halk türkülerini bozmadan yeniden üretmesi,...>> 

   Suç Aleti Bir Çalgı-Atınç EMNALAR
Okul müdürünün verdiği cevap ilgi çekicidir: ''Efendim, bu okullarda Türk sazları çalmak ve öğretmek yasaktır. Hatta öğrenciler köyden getirdikleri sazları gece yatakhanede çalarken nöbetçi öğretmen tarafından suçüstü yakalanırsa, hem dayak yer, hem disiplin kuruluna verilir...>>

 
Konya Türküleri ve A. Sefa ODABAŞI Üzerine-Ali Osman ÖZTÜRK
A. Sefa Odabaşı, bir yazısında Konya türkülerinin "otantiği"ni bulmak gerektiğini belirtir; buna göre bazı türküler "otantik", bazıları ise varyant'tır. Belirtmek gerekir ki, halkbilim böyle bir ayrıma izin vermez...
>>

 
Halk Müziği Gerçeği-Vural YILDIRIM
Halk müziği kavramı ülkemizde, diğer kavramlar gibi çeşitli kesimlerce kullanımına göre farklılık gösterir. Nedendir bilinmez kavram kargaşası bu ülkede oldukça sıklıkla karşımıza çıkar. Toplumların bilinç seviyesi kullandıkları kavrama farklı anlam yükleme özelliği gösterir...>> 
    
  
Müzikte Kirlenme-Can ETİLİ
Müzikte Kirlenmenin TRT, UNKAPANI ve THM ilişkileri arasında bir ilgi olmadığı izlenimi vermektedir. Ancak, TRT'de anonim karakterlerle birlikte yayınlanan birçok müzik eserinin Unkapanı'nda üretildiği düşünüldüğünde, TRT THM ve Unkapanı arasındaki ilişkinin sanıldığının aksine, çok yakın olduğunu ortaya çıkarmaktadır...>>
 
  
Birinci Konferans-Bela BARTOK
...Türk-Arap şehir musikisi yabancı memleketlerde ''Türk musikisi'' diye bilinirdi ve hala böyle biliniyor. Bereket versin ki burada yapılan neşriyattan anladığıma göre şimdi vaziyet değişmiştir; burada da köy musikisi ile alakadar olunmaya başlanmıştır... >>

  Türk Halk Müziğine Genel Bir Bakış -Adnan KOÇ
Halk musikisinde Anonim sözcüğü ise; sahibi daha doğrusu ezgileyeni, yakanı, yaratanı belli olmayan ezgiler için kullanılan bir terimdir.Şu halde Anonimlik sözcüğü de, halk musikisine uygun ve ona özgü bir terimdir...
>>

  Gizli Halk Musikisinin Hakiki Karekteri Ladinidir-Vahid Lütfi SALCI
Bunlardan, gizli halk musikisi ilk görünüşte tekke musikisi gibi görünse de bu görüş yanlış bir görüş olur. Gizli halk musikisi, açık halk musikisi ile eş ve kardeş olan ve aynı tarz...>>

  
Dün ve Bugün Bağlamacılığımız-Sadi Yaver ATAMAN     
Sazlarını öpüp başlarına götürmeden çalmazlardı. Kahvehaneler, birer halk konservatuarı diyebileceğimiz musiki kaynaşmalarının merkezleri gibiydi...>>

Kırım ve Türkiye Halk Müziklerinin Etkileşimi ve Karşılaştırılması-Zekeriya BAŞARSLAN
Kırım ve Türkiye halk çalgıları temelde benzer çalgılardır. Kaval, Çubuklu Davul, Dare, Saz, Santır, dümbelek (ikili ve çubuklu), Zurna, Tulum Zurna, Kemançe, Kırım halk çalgıları olarak gözükmektedir. Günümüzde ise bu konu üzerinde durulması gereken bir olgudur..>>

 
Dağlarca Madımak'a neden ağladı?-Doğan HIZLAN
Bölümün başında Ruhi Su bulunuyordu, makaralı teypten bize yeni derlediği türküleri, bozlakları dinletmişti. O zaman Onat Kutlar, Konur Ertop da orada çalışıyorlardı. Seminere katılanlar arasında Ahmet Hamdi Tanpınar da vardı... >>

  Halk Danslarının Ortaya Çıkış Koşulları Ve Anadolu'da Gelişimi-Ruhi SU
Anadolu folkloru da bu varoluş koşullarından ayrı düşünülemez. Anadolu insanı, Orta Asya' dan Anadolu'ya yerleşinceye değin ve Anadolu' da geliştirdiği uygarlıklar süresince birçok eski kültürden etkilenmiştir. Anadolu danslarında eski Anadolu uygarlıklarının etkisini bulabiliriz. >>

  Türkü türkü Türkiyem!-İskender PALA
Pîr elinden bâde içen ozanlar söyler en derin acıları; Toroslar'dan Balkanlar'a, yukarı illerden Cezayir'e. Topyekûn macerasıdır bir milletin tarihe akan yüzünde, bütün yüreklerde ayrı doğuşlarla parlar ay. Bir ezgi olur hayat, nakaratlarında türkülerin ve her nakarat bir başka roman yazar mızrabın en yufka yerine. Türkü dolar dudaklara saf ve berrak... >>

 
Bektaşiler'de Müzik ve Oyun-Halil Bedii YÖNETKEN
Bektaşi-Alevi'lerin kullandıkları müzik ve oyun da Türk mü­zik ve oyun folkloru kadrosuna dahil bulunmaktadır. Nasıl ki, Türk halk edebiyatı her yerde, herkes tarafından söylenen edebiyattan ibaret olmayıp vaktiyle Bektaşi-Alevi şairlerinin yarattıkları edebiyat da Türk halk edebiyatı olarak kabul edilmektedir...
>>

   ATATÜRK ve TÜRK HALK MÜZİĞİ-Nail TAN
"Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alakası olmayan mahlukat insan değildir. Eğer mevzuu bahs olan hayat insan hayatı ise, musiki behemehal vardır. Musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir. Yalnız musiki­nin nev'i şayan-ı mütalaadır."  "Bunlar hep Bizans'tan kalma şeylerdir. Bizim hakiki musikimiz Anadolu halkında işitilebilir.
" >>

  
KÜLTÜR VE MÜZİK-Yıldıray ERDENER 
Çok sesliliğin uygarlığın bir ölçüsü olarak alınamayacağı bugün Ba­tı'da entomüzikoloji bilim dallarıyla uğraşanlarca çoktan anlaşılmış bulun­maktadır. Türk halk müziğinde fazlaca bulunmayan ama buna karşılık Afrika ve Uzakdoğu'da yaşayan, bilim ve teknolojide geri kalmış toplum­ların çok ileri polifonik müzik türleri vardır...
>> 

  
Halk Müziğimizde Anonimlik Ve Beste Meselesi-Halil ATILGAN
Anonim türkü üretiminin durduğunu tespit eden ilgililer bu ihtiyacı "beste'' ezgilerle karşılamaya başlamışlar , türkü karakterindeki "beste'' ez­giler anonimmiş gibi gösterilerek TRT Kurulundan geçirilmiş ve de halka sunulmuştur. Bu şekilde anonim olmayan ezgilere meşruluk kazandırılmış, dolayısıyla bir aldatmaca döneminin de başlaması sağlanmıştır..
>>

 Türkiye'de Çalgı Eğitiminde Metod İhtiyacı ve Bağlama Metodu
Mehmet ÖZBEK
Büyük mücadelelerden sonra bugün Konservatuar ve müzik eğitimi veren fakültelerde bağlamanın da yer almasını sağlayan yönetici, öğret­men, herkesi saygıyla selamlıyorum..>>

 
Halk Çalgılarımızda Kullanılan Ağaçların Önemi-
Cafer AÇIN
Oyma ve dilimli sazların birbirleriyle mukayesesi yapıldığında, dilimli sazların her bakımdan daha üstün ve avantajlı olduğu meydana çıkar. Dilimli saz veya bir başka deyimle yaprak saz denildiğinde, eskiden kalma bazı kimselerde bir soğukluk hissedilir. Bunun nedeni de vaktiyle Konya yöresinde yapılan dilimli sazlardan gelmektedir... >>

 
Türk Toplumunun Müzik Sorunlarının Çözümünde Temel Görüş Ne Olmalıdır?
 
Muammer SUN
Bugünkü "Müzik kaosu'' ortamı, geleneksel müzikleri­mizin, yabancı müziklerin ve yoz müziklerin koalisyonundan oluşmakta­dır. Bu koalisyonda egemen olan, yoz müzik türüdür... >>

 
Seçme Köy Türküleri-Muzaffer SARISÖZEN
Bu kitabı muhtelif mıntıkaların halk türkülerinden temiz ve güzel örnekler vermek ve bir halk müzik kitabı örneği meydana getirmek maksadıyla yazmaya çalıştım. Kitap, en geniş halk tabakasını teşkil eden köylülerimizin çocuklarını içlerinde toplayan köy enstitülerimizin talebesi için de faydalı olabilirse maksadına iki yoldan varmış olur... >>

  
Bela BARTOK ve Türk Halk Müziği-
Bela BARTOK
...Ama ne oyundu o öyle! Musikisi ise sersemleticiydi. Çalgıcılardan biri obuaya benzer bir çalgı olan zurnayı, öbürü önüne bağlanan davulu (bas davul) çalıyordu. Davulcu davula tahta bir tokmakla öyle korkunç bir güçle vuruyordu ki, o sırada doğrusu ya o koca davulun ya da kulak zanmın patlayacağını sandım. Davula her vuruşunda, oracıkta bulunan üç gaz lambasının titrek alevleri bile parlıyordu... >>

  
Türkülerde Kadın-
Gülcan KAYA
...Türküler, kadının kendi dünyasını ve kadınla ilgili söylemleri barındıran kaynaklar olarak Türk toplumunu da gözler önüne sermektedir. Çünkü halkın hayatının her anı, türkülere yine kendisi tarafından kaydedilmiştir. Bu nedenle de kadının günlük yaşamdaki yetkisi, kapalı bırakıldığı, dışına çıkamadığı ev içinde yaşadığı olaylar ve hissettiği duygular türkülerde bulunabilmektedir... >>

  
İki Sesli Halk Müziği-
Muzaffer SARISÖZEN
Ülkü'nün yeni seri 77'nci sayısında 1944 yılında derlenen iki sesli halk türkülerinden birisini yayımlamıştık. Aşağıda ikincisinin de notasını verdiğimiz bu iki sesli halk türküleri, hiç şüphe yok ki; yalnız bizim değil, bütün dünya folklor aleminin en seçkin tarihi belgeleri arasındadır... >>

  
İki Sesli Halk Türküsü-Muzaffer SARISÖZEN
Devlet Konservatuarı Folklor Arşivi için Maarif Vekilliğince tertip edilen halk musikisi ve halk oyunları derleme gezisinin bu yıl sekizincisi yapıldı. Her yıl başka başka bölgelerin araştırmalarında derleme heyetinin saz ve ses bakımından karşılaştığı yeni yeni konularla gittikçe zenginleşen Folklor Arşivi, bu yıl da iki sesli halk türküsü kazanmış bulunuyor... >>


 

 
anasayfa l notalar l sözler l bağlama l gönül verenler
halk müziği l ozanlar l yazılar l konser-tv l linklerimiz l görüşleriniz

Herhangi bir konuda yazışmak için: alionur_99@yahoo.com ICQ:57671828